Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Kiedy zostanie poprawiony dojazd z Wołomina do Warszawy. Bardzo wiele ludzi dojeżdza do pracy i nie jest miłe na dzień dzisiejszy.
(Sebastian, 08.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Myślę, że zauważył Pan kolejne prace modernizacyjne na drodze Wołomin - Warszawa mającej numer 634 skrzyżowania w Zielonce, rondo w Wołominie). Chcę Pana poinformować, ze trwają pracę projektowe całości odcinka. Jest to droga w zarządzie samorządu Województwa Mazowieckiego. Plany województwa przewidują trasę dwujezdniową.

Prócz trwającej modernizacji odcinków trasy 634 są także inne plany - kilka dni temu samorządy Warszawy i okolic podpisały porozumienie w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jeśli projekty te wejdą w fazę realizacji będą przyczyną znacznego polepszenie dojazdu z powiatu do Warszawy. Są to jednak duże prace modernizacyjne więc mają charakter wieloletni.

Konrad Rytel

Pytanie:
Przesyłam w zał. materiał ze strony woj. maz. Niestety znowuż powiat wołomiński się nie załapał na modernizację np. szlaki napoleońskiego tzn. drogi powiatowej Miąse-Kury-Sulejów-Jadów! Pr. o ewent. informacje.
(Janusz, 13.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,

Za przesłany materiał dziękuję, chociaż jest mi znany od dawna. Zapewniam Pana, że powiat wołomiński skutecznie pozyskuje fundusze europejskie. Łatwo dostrzec, że wszystkie wymienione zadania są ważne dla regionu a nawet kraju i dotyczą modernizacji i przebudów inwestycyjnych ważnych tras komunikacyjnych. Dojazd do letniska w Strachówce nie będzie zaliczony do priorytetów Mazowsza. Informuję Pana, że w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)został zakwalifikowany cały "trakt napoleoński". Można mieć nadzieję, że w następne lato będzie Pan mógł przejechać częścią nowego "traktu napoleońskiego".

Konrad Rytel

Pytanie:
szanowny panie starosto !!!! od początku zwracamy się do pana o pomoc-pisząc do pana na pocztę elektroniczną. dziękujemy za zdawkowe odpowiedzi. --ale w tak trudnej sytuacji-jak obecnie jesteśmy-pana stanowisko nam nie wystarcza - wiemy -jakie-ma pan-możliwości --więc prosimy aby pan - począł odpowidnie kroki --------------na jednej szali leży życie mieszkańcow radzymina -------pp- eko-------mieszkancy radzymina.
(mieszkancy radzymina, 09.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

W poprzednich swych wypowiedziach udzieliłem pełnych wyjaśnień w kwestii kompetencji starostwa w sprawie wstrzymania działalności PPEKO w Radzyminie.

Zgodnie z wnioskami uprawniony organ, czyli wojewoda mazowiecki, cofnął zezwolenie firmie PPEKO. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgłosił do Prokuratury doniesienie o działaniach firmy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie w zakresie zmian w przeznaczeniu pomieszczeń zakładu. Decyzje organów szczebla powiatowego mogą być kwestionowane i przysługuje od nich stronom odwołanie. Postępowanie wyjaśniające i oceniające pracę organów samorządów może przeprowadzić wojewoda i organa kontroli państwowej.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto,
Dziękuję za odpowiedź z dnia 27 sierpnia dotyczącą przejścia przez drogę 631 między ząbkowskim odcinkiem ścieżki rowerowej a zielonkowskim. Niestety, nie jest ona zbyt optymistyczna. Oczekiwanie na koncepcję przebudowy drogi 631 może potrwać lata, a jeszcze dłużej, jak pokazuje życie, wprowadzenie jej w życie. Czy zanim powstanie koncepcja nie można umożliwić rowerzystom bezpiecznego przeskoczenia z jednego odcinka ścieżki na drugi?
Skoro problem dotyczy trzech samorządów (ząbkowskiego, zielonkowskiego i wojewódzkiego) to może Pan Starosta skoordynuje ich działania, żeby doprowadzić do przynajmniej tymczasowego, ale szybkiego, rozwiązania problemu.
pozdrawiam
(Agnieszka, 20.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko,

Uzupełniając wcześniejsze informacje, proponuję wystąpić z krótkim wnioskiem do zarządzającego drogą 631 o oznakowanie proponowanego przez Panią miejsca odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Konieczność takiego postępowania uzgodniłem z dyr. Stefanem Perzanowskim – dyrektorem oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1.

