Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

559
Czas trwania wydarzenia: od: 26.07.2018 r., godz. 12.00 do: 26.07.2018 r., godz. 13.00

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wyrażenie opinii ws. udostępnienia pasa drogowego w ul. Drewnickiej w Ząbkach celem rozbudowy lokalu usługowego.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.