Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto !!!
Mam mianowicie taki oto problem. Kilka lat temu zakupiłem działkę budowlaną we wsi Czarna. W tym roku chciałem się pobudować ale niestety w naszej gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Chaciałbym się dowiedzieć jak długo trzeba będzie jeszcze czekać na takie plany i czy jast może jakaś inna forma abym mógł dostać takie plany bądź pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego.
Dziękuję za odpowiedź i pozostaję z szacunkiem.
Robert.
>>
(Robert, 12.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dołączyć decyzję o ustaleniu
warunków zabudowy dla danej inwestycji, którą dla terenu gminy Wołomin wydaje Urząd Miasta w Wołominie.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Chciałbym dowiedzieć się (inni mieszkańcy Ząbek również) kiedy zostanie przebudowane skrzyżowanie Piłsudskiego/Powstańców w Ząbkach. Od co najmniej roku chodzą słuchy o takich planach, jednak nic się nie dzieje.
Kiedy można liczyć na założenie świateł lub rondo?

Wiem, że były problemy z prywatną działką narożną, która utrudniała zaprojektowanie ronda. Czy może rondo będzie przesunięte w stronę giełdy?

Coraz trudniej się tam jeździ a aut na ul. Powstańców ciągle przybywa. Skrzyżowanie to jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych (również dla pieszych).

Pozdrawiam,
Marcin
(Marcin, 17.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Wymienione przez Pana skrzyżowanie ulic w pobliżu giełdy należy do wielu bardzo uciążliwych i niebezpiecznych na terenie naszego powiatu. Modernizacje tych dróg wymagają wysokich nakładów finansowych i czasu na pozyskanie gruntów, projektowanie i wykonawstwo. Problem skrzyżowania Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach został w części rozwiązany dwa lata temu, ale wandalizm powoduje niszczenie oznakowań i zabezpieczeń. Obecnie przy współpracy z burmistrzem Ząbek trwa projektowanie budowy ronda lokalizowanego częściowo na terenie giełdy. Gromadzimy fundusze z zamiarem wykonania robót w roku bieżącym.
Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto kiedy zacznie się budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m.Jadów zapowiadana od wiosny łącznie z informacją dostarczaną do każdego gospodarstwa domowego
(andrzej, 17.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju

Inwestycje kanalizacyjne prowadzą urzędy gmin. Myślę, że to od urzędu gminy otrzymał Pan wspomnianą w pytaniu informację. W urzędzie gminy zapewne są też wiadomości na ten temat i tam proponuję zapytać.

Pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Dziękuję bardzo za umożliwienie zadawania pytań mieszkańcom powiatu. Chciałabym prosić Pana o info., gdzie mogłabym szukać przewodnika po powiecie wolominskim. Od 5 lat jestem mieszkanka Wolomina i przyjmując gości chiałabym pochwlić się zabytkami i ładnymi krajobrazami.
Pozdrawiam,
Edyta
(Edyta, 16.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Edyto

W 2003 roku, w ramach cyklu BIBLIOTEKA STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO wydano książkę Jana Wnuka, Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą. Przewodnik po Powiecie
Wołomińskim. Jest to kompendium najważniejszych informacji, o które pani pyta. W książce opisana jest historia regionu, sylwetki zasłużonych postaci, są archiwalne fotografie, opisy zabytków architektury, parków, pomników
przyrody. Książka jest najbardziej kompleksowym i pełnym przewodnikiem po powiecie. Dostępna jest w starostwie.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
W odpowiedzi na moje zeszłoroczne pytanie o remont ulicy Kolejowej w Ząbkach odpowiedział pan, że prowadzone przed zimą prace były tylko robotami zabezpieczającymi, natomiast właściwe roboty budowlane bedą prowadzone w następnym sezonie. Sezon budowlany w pełni, tymczasem na tej drodze nic się nie dzieje (zwłaszcza na leśnym odcinku tej ulicy). Kiedy starostwo planuje definitywny remont tej drogi? Czy istnieje możliwość przebudowy zjazdu z tej ulicy na drogę wojewódzką nr 631? (Jest to źle wyprofilowane i dość niebezpieczne skrzyżowanie)
(Michał, 14.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale

Dalsze roboty możliwe były dopiero po robotach kanalizacyjnych, które wykonywane były przez Zakład Komunalny w Ząbkach na zlecenie urzędu miasta. Po nich, w ostatnich dniach położona została nakładka asfaltowa. Stało się więc tak tak jak zapowiadałem poprzednio.
Remont wjazdu i pozostałego odcinka tej trasy jest planowany, ale już nie w tym roku.

