Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

640
Czas trwania wydarzenia: od: 24.04.2018 r., godz. 16.45 do: 24.04.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, sportu
i turystyki.
5. Wydanie opinii w sprawie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
6. Wydanie opinii do projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.