Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dzień dobry. Od dwóch lat jestem mieszkanką Marek ul. Bandurskiego 22a. Przeprowadziłam się do tego Miasta bo chciałam więcej spokoju. Niestety trafiłam na miejsce najgorsze jakie może być, niedawno dowiedziałam się że wydał Pan pozwolenie na budowę supermarketu na tej ulicy, tuż pod moim oknem będe miała supermarket. Przeżyłam szok jak teraz będziemy wszyscy funkcjonować w ciągłym zgiełku i smrodzie. Czy nie można było zbudować tam chociażby bloku mieszkalnego. Skąd pomysł na pozwolenie na taką inwestycję? Nasze mieszkania straciły na wartości z dnia na dzień. Co mamy teraz robić?
(Jolanta, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Inwestor prywatny złożył do Wydziału Budownictwa wniosek wraz projektami. Pozwolenie nie zostało jeszcze wydane, postepowanie administracyjne jest w toku. Dokumenty są w fazie szczegółowej weryfikacji. Do uznanych stron (właścicieli działek sąsiednich), zgodnie z procedurą, zostały rozesłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Dodaję, że dla terenu na którym jest umiejscowiona projektowana inwestycja obowiązuje, uchwalony przez Gminę, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługi handlu do 1000 m2 powierzchni (planowany przez inwestora obiekt ma 998 m2 ).

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto.
Dlaczego na ruchliwej ulicy Korczaka w Radzyminie nie ma chodnika? Jak pan skomentuje słowa burmistrza Radzymina dotyczące chodnika na ulicy Korczaka w Radzyminie „…Warunki współfinansowania przedmiotowej inwestycji zaproponowane przez władze Powiatu przerastają możliwości finansowe Gminy ...” ? Jednocześnie proszę o interwencje w tej sprawie. Tam niedługo dojdzie do jakiejś tragedii?
(Mieszkańcy, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowany Panie,
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie figuruje zadanie „Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie” o wartości 600 tys. zł. Inwestycja ta była już w budżecie na 2012 rok, była również w budżecie na rok 2013. Wobec braku dofinansowania ze strony gminy Radzymin środki zostały przesunięte na budowę mostu w Dybowie na Rządzy. Obecnie trwają ponowne rozmowy z władzami Radzymina dotyczące m.in. budowy chodnika przy ul. Korczaka.
Dodaje, że zawartość WPI to wynik rozmów z samorządowcami, władzami wszystkich gmin i miast. To optymalne rozwiązanie, zbiór najważniejszych na dziś zadań. Budowa chodnika przy ul. Korczaka to jedna z inwestycji w założeniu częściowo współfinansowanych przez samorządy gminne lub ze środków zewnętrznych. Bez tych dodatkowych pieniędzy, przy ograniczonym budżecie Powiatu, część z nich może nie powstać.
Z poważaniem Starosta wołomiński

Pytanie:
W tamtym roku została wyremontowana ulica Zagańczyka w Kobyłce. Wygląda ładnie. Proszę mi jednak odpowiedzieć dla czego nie zostały uprzątnięte chodniki oraz rynsztok z zalegającego piachu i błota po zimie. Psuje to efekt modernizacji.
(Darek, 19.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękuję za to spostrzeżenie. Mogę Pana poinformować, że wyremontowana w ubiegłym roku przez Starostwo kosztem 1,4 mln zł ulica Zagańczyka w Kobyłce jest już uprzątnięta.

