Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

477
Czas trwania wydarzenia: od: 17.09.2018 r., godz. 15.00 do: 17.09.2018 r., godz. 16.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały ws. skargi H.K i H.L. dot. modernizacji drogi w gm. Dąbrówka.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.