Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Zwracam się z pytaniami odnośnie drogi powiatowej 4308W w Kobyłce na odcinku ul.Poniatowskiego.

  Proszę o informację czy planowany jest jej remont (jeżeli tak to kiedy i w jakim zakresie) oraz czy są planowane jakieś skuteczniejsze sposoby przeciwdziałania nagminnemu przekraczaniu prędkości na tej drodze ?
  Sytuacja na tej drodze jest w chwili obecnej bardzo zła. Droga jest jedynie na bieżąco łatana od wielu lat. Nawierzchnia pogorszyła się od czasu rozpoczęcia prac związanych z remontem trasy kolejowej. Natomiast natężenie ruchu jest coraz większe. W związku z tym że jest to prosty odcinek drogi samochody (zwłaszcza ciężarowe) przekraczają nagminnie prędkość (średnia waha się około 100km/h) w terenie zabudowanym.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.
  (Piotr, 17.08.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Piotrze,
  do chwili obecnej nie zakończone zostały prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Poniatowskiego. Do zakończenia prac kanalizacyjnych remont drogi, pomimo jej obecnego stanu nie będzie możliwy. W tym roku wykonane zostaną naprawy bieżące nawierzchni, pozwalające na bezpieczny i sprawny przejazd. Dostrzegamy potrzebę generalnego remontu drogi w najbliższych latach, już po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej.
  Starostwo.

  Starostwo Powiatowe w Wołominie, jako zarządca drogi nie posiada szczególnych uprawnień do ujawniania wykroczeń drogowych. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem, zachęcam jednak do kontaktu w tej sprawie z Komisariatem Policji w Kobyłce. Na omawianym odcinku drogi istnieje ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu do 50 km na godzinę (teren zabudowany). Znaczne przekroczenie prędkości w tym miejscu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, do czasowego zatrzymania prawa jazdy włącznie.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto, kiedy ruszy budowa ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych ? Mieszkańcy czekają na spełnienie obietnicy Pana Wicestarosty o gotowej inwestycji na 1 listopada 2016 roku.
  (Tomasz, 25.05.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Tomaszu,
  Podtrzymuję deklarację budowy ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych. Pomimo, że nie skorzystamy ze szkoły w Majdanie, jako siedziby dla Zespołu Szkół Specjalnych z Marek, chcemy przebudować tę drogę. W budżecie na 2016 r. jest zabezpieczone 400 tys. zł środków własnych Powiatu Wołomińskiego na to zadanie. Wydział Inwestycji i Drogownictwa przygotowuje dokumentację przebudowy w/w odcinka. Po uzyskaniu dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę, przygotujemy postępowanie przetargowe, by wyłonić wykonawcę. W związku z powyższym termin oddania drogi do użytku może ulec zmianie.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt wyrobienia duplikatu Karty Wędkarskiej, oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne. Dziękuje.
  (Maciej, 25.05.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Macieju,
  Wydanie duplikatu Karty Wędkarskiej kosztuje 10,00 zł, które należy zapłacić w kasie Starostwa. Ponadto potrzebny jest wniosek, zdjęcie i dowód osobisty. Wszystkie formalności można załatwić w Wydziale Ochrony Środowiska.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto,
  wzdłuż ulicy Batorego w Ząbkach posadzono bardzo ładną zieleń. Niestety nie
  jest ona przycinana i obecnie miejscami zupełnie zasłania widok na ulicę
  samochodom próbującym włączyć się do ruchu z bocznych ulic - np. polecam
  próbę włączenia się do ruchu z ulicy Gałczyńskiego. Grozi to wypadkami, bo
  Batorego jest dosyć ruchliwą ulicą, a brak widoczności jest ewidentną
  przyczyną niedbania o rozrastającą się zieleń.
  Kiedy Powiat coś zadziała w temacie?
  (Piotr, 20.05.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Piotrze,
  Dziękuję za sygnał w sprawie, która jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poprosiłem naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, by pracownicy WID sprawdzili stan zieleni na wspomnianym odcinku drogi. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, zostanie dokonana jej korekta.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam

  Proszę o określenie klasy drogi powiatowej 4356W na wysokości miejscowości Dybów.
  Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykaz wszystkich dróg, których jesteście Państwo zarządcą wraz z podaniem kategorii i klas.