Informuję, ponadto, iż to właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Do obowiązków zarządu drogi zarządu należy m.in. pozbycie się takich zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej lub jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
Te działania porządkowe nasze służby drogowe wykonują na bieżąco i w miarę posiadanych sił - powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
w zeszłym roku zwróciłem się do Pana w imieniu mieszkańców wsi Wola Cygowska i Helenów w sprawie oczyszczenia rowów szczegółowych na naszym, ciągle zalewanym terenie. Skierował mnie Pan do odpowiednich urzędników w sprawie specjalnej koparki do tych celów która zakupił Powiat.
Niestety mimo kierowania 3-krotnie oficjalnych pism przez Sołtysa i przy wsparciu wójta do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Deklarowaliśmy nasz udział w całym procesie. Proszę o pomoc.
(Miłosz, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Wielozadaniowa nowoczesna koparka przeznaczona m.in. do renowacji i utrzymania drożności rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz napraw infrastruktury wodnej pracuje cały czas na terenie powiatu, jest efektywnie wykorzystana. W zeszłym roku przy pomocy naszej koparki wykonano prace w gminie Poświętne w miejscowości Górznik. Taki wybór był podyktowany był czynnikiem pilności, ważności oraz zasadności po przeprowadzonych konsultacjach z gminą. W 2013 r., po otrzymaniu dwóch wniosków z gminy Poświętne (p. Sołtys oraz Urząd) zaplanowano m. in następujące roboty: w miejscowości Cygów ( rów położony przy drodze gminnej oznaczonej nr ew. 494); rów melioracyjny wzdłuż działek o nr.ew.475 i 477 od rowu oznaczonego nr.ew.553 do drogi gminnej oznaczonej nr.ew.494 (ok.400mb) oraz rów melioracyjny oznaczonego nr.ew.531 od drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.505 do drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.555 (ok.1250mb). Zadania te wg. harmonogramu prac zostały zaplanowane na 1- 2 dekadę czerwca.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Czy Starostwo planuje podpisanie z KM porozumienia w sprawie poszanowania praw pasażerów z powiatu wołomińskiego?
Jakie kroki podjął pan lub podejmie w sprawie obrony pasażerów wobec skandalicznych i uwłaczających warunków przebudowy linii kolejowej, bijącej w podstawowy komfort przejazdu pociągiem?
Czy myślał pan o stworzeniu jakiegoś działu w starostwie, który działa w obronie interesów pasażerów?
(Anna, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dzisiejsze utrudnienia na linii kolejowej wiążą się realizowaną inwestycją budowy tunelu pod torami kolejowymi w Ząbkach. Za ponad 38 mln zł powstaje tunel z jezdnią i osobnymi przejściami dla pieszych, który znacząco usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską, PKP PLK, Miasto Ząbki oraz Starostwo. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy rozmawialiśmy ze spółkami PKP PLK oraz Kolejami Mazowieckimi, postulując budowę tymczasowych rozjazdów w okolicy miejsca prac budowlanych w celu skrócenia odcinka jednotorowego, co spowodowało by zminimalizowanie przerw w kursowaniu pociągów. W rozmowach poruszaliśmy też kwestie jakości obsługi i zwiększenia pojemności pociągów, szczególnie w godzinach szczytu. W strukturach Starostwa działa Powiatowy Rzecznik Konsumenta, który po zgłoszeniu do niego konkretnej sprawy, może reprezentować interesy podróżnych.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Proszę o odpowiedź kiedy Zarząd Dróg ma zamiar załatać wyrwy i dziury w drogach tj. Willowa Duczki, Kolejowa w rejonie PKP Zagościniec, 100-lecia Zagościniec do Tramwajowej oraz Boryny w Helenowie. W Radzyminie na Jana Pawła też jest nie lepiej. Zima się skończyła, a dziury jak były tak są, ile można po nich jeździć. … Nawiązuję do Pana odpowiedzi z dnia 20.02.2013r dotyczącej drogi powiatowej Sieraków – Słupno, w której figuruje zdanie, że w planach jest renowacja nawierzchni w trakcie pozimowego przeglądu. Mamy za sobą kwiecień i maj , a droga cały czas jest nie naprawiona (załatana z dziur), a poruszanie się po takiej drodze autem i po tak dziurawej nawierzchni jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne.
(Mieszkańcy, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Monitorujemy stan dróg powiatowych we wszystkich gminach. Bieżące działania służb drogowych to m.in. renowacje nawierzchni w najbardziej zniszczonych miejscach. Warunki atmosferyczne (opady deszczu) przyczyniają się jednak do powstawania nowych uszkodzeń dróg , które nasze ekipy drogowe sukcesywnie reperują. Dotyczy to także drogi Sieraków - Słupno. Również inne drogi powiatowe m.in. ulica Willowa, 100-lecia do Helenowa były już w tym roku kilkukrotnie naprawiane.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam, Mam do Pana pytanie, a właściwie pewien pomysł. Otóż decyzją Sądu teren obecnego Dworca Głównego w Warszawie ma zostać przekazany właścicielowi, co bezpośrednio wiąze się z likwidacją istniejącego tam muzeum kolejnictwa. Czy w takim razie nie byłoby możliwe zaproponowanie aby to muzeum przenieść do Wołomina. Sądzę że obecny właściciel terenu po byłej stolarce wygospodarowałby kawałek miejsca na eksponaty. Pragnę zaznaczyć, że powstanie takiego muzeum mogłoby wpłynąć na pozytywny wizerunek naszego miasta, przyciągnęłoby wielu turystów a i umożliwiłoby pozyskanie subwencji państwowych na organizację jak i utrzymanie przedsięwzięcia. Wydaje mi się że taka idea znalazłaby poparcie lokalnej społeczności.
(Marcin, 30.04.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Z uwagą przeczytałem Pana e-mail. Dowodzi on, że jako mieszkaniec Wołomina jest Pan zainteresowany bieżącymi wydarzeniami i powodzeniem naszego Powiatu. To cenne w dzisiejszych czasach. Jednak „teren po byłej stolarce” stanowi własność prywatnego biznesu, nie możemy w nią ingerować, a jego przeznaczenie jest określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wołomin. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem mieszkańcy mogli się zwracać z ze swoimi wnioskami i pomysłami do prywatnego właściciela terenu.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, W tym roku upływa 5 rocznica zamknięcia jednego pasa na mostku na Rządzy (dawna droga z Radzymina na Wyszków). Czy z tej okazji Powiat planuje remont czy też czekamy aż utworzy się na drugim pasie dziura uniemożliwiająca korzystanie z tego połączenia (niewiele już brakuje) ?
(Arkadiusz, 23.04.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecny stan techniczny mostu to efekt m.in. nietypowej jego konstrukcji (dwie płyty pomostu górna i dolna), po którym odbywał się ruch ciężkich samochodów. Powiat Wołomiński wykonał ekspertyzę techniczną, na podstawie której został zaplanowany remont mostu.
Koszt remontu mostu został oszacowany na 4 mln zł. Powiat wystąpił o dotację zewnętrzną. Po uzyskaniu dotacji zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy remontu mostu. Zadanie inwestycyjne "przebudowa mostu w Dybowie" zostało wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i zgodnie z nim prace mogą rozpocząć się w 2013r.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
w jednym z lokalnych czasopism pojawił się wywiad z Marszałkiem K. Strzałkowskim, dotyczącym długo oczekiwanej przebudowy DW634. Niestety, informacje tam przedstawione są dla mieszkańców Wołomina pracujących w Warszawie - delikatnie ujmując zniechęcające. Podobno władze Zielonki zablokują przebudowę drogi przy bierności Burmistrzów Wołomina i Kobyłki. Podobno tak zaawansowanych planów i możliwości przebudowy jeszcze nie było, a wszystko może trafić do kosza. Co Pan jako Starosta czyni w tej sprawie aby budowa wspomnianej drogi doszła do skutku. Czy podejmie się Pan (wzorem walki o bilety- czego szczerze gratuluję) koordynowania działań na rzecz jej budowy. Czy my, mieszkańcy możemy liczyć na publiczne spotkanie z władzami zainteresowanymi (mam nadzieję) budową drogi i wyjaśnienia kwestii spornych. Pragnę zauważyć, że nowa perspektywa finansowa UE oraz zbliżające się wybory mogą być czynnikami sprzyjającymi
(Dariusz, 19.04.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W wypowiedziach mediach w wielokrotnie wypowiadałam się ten ważny temat. Doskonale jednak wiem, że modernizacja DW 634 jest ważna dla mieszkańców, stąd potrzeba informowania o sprawie i o naszych działaniach jak najszerzej. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić i podkreślić – 634 do Warszawy to droga wojewódzka, inwestorem i zarządcą drogi jest urząd marszałkowski w Warszawie. Formalne procesy projektowe wciąż trwają. Kilka lat temu Mazowsze uzyskało decyzję środowiskową na odcinek od ronda w Zielonce do Wołomina, która otwierała drogę do zaprojektowania i realizacji tej inwestycji, ale Mazowsze nie dokończyło tej sprawy i decyzja środowiskowa uzyskana przez MZDW wygasła w 2013 roku - oznacza to rozpoczęcie projektowania i uzgodnień od nowa.

