Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorod

1057
Czas trwania wydarzenia: od: 06.06.2018 r., godz. 17.00 do: 06.06.2018 r., godz. 19.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej (projekt został w głosowaniu podczas ostatniej sesji przekazany do ponownego rozpatrzenia przez Komisje Rady).
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.