Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

253
Czas trwania wydarzenia: od: 18.06.2018 r., godz. 12.00 do: 18.06.2018 r., godz. 13.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Informacja na temat stanu zabytków i miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu wołomińskiego.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.