Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Batorego w Ząbkach i kiedy rozpoczną się prace? Jaki odcinek ulicy będzie
przebudowywany w tym roku.
(Tomasz, 09.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy kolejnego etapu ul. Batorego. Roboty na odcinku od ul. Wolności do ul. Lisa Kuli najprawdopodobniej rozpoczną się z początkiem lipca i potrwają do połowy września br.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
W nawiązaniu do "kampanii odpadowej" chciałbym zapytać co w tej kwestii zamierza zrobić powiat? Dlaczego nie można zacząć karać osoby, które nie mają podpisanej umowy na wywóz śmieci? Dlaczego nie można zacząć karać mieszkańców, którzy na 5-osobową rodzinę mają podpisaną umowę na wywóz 1 pojemnika śmieci 60-120 litrów raz na miesiąc? Dlaczego nie można karać osób, które nie mają umowy na wybieranie szamba (nie rzadziej niż raz na 2 miesiące standardowej wielkości szamba)? Bez wprowadzenia powyższych zapisów ochrona środowiska będzie martwa bo ogromna część mieszkańców powiatu zawsze wybierze "tańsze" metody - wylewanie szamba w pole, palenie śmieci w piecu itd. Akcje edukacyjne bez konkretów finansowych, tak pozytywnych (np darmowy odbiór segregowanych odpadów, który egzystuje w części gmin powiatu) jak i negatywnych (b. wysokie kary opisane powyżej), nie zdadzą niestety większego rezultatu i są wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
(Łukasz, 02.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczące, m.in.: częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - art. 4 ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z ww. ustawą, nadzór nad realizacją obowiązków mieszkańców w zakresie zgodnego z prawem usuwania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – art. 5 ust. 6,

Karze grzywny podlega ten:
- kto nie wykonuje obowiązków, wymienionych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, a także:
- kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku w gminie.

Postępowanie w sprawach nałożenia kary grzywny, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Z wnioskiem o ukaranie może wystąpić organ gminy lub ten, kto stwierdzi nieprzestrzeganie prawa, dokonując zgłoszenia na Policję lub do Straży miejskiej, jeśli taka istnieje w danej gminie.

Trudno nie zgodzić się z poglądem, iż naruszenie zasad ochrony środowiska powinno być niezwłocznie karane. Jednakże obowiązujące przepisy nie dają w tym względzie takich możliwości, ani pracownikom gminy, ani starostwa. Ponadto, starosta nie jest organem właściwym w sprawach czystości i porządku na terenie posesji będących własnością osób fizycznych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że coraz większej ilości mieszkańców naszego powiatu zależy na poprawie stanu środowiska i jego ochronie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż różnego rodzaju kampanie edukacyjne przynoszą pozytywne rezultaty.

Działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są ukierunkowane m.in. na intensyfikację edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie włączenia się wszystkich mieszkańców w system selektywnego zbierania odpadów.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam Panów Starostów
mam pytanie jak się ma szerokopasmówka dojazdowa Warszawa-Wołomin pozdrawiam TK
(Tomek, 30.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Rozumiem że Pana pytanie dotyczy drogi 634 Ząbki- Zielonka-Kobyłka- Wołomin. Chcę przypomnieć, że droga ta jest drogą wojewódzką będącą
w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego. Aby mieć możliwość wpływu na przyspieszenie inwestycji złożyłem propozycję przejęcia tego zadania od Marszałka. Niestety nie przychylono się do mojej prośby. Tym samym mój wpływ na postęp prac ograniczył się do lobbowania na rzecz poprawy stanu tej drogi. Niezależnie od tego Rada Powiatu uchwaliła uchwałę wnioskując
o przyspieszenie realizacji tej drogi i przekazała ją na ręce Marszałka. Niemniej przez najbliższe dwa lata należy spodziewać się wyłącznie prac projektowych i przygotowujących inwestycję. Od wyników tych prac oraz od sposobu podziału środków finansowych przez radnych Sejmiku Samorządowego będzie zależało jak szybko ruszą roboty budowlane. Na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie określić kiedy to nastąpi.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
mieszkam w Zielonce, chciałbym wyrobić sobie paszport który został mi skradziony w ubiegłym roku na terenie Szwajcarii (zgłosiłem kradzież bezpośrednio po wydarzeniu w ambasadzie w Bernie). Czy będę potrzebował jakieś dodatkowe dokumenty!? Dziękuję za informacje...

Andrzej.
(Andrzej Bielowicz, 29.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Jeśli otrzymał Pan w Ambasadzie potwierdzenie zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego należy je okazać przy składaniu wniosku w Punkcie Paszportowym. Ponadto w trakcie składania wniosku dodatkowo wypełnia Pan druk "zgłoszenie utraty".

Podstawowe dokumenty składane celem uzyskania paszportu to:
+ wniosek o wydanie paszportu
+ dowód osobisty
+ 2 fotografie
+ paszport tymczasowy na powrót do kraju (jeśli Ambasada w Bernie wydała taki dokument)
+ opłata paszportowa - jej wysokość zależy od okoliczności utraty paszportu oraz od tego czy przysługują Panu ustawowe ulgi w opłacie (do ustalenia przy składaniu wniosku).

