Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Piszę w nawiązaniu do mojego pytania z dnia 31 maja dotyczącego Szpitala Powiatowego i jednocześnie dziękuję za poprzednią odpowiedź.
Pyta Pan o datę. Szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie - był to upalny majowy wieczór a w Szpitalu odbywało się jakieś ważne spotkanie na którym był obecny Starosta Uściński. Pytanie tylko po co Panu ta data? Co przez to się osiągnie? Sprawdzi się kto dyżurował wtedy i udzieli upomnienia? Lub przyjmie do wiadomości odpowiedź Szpitala, że tego typu sytuacje nie miały miejsca? Kto to teraz udowodni? Mi chodziło o coś innego!!!!! Co Powiat robi aby tego typu sytuacje wyeliminować? Co Powiat robi aby jakość leczenia w Szpitalu i codzienna troska o pacjentów była na poziomie jaki być powinien? Czy Pan wie jaka jest opinia o Szpitalu w Wołominie? Chlubnym wyjątkiem jest oddział położniczy gdzie prawie wszyscy są bardzo zadowolenie. Opinia o innych oddziałach jest taka, że ja raczej nie będę chciał być tam leczony. Moje obserwacje z ostrego dyżuru w maju tylko potwierdzają to co mówią ludzie o Szpitalu. I jeszcze coś tak dla porównania: wakacje spędziłem w okolicach Chełmna (woj. Kujawsko-Pomorskie). Musiałem skorzystać z porady lekarza i pojechałem do Szpitala (również Powiatowego!!!). I przeżyłem szok!!!!! Szpital ładnie wyremontowany, schludny, czysty. Atmosfera b. przyjemna. Usiadłem przez izbą przyjęć i zaraz podeszła do mnie pielęgniarka z pytaniem co mi dolega. Potem szybka i miła obsługa przez lekarza. Podejrzewam, że Powiat Chełmiński jest wiele biedniejszy niż Wołomiński. I jak widać mając wiele mniejsze środki mogą tam tak wszystko zorganizować, że pacjent nie czuje stresu jak musi skorzystać z pomocy lekarza… wszystko zależy głównie od ludzi, od ich nastawienia, życzliwości, zaradności, sposobu organizacji. Czuje się, że tam chcą coś robić oprócz wiecznego narzekania, że nie ma pieniędzy. Tam mogą a w Wołominie jak widać są z tym kłopoty… To czego oczekuję od Pana to konkretnych działań żeby ten stan rzeczy zmienić. Tak jak powiedziałem pieniądze są ważne, ale osobiście uważam, że wiele też można zrobić i bez nich. Kwestia właściwej organizacji i nastawieni ludzi. Chciałbym poznać Pana plany co Pan zrobił/planuje zrobić aby było lepiej!!!!!
Pozdrawiam

PS. Oczywiście życzę też pracownikom służby zdrowia aby zarabiali stosownie do tego co robią.
(Andrzej, 13.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,
nie znajdujemy usprawiedliwienia dla niewłaściwego zachowania się niektórych pracowników służby zdrowia. Mam nadzieję, że w szpitalu powiatowym w Wołominie należą oni do znacznej mniejszości i dlatego nie zgadzam się z Panem, że data pańskiej wizyty jest nieistotna w całej sprawie. W szpitalu pracuje ponad 700 osób. W każdej grupie zawodowej może trafić się osoba, która nie posiada charakterologicznych predyspozycji do pracy z pacjentem. W 2006r. SZPZOZ uzyskał certyfikat ISO 9001 i w związku z tym pracownicy na bieżąco są kontrolowani m.in. z zakresu jakości obsługi pacjentów. Opinie, jakie do mnie docierają o działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie są różne - od skrajnie dobrych do krytycznych.
Niepożądane zjawiska można wyeliminować tylko przez bieżące wyciąganie wobec pracowników surowych konsekwencji. Jest to przede wszystkim zadanie dla dyrektora zakładu, gdyż to właśnie dyrektor szpitala jest bezpośrednio odpowiedzialny za poziom świadczonych usług. Ponieważ nie daje nam Pan możliwości precyzyjnego ustalenia, którzy pracownicy byli w tym dniu w pracy, interwencja taka nie zaistnieje.
W związku jednak z Pana relacją, przeprowadzona została z dyrektorem Zakładu rozmowa na temat wdrożenia takiej organizacji pracy, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji i nieporozumień. Jednocześnie informuję Pana, że Starosta, jako odpowiedzialny za politykę zdrowotną, będzie monitorował możliwość dostępu do świadczeń medycznych, kontrolował jakość świadczonych usług przez Szpital, dbając jednocześnie, aby wszelkie niedociągnięcia były sprawnie, na bieżąco niwelowane.

