Dziś jest 23 października 2017 r., imieniny Marleny, Seweryna
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
czy w pna gestii panie starosto jest dom pomocy społecznej w zielonce. jeżeli tak to proszę sie przyjżec diałalnosci pani dyrektor tegoz domu. ostatnio był tam NIK PEWNIE NIC NIE WYKRYŁ LECZ DZIWNE JEST TO ŻE W TYM CZASIE PANI DYREKTOR poszła na ,,chorobe" a cóż za wspaniałe jedzenie tam jest!!! ale praktyki ściagania pieniędzy prosto z kont pensjonariuszy na konto domu to jest niewiarygodne ale o dziwo PRAWDZIWE i nikt tego tym ludziom nie jest w stanie powiedziec dlaczego tak jest. jezeli to jest w pana gestii to proszę coś zrobic zanim uda sie pan w rejony Duzej polityki np w sejmie.
(Krzysztof, 06.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. poz. 593 (Dz. U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004r.) mówi iż: „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”. Zgodnie z § 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce: „Dom jest samodzielną powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 póz. 2104) podporządkowaną Starostwu Powiatu Wołomińskiego”.

Kontrola w DPS w Zielonce, o której Pan wspomina, została przeprowadzona przez inspektora z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w okresie od 14 do 22 grudnia 2006r. Dyrektor placówki - za zgodą wicestarosty - przebywała na urlopie wypoczynkowym od 14 do 31 grudnia 2006r. Zastępstwo w tym czasie pełniła pani Grażyna Krupa - gł. księgowa.

Jadłospis („normalny” i „dla diety nabiałowej”)opracowywany jest przez dietetyka zatrudnionego w DPS w Zielonce, następnie zatwierdzany (własnoręcznym podpisem) przez przedstawiciela samorządu mieszkańców. Dopiero po tej akceptacji jest realizowany.

DPS w Zielonce nie prowadzi ewidencji osobistych kont bankowych mieszkańców. Żaden z pracowników Domu nie posiada pełnomocnictwa do przeprowadzania operacji bankowych w imieniu mieszkańców. Poruszany przez Pana problem najprawdopodobniej dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej. Informuję Pana, że art. 61 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej mówi, że opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą ,,mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu”. W art. 62 pkt 1 czytamy, że: „mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
1) z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami
2) z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia, opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej”.

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce nie uczestniczy bezpośrednio w czynnościach związanych z opłatą za pobyt mieszkańca w placówce. DPS w Zielonce jest informowany decyzją administracyjną wydaną przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego o wysokości opłaty za pobyt konkretnego mieszkańca. Informację tę, za zgodą mieszkańca, DPS przekazuje do właściwego organu emerytalno-rentowego bądź do ośrodka pomocy społecznej. Te w.w. instytucje dokonują miesięcznych potrąceń ze świadczeń mieszkańców i przekazują je na konto Domu.

W prawie polskim istnieje rozbieżność przepisów dot. dopuszczalnej wysokości potrąceń za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. mówi o max. 70% potrąceń z kwoty netto a ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. o 65% potrąceń z kwoty brutto. Wskutek tych rozbieżności niewielkie kwoty „nadpłaty” lub „niedopłaty” są co miesiąc zwracane mieszkańcowi lub wpłacane przez mieszkańca do kasy i odprowadzane na konto domu.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto, ostatnio załatwiałem pewną sprawę w jednym z referatów Starostwa i poprosiłem Panią urzędniczkę, żeby pomogła mi jako osoba kompetentna rozwiązać problem. Wtedy Pani ta odpowiedziała mi że gdyby zarabiała "normalnie" to wtedy opłacałoby jej się bardziej angażować w swoją pracę. W związku z powyższym mam pytanie do Pana - jaka jest średnia pensja pracowników Starostwa oraz naczelników poszczególnych wydziałów?, że załatwiając petentów mają przeważnie smutne i niezadowolone miny? czy to wynika z ich finansowej desperacji?
(Stanisław, 05.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie,

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Starostwie Powiatu Wołomińskiego ustalane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Pracownicy starostwa zarabiają podobnie jak urzędnicy innych jednostek administracyjnych. Poza tym, o wysokości wynagrodzeń pracowników decyduje Rada Powiatu.

Jeśli chodzi o zachowanie urzędniczki, do której się Pan zwrócił ze swoją sprawą, to uważam, że jest ono naganne. Sposób obsługi interesanta nie powinien w żaden sposób wiązać się z wysokością wynagrodzenia, czy „złym humorem” pracownika.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
szanowni panowie ,czy w 2007 r przewidziano nakladke asfaltowa drogi powiatowej w miejscowosci Stare Zalubice
poniewaz przejazd samochodem osobowym od miejscowosci Ruda do Zalubic ( wolica ) wymaga nielada wyczynow ,dziura na dziurze nieliczac wystajacych kraweznikow ,moze jakies ograniczenia odnosnie tonazu ,zakaz dla tirow i samochodow ciezarowych powyzej 10 ton ,poniewaz ta droga w latach prl-u wygladala lepiej niz teraz , a podobno sa fundusze z UE na modernizacje drog
(Pawel, 05.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

W 2007 roku nie jest przewidziana nakładka bitumiczna na drodze powiatowej w Załubicach Starych. Remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni wykonywana są na bieżąco.

Jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu (np. ustawienie znaków ograniczenia tonażu) proszę się zwrócić do Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu w 2007 roku? I gdzie go następnie odebrać? Moje wątpliwości biorą się stąd, iż poinformowano mnie, że w Starostwie już nie mogę dokonać powyższej czynności - zatem gdzie?
(Barbara, 30.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Barbaro,

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa Pani - jeśli jest zameldowana w naszym Powiecie - w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 1, Wydział Spraw Obywatelskich - Paszporty, pokój nr 07 (parter budynku).

