Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam!

Nie nie nudzi Pana to odpowiadania na te powtarzające się pytania o remonty dróg? Samo czytanie tych średnio mądrych pytań jest nużące, a co dopiero odpowiadanie na nie. Szkoda, że nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pytanie o dostępność w Starostwie materiałów geologicznych, ale widać nie miał Pan czasu, będąc pochłoniętym analizą możliwości wykonywania nakładek mineralno-asfltowych.
Pozdrawiam!
(Student, 27.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiedź na Pana poprzednie pytanie została udzielona. Została ona opublokowana pod datą pod datą 24.06.2009 r., kiedy to pytanie zostało zadane.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
Szanowny Panie Starosto,

Jeżeli jest to możliwe to prosiłbym o informację odnośnie ulicy Lipiny Kąty. Czy istniała by możliwość położenia na w/w ulicy asfaltu, ponieważ po większych opadach deszczu lub śniegu ulicą praktycznie nie można przejść na piechotę co dopiero mówić o przejeździe samochodem.
Panowie w spychaczach owszem wyrównują ulicę lecz w ciągu roku widzimy ich około 15 razy...

Pozdrawiam
Pozostając z Poważaniem
Paweł S
(Paweł, 22.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Lipiny Kąty , o której Pan wspomina jest droga gminną i osobą kompetentną do wykonywania jakichkolwiek robót w tej ulicy jest Burmistrz Wołomina. Zakres kompetencji nie pozwala mi na poprawianie opisanego przez Pana stanu rzeczy. Ze swej strony zapewniam, że przekaże pana korespondencję na ręce Burmistrza Jerzego Mikulskiego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam.

Kiedy zostanie wykonana nakładka asfaltowa w miejscowości Zaścienie? Jaki odcinek drogi zostanie wyremontowany??
Dziekuje za odpowiedz.
(Rafał, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że trwają przygotowania do wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości Zaścienie, jak również pozostałych zaplanowanych nakładek asfaltowych na drogach powiatowych. Zamierzamy zakończyć wykonywanie wszystkich nakładek do końca września br. Planowany do wykonania odcinek ma wynieść około 2200 mb poczynając od drogi krajowej nr 8 w kierunku miejscowości Kozły.


Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się ponownie z prośbą o podanie informacji dlaczego w systemie internetowego dostępu do map geodezyjnych w powiatowym ośrodku wyłączony jest dostęp do informacji o przebiegu uzbrojenia terenu - można obejrzeć większość innych danych, w tym uzbrojenie projektowane, a istniejąca sieć jest "utajniona" z nieznanych powodów.
(Andrzej, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Mapa zamieszczona na stronie ODGiK ma charakter wyłącznie poglądowy, ilustrujący przestrzenne rozmieszczenie elementów składowych ewidencyjnego podziału powiatu. Na tej platformie budowana jest struktura danych przestrzennych, do których dostęp stopniowany jest w oparciu o przepisy z zakresu geodezji i kartografii.

Nadal trwają prace nad modernizacją serwisu i szerszym udostępnieniem go osobom zainteresowanym co mam nadzieję będzie w przyszłości skutkowało dostępem do pełnych danych.

Z powżaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy Starostwo rozważało naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu DW634 i ul. Napoleona w Kobyłce?

Część potwornie zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni jest we władaniu Starostwa (ZDW się do tego nie przyznaje - może należy to uzgodnić). Jest to o tyle niebezpieczne, że mimo małych już prędkości (co może być także niekorzystne) na dojeździe do DW634 na nierównościach ABS potrafi uniemożliwić kontrolowane hamowanie. Czy tych wertepów na długości 30m nie można wyrównać wzorem skrzyżowania AK i Laskowej w Wołominie, czy musimy czekać na wypadek lub cud i budowę 634?

Z poważaniem D
(Dariusz, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zasady kompetencyjne mówią, że skrzyżowanie do końca łuku należy do drogi wyższego rzędu - w tym przypadku do drogi nr 634. W związku z tym utrzymania tego skrzyżowanie należy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niemniej podejmę działania, aby służby drogowe Starostwa i Marszałka uzgodniły miedzy sobą zakres napraw na tym skrzyżowaniu w celu zmniejszenia zagrożeń dla użytkowników tej drogi.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry, w projekcie budżetowym na 2009 rok widnieje plan budowy chodnika przy ulicy Piłsudzkiego w Ząbkach, dział 600 rozdział 60014, czy będzie to realizowane w tym roku ?.