Pisze Pan o schludnym i wyremontowanym szpitalu w okolicach Chełmna. Proszę docenić wieloletnie wysiłki pracowników szpitala oraz Starostwa wkładane w gruntowne remonty poszczególnych oddziałów. Myślę, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Operacyjny, a niebawem Oddział Intensywnej Terapii, czy Budynek Ratownictwa Medycznego są doskonałym tego dowodem oraz będą wspaniałą wizytówką szpitala.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Niedawno oddano do użytkowania sklep Globi na ulicy Powstańców w Ząbkach. Sklep jest dość duży a w tym rejonie mieszka kilka tysięcy mieszkańców. Niestety przed sklepem jest parking na zaledwie 4 pojazdy bodajże ... Moje pytanie: kto wydał pozwolenie na budowę (a wydaje Starostwo...) nie wymuszając budowy znacznie większego parkingu? Czy to nie jest złamanie prawa (budowlanego w szczególności), które chyba nakazuje budowę odpowiedniej infrastruktury wraz ze sklepami. A nawet jeżeli nie nakazuje to nakazuje to zdrowy rozsądek ...
Pozdrawiam
(Andrzej, 13.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,
Pozwolenie na budowę wydane zostało przez Starostę Wołomińskiego dla osób fizycznych i dotyczyło budynku handlowego (budynku hurtowni) na działce ew. nr 25/3 obr. 3-33 w Ząbkach przy ul. Powstańców. Wymaganą ilość miejsc parkingowych dla powyższej inwestycji określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki uchwalony w dn. 19.12.2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2004r. Nr 42 poz. 1227). W Planie tym zapisano, że dla hurtowni wymagana ilość miejsc parkingowych wynosi 5-15 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej. W projekcie budowlanym zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę przewidziano 4 miejsca parkingowe, co spełnia wymagania wyżej wymienionego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Inwestor nie występował do Starosty z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania z hurtowni na sklep spożywczy. Zmiana sposobu użytkowania tego budynku jest obecnie badana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Czy ulica Warszawaska i Przemysłowa w TŁuszczu to drogi powiatowe? Jeżeli tak to mam pytanie. Na skrzyżowaniu tej ulicy z torami kolejowymi jadąć w sronę Jadowa jest znak stopu (słusznei zresztą - to dość neibezpieczny przejazd). Jadąc w przeciwną stronę, gdzie widoczność torów i jadących na nich pociągów jest wiele gorsza, takiego znaku nie ma.
Czy ni emożna jednka tego znaku tam postawić?
Pozdrawiam
(Andrzej, 13.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,
Informuję, że znak stopu został umieszczony przy przejeździe kolejowym w dniu 14 lipca br.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam! Zwracam się z pytaniem, a raczej prośbą, czy nie można byłoby przeprowadzić chodnika przy szkole (Gimnazjum i Podstawówka) w miejscowości Poświętne, pow. Wołomiński (ok. 18km od Wołomina). Dzieci z pobliskich wsi mają do niej tragiczny dostęp, idąc po poboczu wśród gnających ciężarówek. Osobiście źle pamiętam czasy, kiedy chodziłem do szkoły, gdyż czasami było niebezpiecznie (z czasem przyzwyczaiłem się), ale nie wyobrażam sobie tego, aby moje dzieci musiały w przyszłości pokonywać tą samą drogę. Nie umiejszając znaczenia chodnika dla dzieci, które chodzą tam teraz, oczywiście. W zimę dodatkowo rów przy szkole wypełnia się wodą i jest niebezpieczny dla małych dzieci, które zwyczajnie mogą w nim utonąć. Droga należy do powiatu, dlatego zwracam się z PILNĄ prośbą, w imieniu wszystkich mieszkańców Poświętnego i pobliskich wsi, aby poprowadzić chodnik chociaż po jednego stronie szosy (najlepiej po obu).
(Kamil, 11.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Kamilu,

