Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

720
Czas trwania wydarzenia: od: 30.08.2018 r., godz. 12.15 do: 30.08.2018 r., godz. 13.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały ws. skargi H.K i H.L. dot. modernizacji drogi w gm. Dąbrówka.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.