Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto, pana poprzednik zapowiadał iż Starostwo Wołomin posiada środki na budowę ścierzek rowerowych w powiecie. Czy te środki są nadal aktualne, a jeśli tak to na jakich zasadach gminy mogą się o nie ubiegać?
(Piotr, 12.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

Odpowiadając na Pana pytanie pragnę poruszyć dwie kwestie:

1. Nie znam obietnic składanych przez mojego poprzednika. Informację uzyskaną od Pana mogę jedynie skonfrontować z projektem budżetu powiatu na 2007 rok przygotowanym przez poprzednie władze. Nie ma w nim przewidzianych wydatków na budowę ścieżek rowerowych.

2. Postaram się przedstawić Panu pokrótce zamierzenia obecnego Zarządu Powiatu, w interesującym Pana obszarze.

Mówiąc o specjalnie przygotowanych i oznakowanych trasach dla rowerzystów możemy mieć na myśli:
- „ścieżki rowerowe”- jako elementu infrastruktury komunikacji publicznej (chodniki),
- „szlaki rowerowe” - specjalnie wytyczone i oznakowane trasy o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

Są to dwa różne przedsięwzięcia wymagające stosowania różnych norm, przepisów i zasad projektowania ich przebiegu.

Ścieżki rowerowe, budowane najczęściej w terenach zurbanizowanych, muszą spełniać przepisy prawa o ruchu drogowym i prawa budowlanego. Umożliwiają one bezpieczne przemieszczanie się rowerem do pracy, szkoły, na zakupy itd.

Szlak rowerowy to wytyczona i oznaczona trasa przebiegająca przez atrakcyjne tereny, łącząca ciekawe miejsca przyrodnicze i historyczne.

Większość zadań związanych z powstawaniem ścieżek rowerowych będzie realizowana przez gminy i przez nie finansowana. Koncepcją samorządu powiatowego jest połączenie ścieżek rowerowych z już istniejącymi, a także z planowanymi szlakami turystycznymi przebiegającymi przez powiat. Zgodnie z tą ideą rowerzysta będzie mógł bezpiecznie przejechać ze swojego miejsca zamieszkania do turystycznego szlaku rowerowego.

Obecny Zarząd Powiatu zamierza bardziej zaangażować się w tworzenie infrastruktury służącej turystyce rowerowej. Chcemy skupić się nie tylko na wytyczeniu, oznakowaniu i opisaniu szlaków rowerowych, ale także na wyznaczeniu miejsc do odpoczynku, czy też zrobienia biwaku podczas wycieczki rowerowej.

W 2005 roku Zielonkowskie Forum Samorządowe na zlecenie Starostwa Powiatu Wołomińskiego opracowało dokumentację „Rowerowego szlaku dziedzictwa historyczno-etnograficzno-przyrodniczego przebiegającego przez wszystkie gminy powiatu wołomińskiego”. Z tą koncepcją może się Pan zapoznać na stronie internetowej jej wykonawcy: http://www.forumzielonka.org.pl (w menu Zielone szlaki). Powiat zamierza kontynuować prace związane ze zbudowaniem szlaku turystycznego według programu zaproponowanego przez autorów opracowania.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam serdecznie.
Chciałabym zapytać, czy Pan Piotr Uściński będzie zajmował się organizacjami pozarządowymi i przewodniczył Radzie d/s Organizacji Pozarządowych i Powiatu tak jak to robił dotychczas Pan Dudzik?
(Elwira, 12.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Elwiro,

Zapewne pisze Pani o "Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi ...".

Zespół, o którym mowa powołany zostanie najprawdopodobniej w styczniu 2007 (kadencja obecnego zespołu skończyła się wraz z kadencją Rady Powiatu).

W najbliższym czasie będziemy prosić organizacje pozarządowe o wytypowanie kandydatów na członków zaspołu.

