Jesteś tutaj:

L Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

941
Czas trwania wydarzenia: od: 05.07.2018 r., godz. 13.00 do: 05.07.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018r.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2018r.
6. Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Materiały dostępne są pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34524