Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
W miejscowości Marki, Burmistrz Werczyński Zarządzeniem Nr 0152/8/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku żąda ujawnienia dochodów wraz z ewentualnym dostarczeniem PIT podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli. Czyli osoba mająca zakaz ujawnia wysokości zarobków złamie umowę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub jej dziecko nie będzie mogło dostać się do przedszkola lub zostaje zmuszona przez Burmistrza do podawania nieprawdy. Proszę o odpowiedź czy w tym przypadku Burmistrz nie przekroczył swoich kompetencji. Jeżeli tak, bo tak jest moim zdaniem, proszę o anulowanie decyzji Burmistrza. Z wyrazami szacunku mieszkaniec powiatu Wołomińskiego.
(Wojtek, 07.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojtku,

Starostwo nie jest jednostką nadrzędną nad urzędem miasta Marki, dlatego nie jest możliwe ingerowanie w decyzje burmistrza Janusza Werczyńskiego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrócenie się do organu prowadzącego przedszkole w Markach w celu uzyskania informacji dotyczącej zasadności wpisywania dochodów rodziców do karty zgłoszenia dziecka
do przedszkola.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, jestem mieszkańcem gminy Strachówka, mam pytanie w sprawie odcinka drogi od Kątów Wielgi do Grabowa, jest to droga gminna czy powiatowa?
Jeśli powiatowa to czy mają państwo w planach położenie tam nawierzchni asfaltowej, gdyż obecnie jest to droga w bardzo złym stanie i trudno się po niej poruszać, bowiem ma liczne nierówności, których nie ma gdzie ominąć. Mógł by pan pofatygować się i sam ocenić stan drogi.
(Darek, 27.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Droga Katy Wielgi - Grabów nie jest w całości w zarządzie Powiatu. W jurysdykcji powiatu znajduje się odcinek drogi przebiegającej przez Kąty Wielgi do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Białek/Równego. W zeszłym miesiącu dokonywałem przeglądu dróg w Gminie Strachówka. Byłem również na posiedzeniu Rady Gminy, gdzie zapoznałem się z problemami komunikacyjnymi tego rejonu Powiatu. Istotnie, stan dróg, zwłaszcza gruntowych jest daleki od doskonałości. Przygotowujemy się wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego do poprawy tego stanu rzeczy. Niemniej Powiat posiada zbyt mało środków finansowych, aby wykonać nawierzchnie asfaltowe na wszystkich drogach gruntowych. Będziemy jednak systematycznie poprawiać stan dróg.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy planowane jest w trybie szybkiej i doraźnej naprawy(trwałej!)wykonanie nakładki na części skrzyżowania ul AK i Laskowej. Obecna nawierzchnia jest w skandalicznym stanie i po każdych opadach deszczu wymaga łatania. Czy można w tym miejscu ustawić znaki ograniczenia prędkości i ostrzegawcze ze względu na dziury i duże ilości nie sprzątanych kamieni (pochodzących z podbudowy jezdni)? Zdewastowany fragment to zaledwie 30-40m2.
(Dariusz, 27.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Znana jest mi sytuacja na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Laskowej w Wołominie. Służby drogowe prowadzą przygotowania, aby wykonać gruntowną naprawę tego miejsca. Dotychczasowa zwłoka spowodowana była okresem zimowym, w którym prowadzenie prac nawierzchniowych jest błędem technologicznym. W związku z tym prowadzone były tylko awaryjne naprawy cząstkowe. Ponieważ rozpoczyna się sezon budowlany przygotowujemy naprawę nawierzchni w tym miejscu i traktujemy jej wykonanie jako jedno z ważniejszych zadań remontowych na drogach powiatowych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołominski

Pytanie:
Panie Starosto,

Z ul. Batorego w Ząbkach korzysta wielu mieszkańców powiatu wołomińskiego dojeżdżających do pracy w Warszawie. Ulica ta wydaje się być alternatywą dla zapchanej w godzinach szczytu ul. Skorupki. Stan nawierzchni ul. Batorego pewnie jest Panu Staroście znany. Jak wygląda harmonogram remontu tej ulicy:
kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu i na kiedy planowane jest jego zakończenie? Chciałabym się także dowiedzieć, czy w kosztach remontu tej ulicy będzie partycypowała gmina Ząbki i czy powiat podpisał z władzami Ząbek w tej sprawie porozumienie? Jakiej wysokości ma być ewentualny wkład finansowy gminy Ząbki? Łączę wyrazy szacunku.
(Agnieszka Nowińska, 25.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Batorego przewidziana jest do modernizacji w bieżącym roku. Pierwszy etap od ul. Bystrej w Warszawie do ul. Wolności chcielibyśmy rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne etapy, a planowane są jeszcze dwa, będą wykonywane w latach następnych. Gmina ząbki zamierza partycypować w kosztach budowy tej ulicy a jej udział ma wynieść 2 mln zł. Stosowne dokumenty odnośnie przekazania środków finansowych są w przygotowaniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
Chciałbym zasięgnąć informacji, bo nie wiem do kogo się zgłosić w takiej sprawie: Kupiłem działkę rekreacyjną w miejscowości Urle i chcąc ją ogrodzić trzeba zgłosić w Starostwie. Czy mógłbym prosić o informację , do kogo skierować i jakie pismo z jakimi załącznikami ?
Dziękuję .
(Bogusław Chaberek, 24.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Bogusławie,

Zadane przez Pana pytanie jest bardzo ogólne i wymaga uszczegółowienia. Proszę o skontaktowanie się z wydziałem budownictwa w starostwie powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3,
Tel. 022 787-43-01 wew. 110 z Panią Barbarą Koszelak.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Ja niżej podpisany Artur Ochtera zwracam się z prośbą do Wydziału Komunikacji w Wołominie o odnalezienie dowodu rejestracyjnego mojej przyczepy o nr.: OSA 168C, którą zakupiłem w zeszłym roku od Pana Henryka Nowaka i do tej pory nie mogę odnaleźć tego dowodu. Chciałbym ją zarejestrować ale nie mogę ponieważ potrzebne jest potwierdzenie tam gdzie była ostatnio rejestrowana. Wydział Komunikacji w Makowie Mazowieckim poinformował mnie, że powinien być albo w Wyszkowie albo w Wołominie. W Wyszkowie byłem osobiście i po długim szukaniu żadnych papierów nie znaleźli. Do w/w prośby dołączam pięć załączników (kopi dokumentów które posiadam): umowa kupna-sprzedaży, dowód-faktura, orzeczenie techniczne,
badanie techniczne przyczepy. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i odpisanie e-maila. Z góry dziękuje.
(Artur Ochtera, 23.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

Wydział Komunikacji informuje, że w rejestrach z gminy Dąbrówka nie figuruje przyczepa o numerze rej. OSA 168C. Poprzedni właściciel pojazdu prawdopodobnie kupił wymieniony pojazd nie przerejestrowując go na siebie.
Niestety nie jesteśmy w stanie ustalić gdzie pojazd został zarejestrowany.
Prawdopodobnie przyczepa zarejestrowana została na terenie dawnego województwa ostrołęckiego (załączona faktura sprzedaży na p. Nowak wystawiona została w Zabrodziu). Pan Ochtera powinien skontaktować się z poprzednim właścicielem (p. Henrykiem Nowakiem) i uzyskać informacje o miejscu ostatniej rejestracji pojazdu. Ze względu na fakt utraty dowodu rejestracyjnego, Wydział Komunikacji, w którego ewidencji figuruje przedmiotowy pojazd, na wniosek właściciela może wydać zaświadczenie potwierdzające fakt rejestracji pojazdu i dane pojazdu zawarte w utraconym dokumencie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry!
Chciałem się zapytać, jak wygląda sprawa ewentualnej kopalni piasku w Sitkach. Wiem, że jakieś postępowanie się u Państwa toczy lub toczyło się i być może została już wydana decyzja koncesyjna. Poza tym chciałbym się spytać, czy to jest możliwe prawnie, aby w ładnej okolicy naszej wsi kopać piach, a potem zostanie dół, ludzie zaczną zwozić odpady i same problemy będą.
Proszę o udzielenie informacji jak wygląda sprawa tej kopalni?
(Małgorzata, 23.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,
uprzejmie informuję, że

1. O możliwości wydobycia piasków i powstania kopalni w opisywanym rejonie decydują w pierwszej kolejności zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

2. Wydanie decyzji o możliwości wydobycia piasków i powstanie kopalni nie jest równoznaczne ze zdewastowaniem ładnej okolicy i powstaniem miejsca, do którego zwożone będą odpady. Teren ewentualnie powstałego zakładu i terenu górniczego powinien być oznakowany i zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych. Obowiązujące prawo zabrania wywożenia i składowania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone.

3. Po zakończeniu wydobycia Przedsiębiorca jest zobowiązany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w określonym kierunku – zgodnym z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4. Wygląd otoczenia w miejscowości Sitki w ciągu najbliższych lat zależeć będzie nie tylko od sposobu zagospodarowania ewentualnie powstałego wyrobiska, ale też od kultury mieszkańców i osób tam przebywających. Doświadczenie z innych miejsc,
w których powstały podobne inwestycje wskazuje, że można zachować ład i czystość w swoim najbliższym środowisku.

5. W przypadku przeznaczenia danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele eksploatacji kopalin i spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, właściwy organ nie może odmówić wydania koncesji.

6. Ponadto, informuję iż w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkretnego postępowania, w którym nie jest Pani stroną, należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie informacji o dokumentach zawierających informacje o ochronie środowiska. Formularz wniosku jest dostępny na Bip powiatu wołomińskiego (www.bip.powiat-wolominski.pl) w zakładce: Usługi świadczone przez Starostwo; Ochrona środowiska.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Kiedy zostanie wyremontowana Al. Armii Krajowej w Wołominie? Starostwo obiecuje ten remont od lat i nic się nie dzieje. Przez to jezdnia jest krzywa, chodniki podobnie. W deszczowe dni samochody ochlapują pieszych.
Proszę o odpowiedź.
(Grzegorz, 20.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę Pana poinformować, że aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji etapu ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego. O ile procedury przygotowawcze odbędą się bez nieprzewidzianych trudności administracyjnych to jeszcze w tym roku zostanie wykonana przebudowa wspomnianego odcinka. Na lata następne przygotowywane są już kolejne etapy do realizacji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowni Panowie,

W dniu dzisiejszym korzystałem telefonicznie z usług jednej z komórek organizacyjnych Panom podległych mianowicie biura paszportowego. Obsługa dwa razy mnie zaskoczyła.
Ponieważ termin odbioru paszportów mam wyznaczony na 19 marca a zależy mi na wcześniejszym odbiorze więc sprawdziłem na stronie internetowej MSWiA jaki jest status złożonych wniosków i informacja była "paszport gotowy do odbioru". Ponieważ odbiór wymaga obecności rodziców i dziecka więc organizacyjnie i zawodowo wymaga taka wizyta przygotowania i chciałem mieć pewność że paszporty już gotowe są w Wołominie. Połączyłem się telefonicznie (telefon na stronach internetowych więc do dyspozycji i pomocy petentom) z personelem biura (nazwisko do wiadomości starosty) i na moje pytanie czy mogę się dowiedzieć, czy paszporty już są usłyszałem odpowiedź " teraz mam dużo pracy i nie sprawdzę" " jeśli taka informacja jest na stronie internetowej to pewnie są" - po takim komentarzu zapytałem o nazwisko i zakończyłem rozmowę. Praca tej Pani to służba publiczna, jej wynagrodzenie to część składowa podatków petentów, obsługa klientów to delikatnie mówiąc impertynencja, zachowanie z minionej epoki, która mam nadzieję nie wróci.
Czasy przymusu pracy to przeszłość, jeśli ktoś nie umie sobie poradzić w kontaktach z klientami to powinien być skierowany na na szkolenie (wybór na rynku szkoleń jest bardzo duży) w ostateczności można go oddelegować do pracy gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z petentami np do archiwum. Takie zachowanie urzędnika państwowego świadczy też o wizerunku całego Starostwa a na tym powinno Panom szczególnie zależeć.
Ponieważ bardzo mi zależało na informacji o paszportach więc w godzinach popołudniowych zadzwoniłem ponownie, tym razem odebrała (nazwisko do wiadomości starosty)- miła i uczynna osoba, sprawdziła czy są paszporty, potwierdziła że można przyjechać i z uśmiechem się się pożegnała (w tle słyszałem że pomagała również innemu petentowi w wypełnianiu wniosku)- klasyka obsługi klienta.
Konkludując - jest duże ryzyko że współpraca tych 2 osób skończy się przejęciem nawyków wzajemnie od siebie i oby liderem tego teamu pozostała (nazwisko do wiadomości starosty). Osobiście oczekuję wyjaśnienia zachowania (nazwisko do wiadomości starosty), które jest nie do przyjęcia.
Jeśli nie ma bezpośredniej zależność służbowej pomiędzy Panami a biurem paszportowym w Wołominie to proszę o informację do kogo mam skierować swoje uwagi.
Życzę sukcesów.
Marcin Marcinkiewicz
(Marcin, 20.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Zapewniam że do pracowników starostwa należy udzielanie uprzejmych, profesjonalnych i rzetelnych odpowiedzi na zadawane przez interesantów pytania. Niezależnie czy informacje są udzielane w drodze rozmów telefonicznych, konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu, nie ma przy tym znaczenia liczba zadawanych pytań czy też liczba wykonywanych telefonów. Dołożę wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie miała więcej miejsca. Zapewniam, że zależy mi na tym, by nasi interesanci byli obsługiwani w jak najlepszy sposób.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie, jakie powiatowe inwestycje zostały zaplanowane w 2009r. w
Gminie Radzymin?
(Kamil, 18.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dla Gminy Radzymin Rada powiatu przeznaczyła do realizacji w 2009r.
następujące zadania:
1. Projekt odwodnienia i modernizacji ulicy Norwida
2. Projekt drogi łączącej miejscowość Czarna z drogą krajową nr 8 przez węzeł na projektowanej trasie S8 3. Naprawa nawierzchni ul. Norwida
4. Bieżące naprawy i konserwacje dróg powiatowych
5. Remont nawierzchni w miejscowości Zawady
6. Projekt budowy drogi Zwierzyniec – Emilianów

Zaplanowane następujące inwestycje:
Roboty wykończeniowe klatki schodowej ewakuacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie;
I etap termomodernizacji budynków Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie;
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznej do nauki zawodu w klasie o profilu gastronomicznym;
Remont zabytkowych schodów w LO w Radzyminie;
Remont dachów na budynkach DPS w Radzyminie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812312 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.