Pozdrawiam
Jarosław Michalski
(Jarek, 03.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Jarku,

Jak Pan zauważył w budżecie na ten rok mamy zarezerwowane środki na tą inwestycję. W lipcu prawdopodobnie zostanie rozpisany przetarg i jeżeli nie wynikną żadne niespodziewane okoliczności remont chodnika powinien zakończyć się we wrześniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starost Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Bardzo się cieszę że powstała tak strona aby można zadawać pytania i mieć odpowiedzi bez biegania do urzędów.

Szanowny Panie,
proszę o udzielenie mi informacji kiedy My mieszkańcy ulicy Piłsudskiego w Ząbkach możemy spodziewać się zrobienia chodnika. W naszej ząbkowskiej lokalnej gazecie "Co słychać" istniała informacja, że chodnik przy ul. Piłsudskiego 103-105/ Gazomontaż będzie robiony w I kwartale 2009 roku, minął już III kwartał, a żadnych prac nie widać.

Jeszcze raz proszę o informację kiedy będzie zrobiony chodnik przy ul. Piłsudskiego?

Pozdrawiam
Renata
(Renata, 01.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie chodnika w ul. Piłsudskiego w Ząbkach od cmentarza do granic Miasta Ząbki. Jest to gwarancją realizacji tego zadania. W miesiącu lipcu spodziewam się, że zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tych robót. I jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności do końca września inwestycja powinna być zakończona.

Nie wiem skąd w gazecie "Co słychać" pojawiła się informacja o terminie realizacji w I kw. br. Tym bardziej, że wymogi technologiczne realizacji robót budowlanych powodują, iż do kwietnia ze względu na pogodę praktycznie nie przeprowadza się żadnych prac remontowych i modernizacyjnych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starost Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

W jaki sposób zamierza Pan rozwiązać problem składowania i utylizacji odpadów w naszym powiecie? Czy aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu składowiska mają wystarczającą pojemność aby można było dalej z nich korzystać? Jakie kroki na przyszłość zamierza Pan podjąć w zakresie gospodarki odpadami.
(Roman, 29.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Romanie,

Organami właściwymi w sprawie zapewnienia odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami są samorządy gmin, a nie powiatów (art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 ze zm. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) W związku z powyższy rozwiązywanie problemu składowania i utylizacji odpadów nie jest zadaniem starosty.

Zadania powiatu, jako odrębnego, organu administracji samorządowej, polegają przede wszystkim na wspieraniu gmin w realizacji ich zadań, m.in. poprzez edukację ekologiczną, dotowanie działań mających na celu usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk i usuwania wyrobów zawierających azbest

Zagadnienia dotyczące istniejących jak i planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami znajdzie Pan w wieloletnich planach gospodarki odpadami - w tym w palnie krajowym, planach wojewódzkich oraz gminnych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto proszę o interwencję w sprawie wycięcia zarośli i drzew przy drogach powiatowych w gminie Klembów które zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Dlaczego o to nikt nie dba na bieżąco??? Czekam na odpowiedź???

Drogowcy jak budowali drogi to wycinali drzewa i kopali rowy melioracyjne tylko po co skoro nikt potem o to nie dba??? Mam jeszcze pytanie, kiedy zostanie poprawiony odcinek drogi w Starym Kraszewie na drodze do Radzymina gdzie asfalt strasznie popękał i powstały dziury w jezdni??? Proszę przysłać drogowców w celu czasowej poprawy drogi bo mam nadzieje że niedługo zostanie porządnie naprawiony ten odcinek drogi.

Pozdrawiam,
Andrzej
(Andrzej, 25.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że wszystkimi siłami jakie posiadamy w Wydziale Dróg Powiatowych działamy w celu poprawienia stanu naszych dróg. Tak się złożyło, że pewne zaszłości powodują, iż roboty konserwacyjne na razie nie postępują tak szybko jakbyśmy tego wszyscy oczekiwali. Systematycznie jednak poprawiany jest stan poboczy i rowów w naszym powiecie. Zapewniam Pana, że również i w Gminie Klembów zostaną wykonane niezbędne prace konserwacyjne.

Niemniej ze względu na bardzo rozległą sieć dróg powiatowych, która obejmuje łącznie 400km nie mogę zagwarantować natychmiastowej interwencji w sprawie Pana zastrzeżeń.

Odnośnie nawierzchni ze Starego Kraszewa do Radzymina to w bieżącym roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa na odcinku około 2 km w kierunku Wiktorowa. Znacząco poprawi to stan techniczny przedmiotowej drogi i jakość jej użytkowania. W latach następnych należy się spodziewać dalszych prac poprawiających jakość dróg w Gminie Klembów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie takie bardziej osobiste. Panie Starosto jest Pan Doktorem w jakiej dziedzinie?
(Rafał, 24.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Jestem doktorem nauk ekonomicznych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812319 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.