Jesteś tutaj:

Wernisaż wystawy Aleksandry Jasińskiej-Nowickiej

Data: 05.03.2018 r., godz. 18.03    210

Aleksandra Jasińska-Nowicka
Wystawa rysunków i pasteli
Pałac w Chrzęsnem
11 – 30 marca 2018 r.


Aleksandra Jasińska-Nowicka (1901-1976), artystka malarka i rysowniczka, absolwentka Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie i Académie de la Grande Chaumière w Paryżu była jedną z osób obracających się w kręgu artystyczno-ziemiańskim, związanym z Pałacem w Chrzęsnem. W latach 30. i 40. XX wieku bywała często w pobliskim Ulasku, folwarku wydzielonym niegdyś z majątku Chrzęsne, należącym w tym czasie do Adama Wiśniewskiego, męża swojej młodszej siostry Jadwigi z Jasińskich Wiśniewskiej. Obie były córkami znanego warszawskiego malarza Zdzisława Jasińskiego. Aleksandra została artystką, Jadwiga inżynierem rolnikiem. Adam Wiśniewski, z wykształcenia również inżynier rolnik, w czasie okupacji zarządzał majątkiem Chrzęsne, należącym wówczas do jego ciotki Wincentyny z Koskowskich Karskiej.
Podczas swoich pobytów w Ulasku artystka stworzyła szereg portretów osób mieszkających we dworze, ich gości a także osób mieszkających w okolicznych wsiach. Wśród prezentowanych na wystawie portretów zwraca uwagę przede wszystkim, powstały w 1939 r., malowany pastelami portret Ludwika Wiśniewskiego, znanego lekarza i społecznika, teścia Jadwigi Wiśniewskiej. Ludwik Wiśniewski był mężem Stanisławy Babczyńskiej, córki Bronisławy z Koskowskich, właścicieli Chrzęsnego. W czasie okupacyjnych pobytów artystki w Ulasku powstały również portrety dzieci Jadwigi i Adama Wiśniewskich: Wandzi, Zdzisia i Ewuni (1943 r.) a także portrety ich kuzynów Wojtka i Maćka Szczawińskich (1940 i 1941 r.). Z 1943 r. pochodzą portrety Ewy i Leona Sasinów, gospodarzy mieszkających we wsi Stryjki koło Tłuszcza.
Zarówno w Chrzęsnem, jak i w Ulasku bywała, związana z Koskowskimi, rodzina Kotarbińskich. Portret sześcioletniego Tadeusza Kotarbińskiego i jego młodszego o cztery lata brata – Mieczysława namalował w 1892 r. Władysław Podkowiński. Obraz pt. „Dzieci w ogrodzie” jest jednym z bardziej znanych dzieł sztuki polskiej. Mniej więcej sześćdziesiąt lat później, już w powojennej Polsce, Aleksandra Jasińska-Nowicka narysowała tuszem pełen ekspresji portret, znanego sobie od lat i zaprzyjaźnionego Tadeusza Kotarbińskiego, jednego z najwybitniejszych filozofów polskich XX w., również prezentowany na wystawie.
Wystawa Aleksandry Jasińskiej Nowickiej została zorganizowana przez Konstanciński Dom Kultury we współpracy z Powiatem Wołomińskim i dzięki gościnności Pałacu w Chrzęsnem. Prezentowane dzieła pochodzą głównie z kolekcji siostrzeńca artystki, Zdzisława Wiśniewskiego a także ze zbiorów Doroty Szczawińskiej-Sikorskiej, Macieja Szczawińskiego, Wandy Wiśniewskiej, Ewy Wiśniewskiej-Zuchowicz oraz Edwarda Sasina, którym za pomoc w realizacji wystawy serdecznie dziękujemy.