Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

964
Czas trwania wydarzenia: od: 03.07.2018 r., godz. 17.00 do: 03.07.2018 r., godz. 20.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala MBNP w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej (przekazanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisje Rady – głosowanie podczas sesji w dn. 24.05.2018r.).
5. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją zakładu Bakteriologii Szpitala MBNP w Wołominie.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.