Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

760
Czas trwania wydarzenia: od: 10.01.2018 r., godz. 16.30 do: 10.01.2018 r., godz. 18.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.