Pana prośba zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu planu inwestycji Powiatu na najbliższe lata, jeśli gmina wskaże nam tę inwestycję wśród najważniejszych inwestycji do realizacji na swoim terenie. Dlatego warto, aby podobny wniosek przedłożył Pan Władzom Gminy. Budowa chodników poprzedzona musi być zawarciem umowy między Gminą i Powiatem w sprawie partycypacji w kosztach, a następnie sporządzona dokumentacja techniczna. Dlatego budowa chodnika, o którym Pan pisze, zostanie ujęta w planie inwestycyjnym nie wcześniej niż w 2008 r.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie starosto. Chciałem prosić Pana o interwencję w sprawie mojego pisma, które wysłałem w dniu 9 maja do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie. Do dnia dzisiejszego nie doczekałem się odpowiedzi. We wspomnianym piśmie proszę o wycinkę dwóch drzew (topole), rosnących przy ul. Kuracyjnej w Borzymach. Sprawa już wówczas była pilna poniewarz drzewa korzeniami o ponad 30 cm uniosły asfalt, podowuje to zagrożenie dla ruchu tym bardziej, że rosną one w sąsiedztwie mostka nad rowem melioracyjnym. Takie znaczne, nieoznakowane wybrzuszenie w tym miejscu drogi, już spowodowało kilka wypadków w tym jeden powarzny. Proszę więc o spowodowanie udzielenia odpowiedzi na moje pismo oraz o pomoc w samej wycince drzew.
(Rafał, 09.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Rafale,

Pana pismo wpłynęło do Zarządu Dróg Powiatowych dnia 21.05.2007r. Po oględzinach w terenie, 12 czerwca br. wystąpiliśmy do Gminy Jadów o wydanie stosownej decyzji na wycinkę wnioskowanych drzew. Wystąpienie to zostało Panu wysłane do wiadomości. W dniu 27.06.2007r. otrzymaliśmy decyzję z Gminy Jadów.
Drzewa, o których mowa są bardzo duże a ich wycinka wymaga użycia podnośnika i zaangażowania dodatkowych środków. Drzewa zostaną wycięte do końca roku.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowni Panowie Starostowie,
zwracam się z uprzejmą prośbą o uruchomienie Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, kształcącej w zawodach: Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Ogrodnictwa, wieczorową i weekendową.

Obecnie trwa nabór tylko do Policealnej Szkoły _dziennej_ i tylko dla osób do 22 roku życia.
Jest to krzywdzące działanie - osoby powyżej 22 roku życia też chcą kształcić się w tych zawodach.
Większość osób może kształcić się wieczorowo albo weekendowo.
Proszę wziąć pod uwagę również fakt, iż w okolicach Warszawy jedyną Policealną Szkołą kształcącą w tych zawodach jest Szkoła w Piasecznie(!).
Można by uruchomić w ZSTZ także inne popularne i poszukiwane policealne kierunki kształcenia dla Dorosłych: Administracja, Ekonomia, Hotelarstwo, Informatyka, Rachunkowość etc.
Uruchomienie w ZSTZ możliwości kształcenia dla szerszego grona społeczeństwa w będzie też skuteczną reklamą Szkoły na szerszą skalę.