Z wielu konkretnych rozmów wiem, że przebudowa drogi 634 w standardzie drogi dwupasmowej z drogami serwisowymi jest na dzisiaj bardzo trudna do realizacji ze względów finansowych. Koszt tak wybudowanej drogi to szacunkowo nawet kilkaset milionów, a w obecnej sytuacji budżetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nie będzie stać na taki wydatek. Taki zakres inwestycji znacznie odłożyłby w czasie rozpoczęcie inwestycji.

Na dzisiaj sprawa zmiany koncepcji przebudowy drogi 634 jest otwarta, nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

Podkreślam, że chcemy, aby droga wojewódzka 634 została jak najszybciej zmodernizowana i aby te plany MZDW były realne. Zabiegamy o to od lat w „mazowieckich drogach wojewódzkich”. To po całkowitej modernizacji linii kolejowej Rail Baltica, budowie obwodnicy wraz z węzłami komunikacyjnymi kolejna ważna inwestycja poprawiająca całościowo komunikację w powiecie wołomińskim.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy Pan Starosta wie w jakich godzinach czynna jest kasa w urzędzie? Czy czas otwarcia 8-13 to nie jest trochę za krótko? Załatwienie pewnych spraw wymaga opłaty skarbowej a okres działania kasy trochę ogranicza czasowość załatwiania spraw. Nie wspomnę o odsyłaniu do sąsiedniego budynku do drugiej kasy...celem opłaty. Np w sąsiadującym urzędzie miejskim kasa jest czynna od 8 do 15.15 co jest ukłonem w stronę petenta. Proszę o rozpatrzenie mojej prośby i wyciągniecie wniosków.
Proszę również o przemyślenie kwestii opłaty za paszport, której nie można uiścić w kasie starostwa. Wszyscy posiadamy karty płatnicze a instalacja terminala to chyba nie jest ogromny koszt dla urzędu.
Pozdrawiam
(Justyna, 17.04.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Z uwagą przeczytałem Pani uwagi, na pewno je przeanalizujemy. W starostwie, w poszczególnych siedzibach wydziałów (samodzielnych budynkach), działają dostępne dla mieszkańców i dla ich wygody cztery punkty kasowe – w tym w pobliskim budynku przy ul. Powstańców 8/10 w godz. 8-15. Paszporty wydaje wojewoda, do którego wnioski można składać funkcjonującym w siedzibie starostwa Terenowym Punkcie Paszportowym. Opłaty za wydanie tego dokumentu trafiają bezpośrednio do jego wystawcy – do Urzędu Wojewódzkiego.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812351 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.