Konrad Rytel

Pytanie:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnicy między stypednium w formie finansowej a częśćiową lub całkowitą refundacją kosztów. (Chodzi o wniosek o przyznanie stypendium dla studentów) Ponosze zarówno koszty z tytułu dojazdów, zakupu podreczników a także opłat za nauke w szkole wyższej. Stąd moje wątpliwości którą z opcji powinienem zaznaczyc, czy wymienione przeze mnie powyżej czy ogólnie stypendium w formie finansowej.
(Maksymilian, 17.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Maksymilianie,

Forma finansowa to pieniądze odebrane przez studenta w kasie starostwa lub przesłane na konto studenta. Ta forma nie wymaga żadnego rozliczenia ze strony studenta. Jeżeli student wybierze formę refundacji kosztów kształcenia to najpierw ponosi te koszty, a dopiero później po uznaniu przez powiat, że jest to wydatek kwalifikowany otrzymuje zwrot (refundację). Ta forma wymaga udokumentowania wydatku ( np. imienna faktura, rachunek ...).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
BARDZO PILNE !!!!
CZY OSOBA Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W PODESZŁYM WIEKU NA RENCIE, KTÓRA OBECNIE ZOSTAŁA BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, TZN. NIEDAWNO SPŁONĄŁ JEJ W POŻARZE DOM, MA SZANSĘ OTRZYMAĆ JAKĄKOLWIEK POMOC FINANSOWĄ PRZED ZIMĄ , NA ODBUDOWĘ STAREGO DOMU TZN. NP. NA ZROBIENIE DACHU, KTÓRY CAŁKOWICIE SPŁONĄŁ.

BARDZO PROSZĘ O PILNĄ ODPOWIEDŹ, PONIEWAŻ OSOBA TA JEST BARDZO ZAŁAMANA I BEZRADNA, A MIESZKA OBECNIE BEZ DACHU NAD GŁOWĄ.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ.
(MARIUSZ, 13.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Mariuszu,

Z przedstawioną sprawą zainteresowana osoba powinna zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje zadania pomocy społecznej na poziomie powiatu ma zadania ściśle określone prawem. Udzielanie pomocy finansowej nie leży to w zakresie jego kompetencji. Oczywiście osoba poszkodowana może liczyć na inną pomoc zgodnie z kompetencjami instytucji powiatowych.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego, prawnika, psychologa. Szerszą pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna: ma np. prawo do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na turnus rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Szersze informacje o sposobach udzielania pomocy społecznej znajdują się w "poradniku dla rodziny", do którego link jest na głównej stronie www.powiat-wolominski.pl .

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
W nawiązaniu do zbliżającej się jeśień 2004r. zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wykonanie oceny czystości okolicznych lasów w najbliższym rejonie miasta Wołomin przy udziale właściwych instytucji i osób z uwzględnieniem działań w terenie z uwagi na fakt, iż pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Okoliczne lasy wołomińskie są bardzo zanieczyszczone - widoczne są butelki, śmieci, uszkodzone części samochodowe, cegły, gruz itp. Zatem lasy wymagają uporządkowania.
Ocena powinna wskazywać, w miarę dokładnie w planach, zanieczyszczenia lasów oraz ewentualne możliwości ich usunięcia i stanowić zarazem plan do działań w przyszłym roku chyba, że gmina jest w stanie przystąpić do działania bez opisów. Jednakże opracowanie takiej strategii byłoby pomocne na następne lata.
W uporządkowaniu lasów powinny wziąć udział w moim przekonaniu m.in. straż pożarna, właściwe nadleśnictwa i inne instytucje, być może warto jest zaangażować projektem bezrobotnych z urzędu pracy i zabiegać o częściowe wsparcie projektu przez starostwo.
Jednakże w mojej ocenie najwłaściwsze jest zlecenie sprzątania lasów podmiotowi prywatnemu np.: przedsiębiorcy. Zlecenie wykonania usługi w drodze przetargu oraz odbiór komisyjny potwierdzający właściwie wykonaną usługę zapewnią realizację zamierzonych celów. W tym przypadku proszę o uwzględnienie niniejszego zagadnienia w planie budżetowym na przyszły rok tj. 2005. Zatem, proszę o informację w powyższej sprawie. Nadmieniam jednocześnie, że ponowię sprawę we właściwym terminie za kilka miesięcy do planu budżetowego na rok 2005.
(Andrzej, 12.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Właśnie opracowywany jest plan gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego. Nakreśli on najwłaściwsze sposoby rozwiązania problemów z zanieczyszceniami, z całym systemem gromadzenia i segregacji odpadów włącznie, zarównao na poziomie mieszkańców jak i samorządów gminnych.

Myślę, że zgodzimy się z tezą, że najlepszy plan i tworzenie "ocen czystości" nie zastąpią zwyczajnej kultury bycia w środowisku.

Starostwo przeznacza duże kwoty na likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie lasów, wspieranie edukacji ekologicznej czy straż ochrony przyrody. Nadleśnictwa zbierają i wywożą z lasów tony śmieci, które przywieźli i wyrzucili do lasów mieszkańcy. Mimo tego powstają nowe miejsca zanieczyszczeń, często w tym samym miejscu. Podstawą jest więc edukacja ekologiczna.

Zapewne w roku 2005 starostwo zaplanuje środki na poprawę czystości lasów.

