Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środ

910
Czas trwania wydarzenia: od: 25.04.2018 r., godz. 15.00 do: 25.04.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
4. Omówienie inwestycji dot. budowy ścieżek rowerowych w ramach programu „Wyprawa z naturą i kulturą” realizowanego przez Powiat Wołomiński.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.