Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

595
Czas trwania wydarzenia: od: 12.02.2018 r., godz. 09.30 do: 12.02.2018 r., godz. 11.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze skargą W.S.
4. Zapoznanie się ze skargą na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.