Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
Moje pytanie dotyczy młodych ludzi odbywających staż w urzędzie. Mianowicie osoba która po szkole przychodzi na staż do Starostwa dostaje szanse, okres przeważnie 6 miesięcy na sprawdzenie się. W wielu przypadkach staż zostaje przedłużony zatem dana osoba sprawdziła się na swoim „stanowisku” które niekiedy równa się etatowi w danym wydziale.
Kolejny etap to prace interwencyjne tylko dla wybranych. „Sprawdzony ”Stażysta po roku spędzonym w urzędzie mógłby dostać szanse dalszej pracy niestety rzadko do tego dochodzi. Na którymś spotkaniu na Sali konferencyjnej wspominał Pan o dawaniu szansy jeśli pracownik się sprawdzi może mieć prace w Starostwie Powiatowym ja osobiście tak to odebrałem jako stażysta odbywający staż. Mimo że praca mi odpowiadała i miałem dobra opinie naczelnika nie dostałem tej szansy. Na moje miejsce przyjdzie kolejny stażysta, który będzie myślał podobnie jak ja i zapewne się przeliczy.
Mam nadzieje ze przeczyta Pan osobiście moje pytanie i na nie odpowie.
(Były stażysta K…, 26.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Stażysta jest to osoba wspomagająca pracę wydziału. Już w momencie rozpoczynania stażu informujemy osoby aplikujące o szansach stałego zatrudnienia.
Należy mieć świadomość, że każde zwiększenie ilości pracowników wydziału, czyli stworzenie dodatkowego etatu, wymaga dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. Takich zmian dokonuje w uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu na wniosek starostwa.
Stażysta jest pracownikiem pomocniczym, jego obecność nie oznacza, że jest potrzeba stworzenia nowego etatu w danym wydziale. Zdarza się jednak, że w czasie stażu decyzja o konieczności zwiększenia wydziału jest podejmowana. Jeżeli wydział dysponuje wakatem, stażysta ma możliwość podjęcia zatrudnienia. Zgodnie jednak z ustawowymi wymogami, może on się ubiegać o stałe zatrudnienie na takich samych zasadach jak wszyscy inni, czyli biorąc udział w konkursie na wolne stanowisko pracy, gdzie traktowany jest na równi z innymi aplikującymi.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny panie starosto cieszę się, że w Radzyminie na ulicy Weteranów jest wykonywany chodnik, ale dlaczego nikt nie pomyślał, aby obniżyć krawężnik, aby można było na przejściach dla pieszych podjechać wózkiem? A co z odwodnieniem tej ulicy?
(Michał, 18.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,
jeżeli krawęznik nie jest, to na pewno zostanie obniżony do poziomu istniejącej nawierzchni bitumicznej w wyznaczonych miejscach przejść dla pieszych. Jeśli chodzi o odwodnienie ulicy, odbywa sie ono poprzez istniejące kratki ściekowe przykanalikami do wybudowanego w poboczu kolektora deszczowego na odcinku od ul.Konopnickiej do przejazdu kolejowego. Wtopione zostały rury PCV pod chodnikiem i woda bedzie odprowadzana do istniejącego rowu przydrożnego. Ułożenie nowej nakładki bitumicznej na wspomnianym odcinku ulicy w roku 1008 poprawi skuteczność odprowaadzania wody z jezdni i chodnika do istniejącego rowu.

Zpoważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
GDZIE ZNAJDĘ ZAŁOŻENIA PROJEKTU LUB JEGO WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ "OSSÓW WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU"
(VIOLETTA, 18.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
zapraszam po informacje do Biura Promocji w Starostwie, pok. nr 13.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Dziękuję za odpowiedź na mój list dotyczący sklepu Globi znajdującym się na ul. Powstańców w Ząbkach (z dnia 13/07/2007). Napiszą Pan tam m.in. : „Zmiana sposobu użytkowania tego budynku jest obecnie badana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”. Ciekaw jestem jakie są rezultaty tych wyjaśnień? Czy zmiana sposobu użytkowania dokonana w taki sposób to samowola budowlana? Proszę napisać jakie konsekwencje poniósł/poniesie inwestor sklepu? No i czy w jakiś sposób sprawa miejsc parkingowych będzie rozwiązana? Teraz tam jest prawdziwa makabra z parkowaniem samochodów, co oprócz dyskomfortu kierowców i pieszych stwarza realne zagrożenie spowodowania wypadków ….
