Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego

683
Czas trwania wydarzenia: od: 30.08.2018 r., godz. 11.30 do: 30.08.2018 r., godz. 13.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisje Rady Powiatu Wołomińskiego

Wspólne posiedzenie Komisji Finansowej z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Komisją Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.