Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

531
Czas trwania wydarzenia: od: 28.08.2018 r., godz. 15.00 do: 28.08.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
5. Informacja o przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych.
6. Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego.
7. Wydanie opinii do projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.