Pozdrawiam
(Andrzej, 18.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,
postępowanie w sprawie budynku handlowo – usługowego, zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Powstańców 18A toczy się obecnie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie. W ramach prowadzonych czynności dowodowych zostaną rozstrzygnięte wszelkie wątpliwości oraz zbadane zostaną okoliczności mające wpływ na jego wynik. Ponieważ postępowanie jest w toku, brak jest możliwości prawnych udzielenia informacji o jego wyniku, a wszelkie skargi i wnioski o udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie proszę kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałam zapytać czy ulica Kolejowa w Wołominie jest w planach do remontu bo w tej chwili to trudno nazwać ją ulicą
(Marzena, 13.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno,
ul. Kolejowa w Wołominie zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Wszelkie zapytania dotyczące tej ulicy należy kierować do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Pytanie moje dotyczy inwestycji w Radzyminie na ul Weteranów. Dlaczego jednym robi się wiazdy do posesji a innym nie? Do działek niezabudowanych są piękne szerokie wiazdy natomiast do budynków stojących ponad 30 lat robi się tylko chodnik i to w dodatku tak wysoki ,że jest utrudniony zjazd z chodnika do posesji. Bardzo prosimy o interwencje w tej sprawie! Jeżeli nikt się tym nie zainteresuje(zorganizuje zebrania)powiadomimy media. Może wtedy ktoś zechce z nami rozmawiać. Jak robiła gmina to nie było takich problemów, bo wszystkim zrobili tak samo.A tu?
(Upokożeni mieszkańcy ul Weteranów!!!!!!!, 13.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Remont chodnika ulicy Weteranów w Radzyminie jest wykonywany zgodnie ze sporządzoną w tym celu dokumentacją techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawowymi, mówiącymi o tym, że remonty obejmują wyłącznie istniejące już zjazdy z drogi.
Krawężnik na ul. Weteranów zostanie jeszcze obniżony w miejscach przejść dla pieszych zgodnie ze stałą organizacją ruchu oraz zostanie odnowione oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych. W miejscach zastoin wody będą wykonane przykanaliki, które odprowadzą wodę do rowu przydrożnego.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Uczciwa konkurencja, nie ma co.
Od pewnego czasu na terenie budynku przy ul. Powstańców 8/10 w Wołomnie, będącym siedzibą ogólnie pojętej geodezji powiatu wołomińskiego trwa wysoce niemoralny, a można by powiedzieć naruszający prawo proceder. Otóż jedna z "jednostek wykonawstwa geodezyjnego" w osobie Pana Pawła W. przywozi regularnie pracownikom starostwa całe tace pysznego ciasta i różnych wypieków cukierniczych. Najczęściej dostawy odbywają się w piątki, aby utrudzeniu pracownicy mieli osłodę w czasie wypoczynku weekend'owego. Podobno pracownicy kupują od niego te wyroby, ale dlaczego dzieje się to na terenie budynku należącego do instytucji samorządowej - nie wiadomo (być może Pan ten zawarł z Panem Starostą umowę na dostawę słodkości dla jego pracowników). Znamiennym jest również fakt, że Pan "cukiernik" dostarczający pracownikom starostwa wyroby jest również geodetą korzystającym często z usług owych pracowników starostwa. Pracownicy nie widzą w tym zachowaniu nic niestosownego i nie ma się co im dziwić w końcu to dla nich pożytek, ale fakt, że kierownictwo również bierze udział w tym precederze i uważa, że wszystko jest w porządku budzić może zdziwienie lub podejrzenie o ... Od niedawna w jednym z pokoi w opisywanym budynku starostwa na tablicy ogłoszeń wisi obok obscenicznego zdjęcia jednego z pracowników cennik na wyroby cukiernicze dostarczane przez owego Pana.
Wydaje się, że Pan Starosta nie ma świadomości co wyprawiają jego zaufani pracownicy, a jeśli wie to zadziwiająca jest jego postawa dająca przyzwolenie na takie zachowania. Odbiegając od głównego tematu, ciekawe czy Pan dostawca ma aktualne badania choćby na nosicielstwo, które są wymagane przez SANEPID w tego rodzaju dziłalności. Życzę smacznego.