  Pozdrawiam
  Justyna
  (Justyna, 12.04.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Justyno,
  Dla dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego ustalona została klasa Z.
  Wykaz dróg powiatowych zawiera załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 X 2011r nr XI-108/2011, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12738

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Kiedy na stronie urzędu zostaną opublikowane oświadczenia majatkowe za rok 2015?
  (Jacek, 11.04.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Jacku,
  Oświadczenia za rok 2015 sukcesywnie spływają do Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zgodnie z art. 25 c ust.
  4 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
  Wszystkie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich złożeniu.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto proszę o zamieszczanie wszystkich pism, regulaminów itd. na stronie Starostwa i organów podległych w formacie pdf. Często te dokumenty są zamieszczne w formacie textowym word. Osoby nie korzystające z edytora tekstu word nie mogą ich odczytać.
  (Jacek, 06.04.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Jacku,
  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie znalazły się w dokumencie: „Minimalny standard informacji dla przejrzystej strony BIP”, dokumenty publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego mogą być zamieszczane w formacie: .doc, .txt, .rtf, itp.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto dostałem od Pana odpowiedź negatywną w sprawie skargi na brak konkurencyjności w sprawie rekrutacji do Powiatowego Biura Pracy w Wołominie. Jednak Pana odpowiedź nie zawierała organu i terminu odwołania się od pańskiej decyzji. Chyba nie jest Pan wyrocznią i organem ostatecznym, i mam możliwość odwołania od decyzji. Zatem proszę o podanie organu odwoławczego.
  Czy do Pana obowiazków służbowych należy podanie w odpowiedzi na skargę terminu odwołania i organu odwoławczego?
  (Jacek, 06.04.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Jacku,
  Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką podległą staroście, a za jej działanie odpowiada Dyrektor. Rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze w PUP prowadzona jest przez Dyrektora.
  Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), zwanej dalej „k.p.a.”, nie przewidują trybu odwoławczego w sprawach skargi, o której mowa w art. 227. Powyższe oznacza, że stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia skargi nie przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, jak również skarga do sądu administracyjnego.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie,
  chciałbym zadać dwa pytania. Liczę na odpowiedź z Pana strony:
  1) czy w najbliższej przyszłości planowane jest odnowienie ulicy Leszczyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów?
  Obecnie ulica jest mocno dziurawa i połatana. Jej odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sokolej doczekał się porządnego asfaltu, a do tego zostało odnowione skrzyżowanej tejże ulicy z ulicą Partyzantów.
  2) czy w najbliższej przyszłości planowane jest położenie asfaltu na ulicy Jodłowej w Wołominie? Ulica niestety do tej pory, jako jedna z nielicznych w okolicy, nie doczekała się jeszcze asfaltu, a jest on naprawdę potrzebny.
  Obecnie jest to ulica gruntowa, na którą co roku dosypuje się coraz większe ilości materiałów utwardzających. Ulica jest już mocno wyniesiona i podziurawiona.

  Obydwie ulice mocno utrudniają dojazd mieszkańcom do swoich posesji. Zjazd z ulicy 1 Maja w ulicę Leszczyńską jest niewygodny, kończy się jazdą slalomem między dziurami.

  Pozdrawiam,
  Dominik Dusza
  (Dominik, 05.04.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Dominiku,

  Ulice Leszczyńska i Jodłowa to drogi gminne, wiec wszelkich informacji w sprawie ich napraw i remontów udzielić może jedynie Gmina Wołomin. Wykaz dróg powiatowych zawiera załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 X 2011r nr XI-108/2011, który dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto.
  W imieniu własnym, mieszkańców Urli i wszystkich użytkowników ulicy Pierwszego Maja w Urlach, Zwracam się z prośbą, o naprawienie krótkiego fragmentu tej ulicy na odcinku od skrętu w kierunku stacji kolejowe do końca zabudowań pod lasem, to jest około 300m.
  Od kilku miesięcy przejazd tym odcinkiem z uwagi na dziury w jezdni był bardzo utrudniony a w chwili obecnej jest wręcz niebezpieczny. Nadmienię, że o tym stanie rzeczy informowałem telefonicznie podległych Panu urzędników w listopadzie ubiegłego roku i mimo zapewnień z ich strony nic nie zostało w tej sprawie zrobione.
  Pierwszy raz korzystam z tej formy kontaktu z Panem, nie ukrywam jest to bardzo wygodne, ale pozwolę sobie zapytać czy wystarczające?
  Jeżeli wymagane są jakieś dodatkowe procedury, to będę wdzięczny z taką informację.

  Z uszanowaniem.
  Tomasz Tuszyński.
  (Tomasz, 07.03.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Sprawa jest mi znana. Zajmuje się nią Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Odcinek drogi o którym Pan pisze to droga gruntowa. Dla poprawy stanu jej nawierzchni konieczne jest ułożenie na niej pewnej ilości kruszywa.
  W ubiegłym roku już go nie było. W 2016 WID przeprowadził już procedurę wyłonienia dostawcy materiału. Mamy podpisaną umowę na dostawę kruszywa.
  Obecnie czekamy już tylko na odpowiednią pogodę do wykonania prac. W powiecie jest kilka takich dróg do naprawy. Będą kolejno naprawiane, ale musi być sucho by równiarka, która będzie rozkładała dowiezione kruszywo i profilowała nawierzchnię zamiast poprawy jakości nie uczyniła dróg nieprzejezdnymi. Mam nadzieje, że niebawem wszyscy użytkownicy tej drogi odczują poprawę.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński