Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Posiadam działkę rekreacyjną w miejscowości Łosie gm Radzymin a na niej postawiony domek letniskowy. Niestety domek jest tzw. "samowolką budowlaną" postawioną jeszcze w czasach PRL...
Domek został postawiony na miejsce starego przedwojennego drewniaka Czy ktoś mi pomoże i podpowie w jaki i sposób można go " zalegalizować" bo staram się w elektrowni o przydział prądu proszę o wskazanie jak szybko można to załatwić. Z góry dziękuję
(Elżbieta, 20.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Decyzje o legalizacji samowoli budowlanej wydaje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy ul. Legionów 78 w Wołominie. Tel. (0-22) 776-44-94

Potrzebne dokumenty to:
• podanie o przeprowadzenie kontroli, w związku z wybudowaniem obiektu bez pozwolenia, • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości,

Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Pani pracownicy inspektoratu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry,

Szanowny Panie Starosto. W Wołominie na ścianach bloków komunalnych wiszą duże tablice informacyjne z reklamami.
Do kogo trafia dochód z tych reklam? Do prywatnej kieszeni, czy do jakiegoś funduszu komunalnego, z którego można było by pokryć koszty remontu, czy nawet zrobienia elewacji na takim budynku
Jak Pan ocenia sytuację kiedy udostępnia się publiczne budynki w celu uzyskania zysku?
(Adam, 20.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie,

Swoje pytanie powinien Pan skierować, do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z.o.o z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34. Ponieważ do podstawowych zadań tej spółki należy administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa. Jak deklaruje spółka dochody uzyskane z wynajmu powierzchni użytkowych w całości przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów komunalnych.

Uważam, iż wynajmowanie powierzchni reklamowych jest bardzo dobrym sposobem na podreperowanie budżetu przedsiębiorstwa. Dodatkowe zyski stwarzają możliwość nowych inwestycji, a co za tym idzie poprawę warunków mieszkaniowych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego nie są pokazane wszystkie pytania tylko te z odpowiedzią? jestem ciekaw na ile pytań nie odpowiadacie.
(Dariusz, 19.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Darku,

Nie ma możliwości by któreś z pytań zostało pominięte. Odpowiadam na wszystkie pytania mieszkańców, które do mnie trafiają, bez względu na ich treść.

Odpowiedź na pytanie staram się sformułować w możliwie jak najkrótszym czasie.
Trzeba jednak zauważyć, iż problematyka pytań jest bardzo różnorodna.
W niektórych przypadkach udzielenie wyczerpującej odpowiedzi wymaga przeprowadzenia analizy problem, konsultacji z innymi pracownikami starostwa lub po prostu sprawdzenia czy opisana sytuacja faktycznie ma miejsce.
Powyższe procesy wydłużają czas oczekiwania na odpowiedź, jednak gwarantuję, że zostanie ona udzielona.

Na stronie internetowej pojawiają się natomiast tylko te pytania na które odpowiedź została już sformułowana, co wydaje mi się za uzasadnione.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Myślałem że po zmianie Starosty coś się zmieni. Jednak nic wszystko po staremu .Chodzi mi o nabór pracowników. Konkurs to fikcja ,jestem w stanie i to się potwierdza wytypować kto wygra po drugim etapie siedząc przed drzwiami . Osoby które mają wygrać same się wydają opowiadając na jakie pytania odpowiadają, to są dwa albo trzy błahe pytania np. czy długie paznokcie nie przeszkadzają w pisaniu na komputerze a dla osoby obcej pytania są szczegółowe i bardzo konkretne .Byłem światkiem jak osoba przed II etapem rozmawiała z pracownicą starostwa (nie była to szeregowa pracownica ) a po rozmowie kwalifikacyjnej która trwała może minutę wyszła i poszła do gabinetu tego pracownika .Niech Pan zgadnie kto został zatrudniony. Jednak kolesiostwo trwa w naszym powiecie. Miałem nadzieje że Pan coś z tym zrobi ale pomyliłem się .
Pan też był wtedy w tej komisji .Życzę miłego samopoczucia.
(Dariusz, 19.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 3A ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142, poz. 1593 ze zm.), uprzejmie informuję, że podjęcie pracy w Starostwie Powiatowym możliwe jest jedynie gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

-istnieje wakat w Wydziale,
- naczelnik Wydziału zgłasza potrzebę zatrudnienia nowego pracownika,
- kandydat przejdzie pomyślnie procedurę konkursową.

Rozpoczynając procedurę naboru na określone stanowisko, podajemy w ogłoszeniu jakie kwalifikacje są wymagane i które winien spełnić kandydat.
Jedynie osoby spełniające wymagania formalne zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Spośród wielu kandydatów wybieramy tylko jedną osobę. Kryterium wyboru stanowią posiadane kwalifikacje, a nie spowinowacenie lub znajomości.

Owszem zdarza się tak, iż konkurs wygrywa osoba która wcześniej odbywała staż w urzędzie, ale zapewniam, że tylko i wyłącznie dzięki posiadanym kompetencjom. Jeżeli wśród kandydatów znajduje się krewny pracownika jest on traktowany na równi z innymi aplikującymi. Ustawa o pracownikach samorządowych nie zabrania zatrudniania osób spokrewnionych. Jednak jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że na stanowisko zostaje zatrudniona osoba, która ma najlepsze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, pozostałe czynniki nie mają wpływu na decyzje komisji rekrutującej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starostwo

Bardzo proszę o przejechanie się samochodem drogą powiatową od cmentarza w Postoliskach gm. Tłuszcz w kierunku wsi Waganka i Brzezinowa (dalej do Przykór gm.Zabrodzie);ta droga była naprawiana w grudniu a już w lutym są większe dziury w tych samych miejscach.
Warto sprawdzić kto podpisał fakturę za poprzednie (grudniowe) łatanie tej drogi.
Zwracam się z gorącą prośbą o ponowne załatanie tych dziur na naszej drodze.

Z wyrazami szacunku Kazimierz
(Kazimierz, 18.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informuję, że remont cząstkowy drogi o którą Pan pyta został wykonany dnia 26.02.2008 roku na odcinku od Postoliska do Brzezinowa.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Korzystając z tej formy przekazu informacji, chcę serdecznie podziękować p. staroście za wycinkę drzew w Borzymach przy ul. Kuracyjnej. Jednocześnie chcę prosić o wyrównanie jezdni w miejscu, obok którego rosły wycięte drzewa.
(Rafał, 18.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Cieszę się ,iż nasze prace przynoszą widoczne efekty. Jednocześnie dziękuję za miłe słowa , które zawsze motywują do dalszego działania. Jezdnia o której mowa w pytaniu zostanie wyrównana do końca kwietnia 2008 roku.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Mam do Pana następujące pytanie: Chciałem się dowiedzieć czy jest coś wiadomo w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenu rolnego w Ossowie? Czy to prawda, że przez pola ma być zrobiona droga łącząca trasę Wołomin -Warszawa z okolicami leśniakowizny i Ossowa? Jeśli tak to gdzie powinienem się udać aby mi okazano takie plany?
(Robert, 17.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie,

Miejscowość Ossów leży na terenie gminy Wołomin. Wszelkie zapytania należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin. Tam też należy zwrócić się z prośbą o udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Co należy do Starostwa i Starosty. Jakie obowiązki wykonują. Definicja, skład osobowy.
(Anna Leszcz, 10.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578) starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Natomiast starostwo jest urzędem oraz siedzibą starosty i władz administracyjnych powiatu.
Do zakresu działania Starosty należy m.in.:

- kierowanie bieżącymi sprawami powiatu,
- kierowanie Starostwem,
- reprezentowanie powiatu,
- ogłaszanie budżetu Powiatu,
- wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- upoważnianie osób wskazanych przepisami ustaw do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu,
- wydawanie zarządzeń regulujących bieżące działania Starostwa oraz poleceń służbowych pracownikom,
- podejmowanie działań mających na celu ochronę przed klęskami żywiołowymi,
- podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zabezpieczeniem interesu publicznego należących do właściwości Zarządu,
- wykonywanie innych zadań, określonych ustawami.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa, Informacji, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Kontroli Wewnętrznej, Geodety Powiatowego, Wydziału Geodezji, Wydziału Uzgadniania Dokumentacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego, Biura Prawnego ( Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV – 100/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.).

Oprócz w/w w Starostwie Powiatowym w Wołominie funkcjonują obecnie następujące wydziały i stanowiska: Wydział Budownictwa, Wydział Finansowy, Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inwestycji, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Ochrony Środowiska, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Wydział Komunikacji, Wydział Strategii i Rozwoju, Kontrola Wewnętrzna, , Biuro Rady, Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Promocji.
Szczegółowe informacje znajdzie Pani w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa http://bip.www.powiat-wolominski.pl.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie starosto,

Jakie plany starostwo ma wobec pięknego terenu jakim są :Białe Błota", z bólem serca patrzę jak taki wspaniały teren prawie w środku miasta marnuje się. Zbudujmy coś , przyciągnijmy tu ludzi, zagospodarujmy ten teren . Nigdzie nie można się dowiedzieć jakie są plany zagospodarowania wobec tych terenów
(Karolina, 01.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Pani Karolino,

Teren na którym znajdują się „Biała Błota” należy do gminy Wołomin. Wszelkie pytania związane z planami zagospodarowania tej okolicy należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin.
Starostwo nie ma odpowiednich kompetencji by ingerować w plan zagospodarowania przestrzennego zaprojektowanego przez gminę.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto'

Jak długo mieszkańcy ulicy Weteranów, muszą znosić niedogodności związane z bardzo kiepską nawierzchnią ulicy Weteranów. Nadmierny ruch tirów jaki odbywa się na tej ulicy, powoduje pękanie ścian i znaczne trzęsienie się budynków. Czy my -mieszkańcy ulicy Weteranów nie zasługujemy na odrobinę spokoju. Zdajemy sobie sprawę, że Tiry muszą którędyś jeździć, ale niech jeżdżą po drodze o odpowiednich do tego parametrach.
Jeśli Pan Starosta nie podejmie stosownych działań w tym kierunku, to niestety będziemy zmuszeni, do zorganizowania zbiorowego protestu, w obronie naszych racji, choć wolelibyśmy tego uniknąć. Zapraszamy do nas w godzinach szczytu, zrozumie nas Pan.
(Jacek, 24.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Wydział Dróg Powiatowych poinformował mnie, że nakładka na ul. Weteranów w Radzyminie zostanie położona i utwardzona do końca kwietnia 2008 roku. Nowa nawierzchnia będzie przystosowana do ciężaru samochodów dostawczych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812315 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.