Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

481
Czas trwania wydarzenia: od: 15.06.2018 r., godz. 12.00 do: 15.06.2018 r., godz. 00.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz na terenie Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej w Starych Załubicach.


Porządek obrad:

(godz. 12.00 – sala konferencyjna Starostwa)

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.

(godz. 13.00 – wyjazd do Starych Załubic)

4. Informacja za I półrocze 2018r. nt. bezpieczeństwa na terenie powiatu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020”.
5. Informacja za I półrocze 2018r. nt. bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu zgodnie
z „Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020”.
6. „Bezpieczne wakacje 2018”.
7. Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
8. „Lekarze stwierdzający zgon w przypadkach innych niż wypadki drogowe (losowe), wypracowanie procedury przy istniejącym stanie prawnym w Polsce”.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.