Pozdrawiam,

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie starosto piszę juz trzeci, raz jestem uparta to prawda, ale nie mam pojęcia dlaczego nie ma nigdy odpowiedzi na moje listy. Problemy moje i mieszkańców gminy Jadów to drogi powiatowe (bardzo zły stan technoczny, naprawiane na szybkiego i takie efekty zapraszam i proszę jechać drogą Jadów - Myszadła lub w miejscowości Borki.Moze Pan wpłynie na Zarząd dróg, w naszej gminie brak znaków drogowych, nazw miejscowości.pisma nic nie dają.Chyba ktoś zapomniał, że gmina Jadów jest w powiecie wołomińskim.Pozdrawiam.
(Małgorzata, 12.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,

Pragnąc zdementować opinię, że zapomniano o gminie Jadów (utrzymanie dróg) informuję, że w gminie Jadów w 2006 roku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze Urle - Adampol (warstwa wiążąca) o długości 2200 mb oraz na drodze Szewnica - Nowinki na długości 1500 mb. W 2006 roku kontynuowano również budowę drogi Sulejów - Kury. W zakres robót weszło wykonanie prac ziemnych, wykonanie podbudowy oraz wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej na długości 2300 mb.

Oznakowanie dróg zostanie uzupełnione w roku 2007 - związane jest to z roztrzygnięciem przetargu na wykonanie tablic znaków pionowych.

Odnośnie drogi Jadów - Myszadła pragnę poinformować, że po okresie zimowym będzie dokonana ocena stanu technicznego tego odcinka drogi z uwzględnieniem jak najszybszej modernizacji. Na drodze w miejscowości Borki, po wykonaniu warstwy wyrównawczej w 2005 roku, planowane jest w 2007/2008 roku ułożenie nakładki bitumicznej.

Remonty cząstkowe nawierzchni prowadzone są na bieżąco.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam serdecznie!
W związku z moim listem o lokale usługowe z dnia 22.11 chciałabym podać więcej informacji i poprosić o odpowiedź.
Lokalizacja punktu usługowego według informacji podanych przez administratora to osiedle Victoria Radzymin, blok E czyli ul. Słowackiego 69 lok.3 i 4.
Pozdrawiam.
(Anna, 12.12.2006 r.)

Odpowiedź:
W Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatu Wołomińskiego Oddział w Radzyminie do dnia dzisiejszego brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczących zmiany projektu budowlanego lub zmiany sposobu użytkownaia części budynku wielorodzinnego w Radzyminie przy ul. Słowackiego dla J.W. Construction na terenie osiedla Victoria.

Jednocześnie informuję, że istotne odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji jest możliwe tylko po zatwierdzeniu projektu zamiennego i uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę lub jeżeli budynek uzyskał decyzję na użytkowanie po uzyskaniu decyzji o zmianie sposobu użytkowania.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Jak Pan Wicestarosta czuje się w swojej roli?
(Michał, 05.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,

Dziękuję, że Pan pyta, bardzo dobrze.

Z poważaniem

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie już Starosto - Gratuluję - głosowałem na Pana w wyborach na burmistrza - nie udało się - mam nadzieję, że jako Starosta zdziała Pan coś dla Powiatu (głównie jeżeli chodzi o kwestię dojazdu do Warszawy) i przez swoją pracę przekona Pan do siebie kolejne osoby - Pański wynik w kolejnych wyborach (jakie by nie były) będzie z pewnością zależał od efektów Pana pracy w starostwie.
pozdrawiam i życzę samych sukcesów (które mam nadzieję będą jednocześnie sukcesami powiatu).
(Wyborca, 03.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wyborco!

Dziękuję za gratulacje z tytułu objęcia przeze mnie funkcji Starosty Powiatu Wołomińskiego, mam nadzieję, że pełniąc tę funkcję będę miał szansę zdziałać wiele na rzecz mieszkańców naszego Powiatu.

Problem złego stanu technicznego dróg dojazdowych do Warszawy jest mi dobrze znany, nie mniej jednak drogami tymi zarządzają władze wojewódzkie i to głownie od nich zależy czy stan techniczny dróg ulegnie poprawie.

Powiat - niestety - może jedynie inicjować bądź wspierać projekty wojewódzkie. Obecnie prowadzone są prace dokumentacyjne nad nowym śladem drogi 635 do węzła z drogą S-8, w planach są prace związane z udrożnieniem drogi 634.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Bardzo proszę o informację, kto odpowiada za:
- ład przestrzeni urbanistycznej w Markach
- zagospodarowanie terenu wykorzystujące i podkreślające jego walory
- powstawanie budynków nie spełniających warunków podanych w planie zagospodarowania terenu?
Czy to możliwe, że władze samorządowe nie zatrudniają żadnego architekta urbanisty, który byłby odpowiedzialny za to
- by urbanizacja miasta była realizowana z uwzględnieniem i podkreśleniem walorów terenu,
- by nie dochodziło do powstawania zabudowy chaotycznej architektonicznie, nie zharminizowanej aniwewnętrznie ani ze środowiskiem?
Czy są takie służby sprawdzające czy powstające obiekty są budowane zgodnie z zatwierdzonym projektem spełniającym warunki planu zagospodarowania terenu? Czy w przypadku niezgodności służby te moga nakazać rozbiórkę?
Położenie bardzo blisko Śródmieścia Warszawy, interesująca przyroda i historia sprawiają, że Marki mogłyby być bardzo ładne, przyjazne mieszkańcom i atrakcyjne takż eze względu na walory przyrodnicze i estetyczne. Dlaczego niszczy się bezpowrotnie tę szansę?
Z poważaniem
(Krystyna, 02.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Krystyno,