Konrad Rytel

Pytanie:
Prośba o odpowiedź, czy są podjęte kroki w celu:
Przygotowanie terenu i zaprojektowanie nowej trasy dojazdowej do Warszawy wspólnie ze Starostą oraz Związkiem Gmin Powiatu Wołomińskiego, dojazd do Warszawy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszego miasta, oraz brak inwestorów w naszym powiecie ze względu na zły dojazd z Warszawy.
Pozdrawiam.
(Tomasz B., 12.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomaszu,

Samorządy powiatu wołomińskiego podjęły wspólne działania mające na celu poprwę mozliwości dojazdu do Warszawy. Skupiają się one na doprowadzeniu do stanu udrażniającego ruch oraz na poprawie bezpieczeństwa na dwóch podstawowych ciągach komunikacyjnych.

Drogami dojazdowymi do Warszawy dla powiatu wołomińskiwgo są dwie trasy wylotowe: nr 8 od strony Radzymina i nr 634 od Tłuszcza przez Wołomin.

Drogi te są przewidziane do modernizacji poprawiającej przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powyższe roboty będą realizowane przy udziale funduszy europejskich przez administartorów tych dróg - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (droga nr 634) oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg (droga nr 8). Modernizacja ta ma znacznie poprawić sytuację komunikacji drogowej z
Warszawą.

Konrad Rytel

Pytanie:
Mam dwuczłonowe nazwisko, chciałabym przy wyrobieniu dowodu zostawić jedynie pierwszy człon, którego używam na co dzień. Co muszę zrobić, by załatwić taką formalność? (w akcie urodzenia mam 2 nazwiska).
(Magdalena, 06.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Magdaleno,

Aby w trybie administracyjnym zmienić nazwisko rodowe należy:

 • wystąpić do starosty powiatu z wnioskiem o zmianę nazwiska (wniosek winien zawierać uzasadnienie),


 • do wniosku załączyć:
  - aktualny odpis skrócony aktu urodzenia (opłacony znakami skarbowymi za 15 zł),
  - dowód osobisty, w przypadku jego braku dokument ze zdjęciem + potwierdzenie zameldowania,
  - aktualny odpis aktu małżeństwa - w przypadku osób które pozostawały bądź pozostają w związku małżeńskim (opłacony znakami skarbowymi za 15 zł),
  - odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci - jeśli wnioskodawca posiada dzieci,

 • uiścić opłatę skarbową: za wniosek - 5,00 zł, każdy załącznik - 0,50 zł (przy składaniu wniosku) oraz pozytywną decyzję - 30,00 zł (przy odbiorze decyzji).


 • Mieszkańcy naszego Powiatu składają wnioski w sprawie zmiany nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (I piętro, pokój nr 13).

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto!
  Chciałbym prosić o odpowiedzi na nastepujące pytania związane z regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla najuboższych dzieci i młodzieży (ostatnia sesja rady). Pracuję nad artykułem dla gazety lokalnej, który to pozwoliłby dotrzeć z informacją do szerszego grona młodych (potrzebujących wsparcia) ludzi.
  1. Jakie przesłanki zadecydowały o zmniejszeniu kwoty wymaganego dochodu miesięcznego z 504 do 350 PLN?
  2. Ilu uczniów i studentów (szacunkowo) z naszego powiatu może ubiegać się o stypendium oraz jak się to ma do całego województwa?
  3. Ile wstępnych deklaracji złożono do końca sierpnia?
  4. Jaki organ zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dla:
  a)studentów
  b)uczniów.
  Dziękuję.
  (Łukasz, 03.09.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Łukaszu,

  Jeżeli jest Pan dziennikarzem zapraszam do stałego kontaktu w wszelkich sprawach także bezpośrednio na adres starosta@powiat-wolominski.pl.
  Jeśli chodzi o podjęte na ostatniej sesji regulaminy stypendiów oraz Pana pytania pragnę poinformować, iż:

 • W uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego nie są określone w sposób bezwzględny kwoty maksymalnego dochodu miesięcznego. Chcąc dopasować się do dokumentu w tej kwestii nadrzędnego użyliśmy sformułowania odwołującego się do kwoty ujętej w Ramowym Planie Realizacji Zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2004 dla Województwa Mazowieckiego, czyli do dokumentu na podstawie którego będę realizowane na Mazowszu stypendia. Faktycznie więc zapowiadana przez nas obniżona wysokość progu dochodowego do 350 zł to konsekwencja zapowiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmian w tym Ramowym Planie. Urząd Marszałkowski wskazuje, że obniżenie progu dochodowego spowoduje możliwość objęcia stypendium większej ilości osób najbardziej potrzebujących. Ilość stypendiów jest ograniczona (!) możliwe jest więc, że próg zostanie jeszcze obniżony z powodu szczupłości środków (stypendia otrzymywać będą najbubożsi kandydaci w przypadku kiedy chętnych będzie więcej niż możliwości stypendialnych).

 • Dysponujemy wyłącznie danymi szacunkowymi. Przewidujemy, że o stypendium będzie ubiegać się ok 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ok. 220 studentów szkół wyższych.

 • Deklaracje wstępne złożyło 366 uczniów i 157 studentów.

 • Zgodnie z przyjętym regulaminem wnioski złożone przez uczniów rozpatruje szkolna komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, złożone przez studentów rozpatruje powiatowa komisja stypendialna powołana przez Radę Powiaty Wołomińskiego.


 • Grzegorz Dudzik

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1812337 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.