pozdrawiam
Konrad Rytel

Pytanie:
Witam
Mam kilka pytań do pana starosty Grzegorza Dudzika. Prosze pana - wie pan o inwestycji - pt. budowa stacji benzynowej przy ulicy Piłsudzkiego? jak to się stało, że tego typu szkodliwą działalność pozwolił nadzur budowlany umiescić w miescie? jak to możliwe że starostwo, które rownież odpowiada za ochrone przeciw pożarową pozwoliła aby umiescic ta inwestycje w okolicach dwu osiedli - jednego na Dąbrowskiego drugiego na Żabiej?
(Set, 21.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Set

Na terenie powiatu może powstać w najbliższym czasie kilka nowych stacji paliw i stacji tankowania gazu do samochodów.
Sprawa możliwości budowania określonych budowli na określonym terenie to kompetencja samorządu gminnego. Stacje paliw zalicza się do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Ich lokalizacja może więc mieć miejsce
wyłącznie na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie wykluczające usług uciążliwych. O przeznaczeniu danego terenu (czyli o tym co na nim może być zbudowane) jak w każdym innym
mieście tak i w Zielonce decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W Zielonce zatwierdzony on został uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275. Działki, o których Pan wspomina - na których zlokalizowana jest stacja paliw płynnych - położone są
w terenie oznaczonym symbolem Uks - usługi komunikacyjne (zasady zagospodarowania terenu: zabudowa i urządzenia związane z dystrybucją paliw).
Rada Miasta Zielonka ustaliła więc przeznaczenie terenu uchwalając plan.

Tak jak Pan pisze, zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym w kompetencji powiatu są natomiast zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dlatego nie tylko ta, ale i wszelkie inne inwestycje mogące w określony przepisami sposób wpływać na środowisko muszą posiadać projekt pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a inwestor musi zrealizować wymagane od niego projekty
zabezpieczeń.

Nadzór budowlany, o którym Pan wspomina zajmuje się natomiast następującymi sprawami:

. dopuszczenie do obrotu, stosowania wyrobów budowlanych
. samowola budowlana
. budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
. niewłaściwe utrzymanie obiektów
. katastrofy budowlane
. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
. pozwolenia na użytkowanie

Pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Poprzednie pytanie dotyczy dróg, więc chciałbym zostać przy tej kwestii...
Drodzy Starostowie!
Wiem, że sprawa ta dotyczy samorządu gminnego, lecz nie znalazłem forum, na którym odpowiedziano by na moje zapytanie, a jestem przekonany, że gdybym nie zapytał na forum, lecz wysłał e-maila, nie uzyskałbym żadnej odpowiedzi. A pytanie jest następujące:
Czy ulica zwana ulicą Mikołaj Reja lub też po prostu Reja będzie kiedykolwiek modernizowana?? Chodzi mi o całą ulice(od ul. Lipińskiej do ul. Wąskiej). Znajduje się ona, bowiem w opłakanym stanie od niepamiętnych czasów. Nie dość, że (delikatnie rzecz ujmując) nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia, (jeżeli to coś można nazwać w ogóle nawierzchnią) to w dodatku nie ma na całej długości ulicy nawet namiastki chodnika. Mieszkając w pobliżu i przemierzając tę drogę prawie codziennie nie czuje się bezpiecznie, gdyż w brew pozorom często można natknąć się na niej na różnego rodzaju pojazdy.
Proszę o pomoc…
Z wyrazami szacunku
Łukasz
(Łukasz, 17.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu

Nie napisał Pan w jakiej gminie powiatu są drogi, o które Pan pyta. Jednak mimo tego - jeżeli wie Pan, że ulica o którą Pan pyta jest gminna proszę z góry nie zakładać, że nie uzyska Pan odpowiedzi od odpowiednich osób.
Na gminnych stronach istnieją także podobne do tej witryny do kontaktu (np. bardzo aktywna w Dąbrówce) a z pewnością odpowiednie osoby odpowiadają także na maile.
Wracając do sedna jeżeli ulica jest gminna to rzeczywiście o planach na nią poinformować może tylko urząd gminy.

pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Zachęcony informacją podana przez Pana Starostę K. Rytla w TVP3 próbowałem wczoraj przejechać odcinek Sulejów-Kury-Miąsne. Niestety letnicy z doliny Liwca nie mogą jeszcze w pełni wykorzystać tej trasy, chociaż nowy odcinek Kury-Miąse jest faktycznie europejski!!!!!!.

