Jesteś tutaj:

XLIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

500
Czas trwania wydarzenia: od: 18.06.2018 r., godz. 13.00 do: 18.06.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. (druk nr 578)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Materiały na sesję są dostępne pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34341&lang=