Przygotowywanie, tworzenie oraz zatwierdzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest w kompetencjach poszczególnych gmin, zatem pytania dotyczące ładu przestrzennego, a raczej jego braku winna Pani zadać Radzie Miejskiej w Markach, która wraz z Burmistrzem jest przedstawicielem gminy.

O ewentualnym zatrudnianiu architektów czy urbanistów w gminie decydują władze gminy.

Do końca 2003 roku realizacja zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę należała również do Burmistrza Miasta Marki. Nowelizacją ustawy Prawo budowlane, od 2004 roku zadania te zostały powierzone Staroście, który może tylko sprawdzić, czy projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Do ewentualnych kontroli realizowanych budów upoważnienie są inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jednak moga oni sprawdzić, czy projektowane inwestycje są realizowane zgodnie z zatwierdzonymi projektami i zgodnie z warunkami wydanych pozwoleń na budowę.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Na wstępie chciałbym pogratulować objęcia stanowiska starosty naszego powiatu.
Chciałbym się dowiedzieć co zamierza Pan zrobić w temacie starym jak świat, a mianowicie dojazdu do Warszawy. Droga którą mamy obecnie jest tragiczna i z każdym dniem coraz gorsza, niedługo będzie się po niej gorzej poruszać niz po drodze polnej.
Proszę o odpowiedź na moje powyższe pytanie. Z poważaniem.
(Sebastian, 01.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Dziękuję za gratulacje z tytułu objęcia przeze mnie funkcji Starosty Powiatu Wołomińskiego.

Odnosząc się do Pana pytania – sam korzystam z dróg dojazdowych do Warszawy i doskonale zdaję sobie sprawę z ich stanu technicznego.

Ponieważ jednak są to drogi wojewódzkie Powiat może jedynie wspierać projekty realizowane przez odpowiednie władze szczebla wojewódzkiego (Wojewódzki Zarząd Dróg). Prowadzone są obecnie prace dokumentacyjne nad nowym śladem drogi 635 do węzła z drogą S-8, w planach natomiast są prace związane z udrożnieniem drogi 634.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Grzegorzu,
w nawiązaniu do mojego listu z 22.11.2006 chciałabym przedstawić więcej szczegółów nurtującej mnie sprawy. Według planów i wiadomości od developera w bloku nie miało być żadnych lokali usługowych. W tym momencie dowiadujemy się, że lokal pod nami ma być przeznaczony na działalność usługową. Developer ciągle zaprzecza, twierdząc, że nic o tym nie wie. Administrator osiedla potwierdza informację o powstaniu takiego lokalu (na parterze zostały juz połączone dwa lokale, ale równie dobrze mogła to kupić jedna osoba, chcąc zwiększyć sobie metraż).
W związku z tym moje pytanie brzmi: czy u Państaw taka osoba mogła dostać pozwolenie na lokal użytkowy mino, że nie było tego w planach? Jakie mamy prawa my jako mieszkańcy tego bloku? W jakiej formie i gdzie możemy się odwoływać? Czy osoba starająca się o taki lokal ma obowiązek powiadomienia mieszkańców???
Z poważaniem.
(Anna, 28.11.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

Mimo podania przez Panią dodatkowych informacji, w dalszym ciągu nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo proszę o wskazanie inwestora oraz adresu inwestycji - dopiero wówczas postaram się wyjaśnić problem, który Pani przedstawiła.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Kto z okręgu nr 3 Gminy Radzymin jest radnym powiatowym?
(Anna, 27.11.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

Do Rady Powiatu, z okręgu nr 3, weszli:
1. Jusiński Mirosław - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
2. Rajchert Marta - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Siarna Andrzej - KW Centrum Samorządowe - Nasza Gmina

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812329 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.