Pytanie: Kiedy cały ten odcinek będzie gotowy (brakuje ok 2 km od Sulejowa do miejscowości Kury) - łącznie z poprawieniem wjazdu na trasę 634 w miejscowości Miąse ??
(Janusz, 11.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu

Dokończenie robót na odcinku Sulejów - Kury planowane jest na rok 2006 po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na to zadanie.
Na skrzyżowaniu w miejscowości Miąse planowana jest natomiast budowa ronda.
Wykonanie tych prac byłoby możliwe do końca b.r. tylko w przypadku zapewnienia odpowiednich funduszy na ich realizacje.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Kiedy rozpocznie sie modernizacja trasy 631 - od ronda w Zielonce do ul Marsa?
AR
(Anna, 30.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno

Droga 631, o którą Pani pyta jest drogą wojewódzką i wszelkie szczegóły jej dotyczące posiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, bądź instytucje drogowe przez niego nadzorowane.
Dla wyjaśnienia pragnę Panią poinformować, że w Polsce tak jak są trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki, tak też przebiega, mówiąc w pewnym uproszczeniu, podział zadań: od tych najbardziej związanych z gminą do tych regionalnych.
Podobnie sprawa ma się z drogami: są gminne (najczęściej ulice w miastach i drogi wiejskie), powiatowe, najczęściej drogi łączące miasta w obrębie powiatu oraz drogi wojewódzkie (regionalne, łączące między sobą powiaty i regiony). Poza tym podziałem są jeszcze drogi krajowe, ważne strategicznie dla transportu w Polsce (np. autostrady i drogi ekspresowe).
Połączenie powiatu z Warszawą to połączenie o charakterze wojewódzkim. Tak jest w praktyce: zarówno droga Warszawa-Wołomin-Tłuszcz-Jadów (w nazewnictwie drogowym posiadająca numer 634) jak i Struga-Zielonka-Warszawa (631) to drogi wojewódzkie.
Na początku listopada 2004 roku podpisano list intencyjny w kwestii przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na wspomnianym przez Panią odcinku Warszawa (skrzyżowanie z ulicą Marsa) - miasto Marki. Szczegóły co do postępu prac projektowych w tej kwestii posiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, mieszkam w Kobyłce od 2 lat. Moje pytanie dotyczy czystości w lasach w obrębie miast Kobyłka i Wołomin. Lasy nasze są potwornie zaśmiecone, proszę o informację czy mozliwe jest zebranie i wywiezienie śmieci a następnie podjęcie próby złapania i ukarania ludzi, którzy zaśmiecają lasy.
Pytanie podobne zadałem burmistrzowi Kobyłki za posrednictwem BIP.
(Wojciech, 28.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojciechu
Podobne pytanie o zaśmiecanie lasów zadane było kilka tygodni temu. Oto zamieszczona wtedy odpowiedź, która zgodna jest także z tematem Pana pytania:
Należy stwierdzić, że problem przedstawiony jest złożony i wynika z faktu, iż lasy na terenie naszego powiatu są we władaniu wielu różnych właścicieli, posiadających prawa do tych terenów. Właścicielami lasów są w większości Lasy Państwowe, pewien obszar należy do osób fizycznych a także do samorządów lokalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, za porządek odpowiedzialni są właściciele poszczególnych terenów i w większości przypadków wywiązują się ze swoich obowiązków, sukcesywnie sprzątając podległe im tereny.
Niestety, pewien procent mieszkańców naszego powiatu uważa, że wytworzone przez nich odpady mogą wyrzucać do lasu i nie ponosić kosztów ich utylizacji.
Aby ograniczyć ten proceder, Starosta podjął w 2004r. kilka inicjatyw, zmierzających do rozwiązania w/w problemu:
- Przeszkolił, wyposażył w umundurowanie i oznakowanie Społecznych Opiekunów Przyrody którzy, konno patrolują tereny Powiatu,
- Społeczni Opiekunowie Przyrody wspólnie z władzami gmin naszego powiatu zorganizowali wiele akcji sprzątania, czego efektem było zebranie w ubiegłym roku ponad 5000 worków śmieci. Podjął się również koordynacji działań zmierzających do przejęcia przez gminy całościowej gospodarki odpadami, czego pierwsze efekty już widać w postaci selektywnej zbiórki odpadów w większości gmin.
Niestety, główną przyczyną pojawiania się coraz to nowych dzikich wysypisk, jest niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. W związku z tym, w 2005r. powołany został w Starostwie w ramach Wydziału Ochrony Środowiska Zespół ds.Edukacji Ekologicznej, którego zadaniem jest m/in. edukacja ekologiczna mieszkańców naszego powiatu także i w tym zakresie.
Wskazane przez Pana propozycje są bardzo cenne, jednak ich adresatem powinny być przede wszystkim gminy i Lasy Państwowe, m.in. z uwagi na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 5 - zgodnie, z którym obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach otwartych należą do gminy oraz art. 3 ust. 2 - zgodnie z którym gminy są zobowiązane do tworzenia warunków ułatwiających lub umożliwiających prawidłowe usuwanie odpadów komunalnych), a także ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt 13 - zgodnie z którym domniemywa się ze właściciel nieruchomości jest posiadaczem odpadów, które się na niej znajdują.)

Z pozdrowieniami

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812346 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.