Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

735
Czas trwania wydarzenia: od: 17.09.2018 r., godz. 17.30 do: 17.09.2018 r., godz. 18.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.