Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

505
Czas trwania wydarzenia: od: 17.09.2018 r., godz. 16.00 do: 17.09.2018 r., godz. 16.30

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z pismem A.S. i M.S. dot. braku dojazdu do posesji położonych przy ul. Ułańskiej w Starym Dybowie gm. Radzymin.
4. Informacja na temat prowadzenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie postępowań związanych z odbiorem technicznym obiektów budowlanych.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.