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki: 9.00 - 16.30,
wtorki - piątki: 8.00 - 15.30,
tel. (0-22) 776-44-97

Od dnia 28 sierpnia 2006 r. mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego odbierają paszporty w MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM w Warszawie przy pl. Bankowym
3/5 - Referat Paszportowy Nr 4 (wejście "F" od Al. Solidarności 81).

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki, czwartki: 10.00 - 17.00;
wtorki, środky, piątki: 8.00 - 15.00.
tel.: (0-22) 695-69-15, 695-69-16, 695-69-17, 695-69-18.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy fakt, że na stanowisku starosty i wicestarosty są osoby z partii, które nie przepadają za sobą, są ze sobą w opozycji, nie przeszkadza w wspieraniu działalności gmin powiatu wołomińskiego?
(Mateusz, 29.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Staramy się oddzielić sprawy polityki ogólnokrajowej od naszych lokalnych problemów. Naszym celem jest twórcze współdziałanie na rzecz rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Wierzymy, że nam się to uda.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć, jakie są preferencje obu Panów na objęcie tego stanowiska, jakie jest Wasze wykształcenie oraz doświadczenie? Chciałem się również dowiedzieć jakie są największe problemy w powiecie wołomińskim, które w pierwszym planie należy tu zwalczyć?
(Mateusz, 29.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Jeśli chodzi o wykształcenie i doświadczenie starosty i wicestarosty, to zachęcam Pana do przejrzenia stron powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl). Tam znajdzie Pan nasze CV.

Z pilnych spraw, jakimi się obecnie zajmujemy, jest audyt Szpitala Powiatowego w Wołominie. Chcemy zobaczyć jakie są faktyczne zobowiązania tej placówki i przedstawić propozycję dalszych działań.

Kolejną ważną sprawą, której poświęcamy dużo czasu, jest problem własności gruntu na którym znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Podejmujemy wszelkie działania, aby znaleźć korzystne rozwiązanie. Jest to ważna sprawa, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze.

Wśród spraw pilnych, którymi chcemy się szybko zająć, jest zły stan dróg i utrudniony dojazd do Warszawy. 21 lutego Starostwo odwiedzi Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednym z tematów, jaki chcemy poruszyć na tym niecodziennym posiedzeniu, będzie problem dojazdu do stolicy. Omówione zostaną projekty budowy nowych dróg przechodzących przez powiat wołomiński: S-8, S-17 i 635 oraz modernizacja drogi 634.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana Starostę,
chciałbym zapytać o powołanie sekretarza Starostwa, czy to będzie człowiek z PIS-u czy może z Wspólnoty Mazowieckiej, wydaje mi się że powinien być z PIS-u.
pozdrawiam Tomek.
(Tomek, 24.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,

Rada Powiatu Wołomińskiego, w dniu 23 stycznia br., powołała nowego sekretarza powiatu (22 głosy „za”, 7 głosów „wstrzymujących się”). Funkcję tę powierzono Pani Anecie Piotrowskiej z Zielonki, która nie jest związana z żadną partią polityczną.

z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
P.Starosto chciałbym pana zapytac jak długo urzad gminy w Jadowie bedzie tolerował niechlujstwo i lekcewarzenie wykonania robot kanalizacyjnych przez firme GAW-BUD własciciel tej firmy chyba poraz pierwszy wykonuje takie prace albo jet typowym post komunistycznm partaczem wszystkie prace od samego poczatku wykonuje chaotycznie i bez przestrzegania jakikolwiek terminów myśle że nie bedzie panu to obojętne pozdrawiam Andrzej
(Andrzej, 24.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Urzędy gmin nie są podległe staroście. W sprawie, którą Pan poruszył, proszę rozmawiać bezpośrednio z Wójtem Gminy Jadów.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto
od ulicy Jana Pawła II w Radzyminie rozchodzą się 3 ulice: Maczka, Polna i Norwida. Żeby wyjechać z którejś z tych ulic na tę główną Jana Pawła II trzeba nielada wyczynu, ponieważ jest ona bardzo ruchliwą trasą. Z uwagi iż jestem mieszkanką Radzymina i tejże ulicy to także jestem świadkiem częstych wypadków, stłuczek, gdyż nie ma tam ronda ani sygnalizacji świetlnej. Czy istnieje szansa na coś takiego?
(Agata, 23.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Agato,

Ulica Jana Pawła II w Radzyminie (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 635 – ul. Konstytucji 3-go Maja do drogi krajowej nr 8 w Słupnie) z początkiem 2007 roku została przekwalifikowana na drogę wojewódzką. Oznacza to, że obecnym zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wszelkie zapytania należy kierować do nowego zarządu drogi. Zarząd tutejszego rejonu drogowego ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy wg ustawy ogłaszacie państwo konkursy o ofertach pracy w państwa urzędzie? Jakoś nie mogę się dopatrzeć ? A podobno np. wybieracie państwo sekretarza? Gdzie był ogłoszony konkurs ofert?
(Artur, 22.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza nabory na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych w oparciu o regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w urzędzie. Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3.

W przypadku powołania sekretarza powiatu, informuję że art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) nie nakłada obowiązku ogłaszania naboru w przypadku osób zatrudnionych na podstawie powołania (art.2 pkt 3).

W związku z powyższym stosunek pracy z Sekretarzem Powiatu został nawiązany bez ogłaszania konkursu, w oparciu o uchwałę Nr IV-28/2007 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1814925 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.