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam.
(Łukasz, 09.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Łukaszu,

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w szkole musi wynikać z wyraźnego
zapotrzebowania na to kształcenie ze strony osób zainteresowanych.
Utworzenie nowego oddziału słuchaczy wymaga nakładów finansowych. Oczywiście
na każdego słuchacza organ prowadzący otrzymuje stosowną subwencję ze
środków Budżetu Państwa. Jednakże, aby do tego nie dokładać zbyt wiele (nauka
w szkołach prowadzonych przez powiat jest bezpłatna dla ucznia - nie można
pobierać czesnego jak w szkołach niepublicznych) liczba uczniów w danym
oddziale musi wynosić co najmniej 25-27 osób.

Jak do tej pory nie było sygnałów ani ze strony szkoły ani mieszkańców o
zapotrzebowaniu na kształcenie dorosłych w systemie zaocznym i wieczorowym w
Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Sprawa możliwości kształcenia ustawicznego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Wołomiński wymaga rozwiązania systemowego i dlatego będzie
przedmiotem dyskusji na spotkaniach z dyrektorami szkół w okresie
powakacyjnym.

Z poważaniem
Piotr Uściski
Wicestarosta

Pytanie:
Pytanie dotyczy remontu ulicy Fabrycznej w Markach. Około pół roku temu zapytałem o konsekwencje jakie będą wyciągnięte w stosunku do wykonawców fatalnego remontu ul. Fabrycznej w Markach. Otrzymałem odpowiedź od Pana Starosty, że jak tylko warunki pogodowe będą dobre to wszelkie uchybienia zostaną usunięte. Tak się nie stało, studzienki nadal są za nisko lub za wysoko, w ich okolicach jest nieestetycznie i mało skutecznie nalany asfalt. W imieniu wszystkich Użytkowników tej drogi oraz Podatników łożących na tego typu prace ponownine proszę o złożenie reklamacji i wyegzekwowanie wykonania tego remontu, zapewne jest jeszcze na gwarancji. Jest w 100% pewne, że jakość tego remontu nie mieści się w żadnych dopuszczalnych normach i remont nie powinien być odebrany.
Druga sprawa to zanieczyszczenie tej ulicy (w szczególnoości, choć inne ulice także np. w Wołominie ul Sasina) . Na poboczach leżą grube warstwy piasku, nigdy nie sprzątane, w specjalnie przygotowanych na zieleń wysepkach na poboczach i przy wjazdach do posesji rosną wysokie chwasty. Wszystko to wygląda jak obrazek z Azji. Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi także na tę sprawę.
Pozdrawiam
Wojciech
(Wojciech, 06.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojciechu.
Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej były podnoszone do poziomu jezdni kilkakrotnie przez Z.D.P. Miejsca odtworzenia nawierzchni przy podnoszonych studniach zostały skropione na gorąco emulsją asfaltową i uszorstnione grysami, w związku z czym nowa nawierzchnia różni się kolorystycznie z istniejącą, ale gwarantuje szczelność.
Nakazałem ciągły monitoring ul. Fabrycznej w Markach. Usterki będą na bieżąco usuwane przez Zarząd Dróg Powiatowych, który był wykonawcą robót asfaltowych.
Nadmieniam, że Powiat Wołomiński nie jest właścicielem, ani użytkownikiem tychże urządzeń, tylko Urząd Miasta w Markach - inwestor.
Z informacji uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w UM w Markach wynika, że firma wykonująca roboty już nie istnieje. W takiej sytuacji za osiadanie studzienek pod ruchem nie możemy być odpowiedzialni. Inwestor powinien ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót.
Sprzątanie ulic na drogach powiatowych odbywa się w zasadzie dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym, ale w razie konieczności również częściej – ul. Fabryczna sprzątnięta została w miesiącu sierpniu.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałabym uzyskać informację dlaczego w gimnazjum przy ul. lipińskiej uczniowie "zwykłych klas'' będą nauczani tylko jerdnego jęz. obcego ,a z klas sportowych dwóch języków.Moim zdaniem dzieci te nie różnią się od siebie i mają takie same prawa.Nie zrozumiałe dla mnie jest również to,że w przywilejowanych klasach sportowych liczba uczniów wynosi 15-16 a w pozostalych 26-30.Widać więc,że warunki nauczania są różne.Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
(jolanta, 05.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Jolanto,

