Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

487
Czas trwania wydarzenia: od: 17.09.2018 r., godz. 14.00 do: 17.09.2018 r., godz. 15.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z pismem T.M. ws. zmiany usytuowania wiaty turystycznej położonej w m. Kuligów.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.