Jan Obywatelski
Do wiadomości: 1. Starosty Powiatu Wołomińskiego, 2. Stowarzyszenia Geodetów Powiatu Wołomińskiego, 3. Redakcji Wieści Podwarszawskich.
(Jan Obywatelski, 12.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Z moich ustaleń wynika, że bohater Pańskiego pisma jest również etatowym pracownikiem cukierni. Z racji wykonywania prac geodezyjnych na terenie Powiatu bywa kilka razy w tygodniu w PODGiK. Stąd pojawiła się pokusa dla pracowników, zwłaszcza kobiet, aby zamówić za jego pośrednictwem ciasta na Święta lub uroczystości rodzinne. Pracownicy płacili za wyroby według cennika cukierni, który jak Pan zauważył, ktoś powiesił na tablicy ogłoszeń w pokoju administracji Wydziału Geodezji (tablicy służącej wyłącznie do komunikowania się wewnętrznego pracowników). Wspomniany cennik wywieszony został bez wiedzy i zgody naczelnika Wydziału Geodezji i na polecenie tegoż naczelnika został zdjęty z tablicy po około dwóch godzinach od chwili wywieszenia.

Z całą stanowczością informuję, że prace geodezyjne Pana W. nie są obsługiwane poza kolejnością ani na żadnych szczególnych zasadach, jak Pan sugeruje.
W zaistniałej sytuacji nie ma korupcyjnych elementów. O handlu w miejscu pracy nie może być mowy. Aby nie było żadnych wątpliwości poleciłem, aby praktyka ta została przerwana.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
na moje pytanie dotyczące ponad miesięcznych terminów oczekiwania w wydz budownictwa radzymin na przepisanie pozwolenia na budowę nie dostałem odpowiedz. doczytałem się że ilość rozpatrywanych spraw wzrosła o 63% to nic nie znaczy bo wniosków mogło być w zeszłym roku 3 a w tym roku 5 i to jest wzrost o te procenty.Wobec tak znacznego bezrobocia i takiego budżetu można by zatrudnić kogokolwiek w celu przyspieszenia sprawy
(janusz, 11.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,
nie dotarło do mnie wcześniejsze pytanie od Pana na ten temat. Pełną informację na temat skali wzrostu ilości wniosków złożonych w Wydziale Budownictwa w roku 2007 (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia), podaliśmy w naszym serwisie „Aktualności” 17 maja br. Link: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=821

Jak Pan zauważy, liczba wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w I kwartale 2007 roku nie wynosi 2 czy 5, ale 1112. Niestety w okresach największej aktywności budowlanej, inwestor musi się liczyć z ewentualnością maksymalnego ustawowego czasu oczekiwania na decyzję, czyli 65 dni.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
we wsi Załubice Nowe mamy cyklicznie, co kilka lat, a czasem dwa razy w roku, problemy z powodziami. Na wskutek przyboru wód Bugu, we wsi Kuligów, podnoszą się wody gruntowe i rowami oraz parowami dostają się przez las do wsi Załubice Nowe, a tu z powodu niedrożnych rowów melioracyjnych zalewają działki i domy (w 2000 roku jeden z działkowiczów pompując wodę z domu zginął porażony prądem). Każdorazowo powiadamiamy p. Burmistrza Radzymina o lokalnej klęsce, każdorazowo Burmistrz ze świtą przyjeżdża z wizytacją, pozałamują ręce, ponarzekają, prawie każde zdanie rozpoczynają od słów "Co prawda nie znam się na tym ale..." i na tym się kończy kontakt z powodzianami. Wysyłaliśmy kilkakrotnie pisma o odtworzenie zasypanych rowów melioracyjnych - bez rezultatu. W tym roku z-ca Burmistrza obiecał. że w tydzień doprowadzi do udrożnienia rowów - utknął już po pierwszym gospodarzu, pozostali gospodarze zrobili niewiele albo nic, a po miesiącu przyznał (cyt: "a co ja mam iść z nimi wszystkimi do sądu?"), że zrobił niewiele. I w tym miejscu mogłaby się ta historia zakończyć ale p. Burmistrz poszedł jeden kroczek dalej - w kwietniu zorganizował w urzędzie spotkanie osób które mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a