Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

703
Czas trwania wydarzenia: od: 05.07.2018 r., godz. 12.00 do: 05.07.2018 r., godz. 13.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.