Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

718
Czas trwania wydarzenia: od: 04.07.2018 r., godz. 08.00 do: 04.07.2018 r., godz. 10.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skarg wpływających do Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.