więc był przedstawiciel Starostwa, przedstawiciel zapory na Dębe, przedstawiciel lasów państwowych i jeszcze parę innych osób ciekawie mówiących na temat, byliśmy jeszcze my czyli powodzianie. Na spotkaniu poruszono rzeczowo kilka wariantów rozwiązania problemu, o których pisać tu nie ma miejsca. Na koniec p. Burmistrz wszystkim serdecznie dziękował, każdemu długo potrząsał prawicę, powodzianom obiecał przesłać notatkę ze spotkania oraz plan działań – i cisza. P. Burmistrz przez miesiąc nie odbierał telefonów, kiedy podawałem swoje nazwisko. Od kwietnia do lipca nie było kontaktu. Pod koniec lipca odwiedziłem p. Burmistrza w godzinach przyjęć interesantów, p. Burmistrz się uśmiechnął na mój widok mówiąc: „O! pana to ja chyba znam...” ja odpowiadam: „Przyszedłem aby się dowiedzieć co w sprawie powodzi w Załubicach”. Pan Burmistrz: „Pan mi przypomni o co chodzi?”. Przypomniałem. P. Burmistrz długo dziękował za przypomnienie, obiecał że odnajdzie notatkę, prześle ją nam wraz z planem działań, na pożegnanie serdecznie potrząsał moją dłonią, od tego czasu minął miesiąc i nic. W Holandii jednak sobie jakoś radzą a u nas nie, bo p. Burmistrz nie realizuje obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym ( art.7 ust. 1)

Ten opis to wstęp, a teraz pytanie: I co dalej, Panie Starosto?
(Marek, 10.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Marku.
Zapewne znane są Panu wnioski z kwietniowego spotkania, o którym Pan pisze:
1. Wykonać niweletę rowów na terenach leśnych – Miasto i Gmina Radzymin
2. Wyciąć drzewa i krzaki, którymi pozarastały rowy – Nadleśnictwo Drewnica
3. Przeprowadzić prace związane z udrożnieniem przepływu wody – Miasto i Gmina Radzymin
4. Podjąć działania w celu pogłębienia rzeki Bug – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Starosta Powiatu jest szefem obrony cywilnej w powiecie i przewodniczy Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Stąd obecność przedstawiciela PZZK na spotkaniach dotyczących powodzi. Jako Zespół Zarządzania Kryzysowego dokładamy wszelkich starań, aby powiat był przygotowany do akcji ratunkowej na wypadek różnego typu sytuacji kryzysowych.
Starosta od długiego już czasu kieruje liczne wystąpienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące powodzi w Dolinie Bugu, przypominające o bezwzględnej konieczności pogłębienia rzeki Bug. Przyczyny powodzi podkreślane są ponadto zawsze (od 2002 r.) w meldunkach kierowanych do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. W tej również sprawie odbyło się w maju br. w Wyszkowie spotkanie z Wojewodą. Przedstawiciele jednostek, które odpowiedzialne są za usuwanie tego typu zagrożeń, zapraszani są także na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołominie organizowane na Bugu. Ostatnie ćwiczenia PZZK zorganizowaliśmy wspólnie z Powiatem Wyszkowskim na rzece Bug 21.06.2007 r. z udziałem przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego, służb ratowniczych, starostów 3 powiatów i władz samorządowych kilku gmin nadbużańskich.

Reasumując, wszyscy zainteresowani wiedzą co trzeba wykonać na rzece Bug od Narwi do Wyszkowa, aby zabezpieczyć się przed powodziami i im zapobiec.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy podwyżka inflacyjna w swerze budrzetowej jest obowiązkowa i ile wynosi w tym roku. Czy możliwe jest danie tej podwyżki na koniec roku bo Zakład pracy nie ma pieniędzy.
(Stefan, 06.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Stefanie,
na to pytanie już odpowiadałem. Proszę zajrzeć do pytania z dnia 8 maja br. Podkreślam jednak, że zasady wynagradzania pracowników starostwa i innych jednostek samorządowych regulują odrębne przepisy: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812353 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.