Z treści pytania, które Pani przysłała do Starosty, nie wynika o której dokładnie szkole Pani pisze. Zakładam jednak, że sprawa dotyczy Gimnazjum przy ul. Lipińskiej
w Wołominie.

Organem prowadzącym dla tejże szkoły jest Gmina Wołomin a nie Powiat, w związku z tym, to po stronie gminy leży rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy oraz nauki we wspomnianym Gimnazjum.

Aby otrzymać odpowiedź na zadane przez Panią pytania, proszę zwrócić się z opisanym problemem do władz Wołomina.

z poważaniem

Piotr Uściski
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
właśnie dzisiaj udałam się do Wydziału Budownictwa z zapytaniem w sprawie pozwolenia na budowę, pomimo uprzejmości prowadzącego moja sprawę urzędnika p. XX /nazwisko do wiadomości starosty/ niestety nie udało mi sie zbyt wiele zdziałać. Na domiar złego usłyszałm, że pani Naczelnik tegoż wydziału wybiera sie na urlop (słusznie, bo trzeba przecież odpoczać) ale w czasie nieobecności Pani Naczelnik przez okres dwóch tygodni nie bedą posuwały się do przodu żadne sprawy dotyczące pozwoleń na budowę. Oczywiście, wiem że do Wydziały Budownictwa wpływa ogroma ilość wniosków o pozwolenie na budowę, czy więc poza Panią Naczelnik nie powinien ktoś jeszcze być umocowany do wydawania pozwoleń? Jak wzrosną przez ten czas zaległości?

Pozdrawiam
(Marzena, 05.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Upoważnionych do wydawania decyzji jest w sumie 3 pracowników wydziału. Doliczając do tego starostę i wicestarostę jest w sumie 5 osób mogących podpisywać decyzje. A więc urlop pani naczelnik nieznacznie wpływa na proces wydawania decyzji.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Chciał bym powiadomić, a zarazem zwrócić uwagę na problem z drogą powiatową w Słupnie ( ul Żeromskiego.)Po ostatniej modernizacji drogi (chyba 2 lata temu) obecnie jej stan jest jeszcze gorszy niż przed jej modernizacją,wcześniej było super a teraz katastrofa. Warstwa ścieralna drogi która została ostatnio położona po prostu miejscami wyleciała. Najgorsza sytuacja jest przy kółku rolniczym w dniu dzisiejszym jest zalana wodą niebezpieczna dziura, mimo że wiem o niej i próbuje omijać zdarza się że jadący pojazd z przeciwnej strony uniemożliwia mi to i w nią wpadam, 500m dalej w kierunku Sierakowa nawierzchnia nad przepustem się zapada. Proszę o pilne naprawienie nawierzchni chociaż tych dwóch niebezpiecznych punktach. Warto by było Panie Starosto pomyśleć też o prawdziwej modernizacji bo chyba nas nie stać na położenie 5cm warstwy która po zimie wylatuje. Jeszcze raz proszę aby dziurę przy kółku rolniczym jak najszybciej załatać bo posypią się wnioski o odszkodowanie a nie wiem czy już czasami felgi nie uszkodziłem.
Pozdrawiam.
(Artur mieszkaniec Słupna, ul. Żeromskiego, 04.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Arturze,
Remonty cząstkowe nawierzchni ul. Żeromskiego w Słupnie zostały wykonane.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812336 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.