Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego

817
Czas trwania wydarzenia: od: 21.08.2018 r., godz. 16.00 do: 21.08.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie i opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego co do konieczności rozbudowy układu drogowego na styku Powiatu Wołomińskiego z m. st. Warszawa.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.