Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

315
Czas trwania wydarzenia: od: 18.04.2018 r., godz. 14.30 do: 18.04.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Omówienie przygotowań i realizacji uroczystego koncertu z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu zjednoczonych chórów Powiatu Wołomińskiego.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.