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Wołomiński

Pytanie:
Witam Pana serdecznie,
Zwracam sie z uprzejma prośbą o pomoc. Dnia 13.10.2009 roku jadąc ulicą Księcia Józefa Poniatowskiego najechałem na niezabezpieczoną dziurę w jezdni. Na miejsce wypadku przyjechała Policja. Patrol stwierdził iż do uszkodzenia doszło z winy Zarządcy Drogi. W związku z tym zgłosiłem się do Starostwa w Wołominie. Tam uznano iż winę ponosi firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" Spółka Zoo 09-100 Płońsk. Gdyż nie zabezpieczyli studni kanalizacyjnej. 19.10.2009 roku wysłali Państwo do nich pismo aby pokryli koszty mojej szkody. Niestety nie otrzymałem od nich żadnej informacji. Po wielu próbach udało mi się skontatktować z prezesem firmy( dopiero pod koniec grudnia!). Usłyszałem iż firma jest ubezpieczona i następnego dnia otrzymałem numer polisy.28.12.2009 roku zgłosiłem szkodę. Koszty naprawy wyceniono na kwotę 823,68 zł. Niestety ubezpieczalnia przesłała na moje konto jedynie 323,68 zł powołując się na OWU zawartej przez firme polisy oraz franszyznę redukcyjną w wysokości 500zł. Firma ubezpieczeniowa wysłała do firmy pismo 14.01.2010 roku. Do dzisiejszego dnia nie mogę doprosić się wypłaty mojej należności. Kilkakrotnie kontaktowałem się z ta firma telefonicznie. Usłyszałem że a to kolega który się tym zajmuję jest chory albo proszę zadzwonić jutro. Szczytem bezczelności była odpowiedz jednego z pracowników na Moje stwierdzenie iż będę zmuszony wysłać im wezwanie do zapłaty a następnie skierować sprawę do sądu. Usłyszałem żebym robił sobie co chcę. Wysłałem wezwanie pod koniec lutego i w dalszym ciągu nie otrzymałem mojej
należności. Proszę o pomoc oraz interwencję w tej sprawie. Oraz informację do jakiego organu powinienem złożyć skargę.
(S.J, 24.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Sytuacja, która przytrafiła się Panu jest dla mnie przykra i niezręczna. Problem polega na tym że bezpośrednio nie mogę Panu pomóc. Firma Inżynieria Płońsk działała na zlecenie Gminy Kobyłka, budując kanalizację w drodze powiatowej. Na prośbę Gminy wyraziliśmy zgodę na wejście w teren drogi powiatowej, ale za skutki swoich działań odpowiada bezpośrednio wykonawca, a pośrednio Gmina Kobyłka. Ze swojej strony będę interweniował w Pana sprawie zarówno u wykonawcy jak i u Burmistrza Kobyłki, niemniej nie będąc stroną w sprawie nie mogę zagwarantować pełnej skuteczności moich działań.

Zgodnie z obowiązującym prawem, ostatecznym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową, o której informował Pana wykonawca robót, ale moim zdaniem należałoby zacząć od interwencji w Gminie Kobyłka, nadzorze ubezpieczeniowym oraz instytucjach ochrony konsumenta.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie
Bardzo proszę o poradę w kwestii, którą opisuję poniżej. Jestem mieszkańcem wsi Duczki k/Wołomina. Urząd gminy na cały rok 2010 w pozycji inwestycje przeznaczył na wieś Duczki tylko 70 tys. złotych (na plac zabaw dla dzieci). Wieś ta wygląda jak ze średniowiecza, błoto, brak chodników brak ulic...Proszę powiedzieć mi do kogo należy kierować skargi na taki stan rzeczy. Burmistrz Gminy, osoba odpowiedzialna za naszą wieś nie reaguje i nie odpowiada, ludzie wręcz boją się pytać i interweniować bo nasyłana zaraz jest na nich Straż Miejska karająca mandatami za najdrobniejsze naruszenie porządku. Jestem nowym mieszkańcem tej wsi, ludzie mówią, że tu chodzi o jakieś zaszłości i Burmistrz gminy Wołomin robi to wszystko celowo, że specjalnie nie inwestuje w Duczki bo po prostu Duczek z jakichś powodów nie lubi. Trudno nie zgodzić się z mieszkańcami. Proszę powiedzieć mi gdzie mamy szukać pomocy i u kogo???
(Grzegorz, 15.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pierwszym organem kontrolującym prace burmistrza jest Rada Miejska i pod jej adresem trzeba kierować skargi na działalności burmistrza. Skargi dotyczące funkcjonowania rady gminy oraz te dotyczące bezpośrednio pracy burmistrza należy kierować do Wojewody Mazowieckiego. Można również złożyć odpowiednie doniesienie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jakie dokumenty są wymagane aby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu w Markach, ul. Długa?
(Dorota, 14.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Aby złożyć pozwolenie na budowę potrzebny jest wniosek oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdzie Pani pod poniższym linkiem:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=214&lang= .

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
kiedy zostaną załatane dziury na ulicy Armii Krajowej?- już nie pytam o nową nawierzchnię bo to marzenie ściętej głowy.
(Mieszkanka, 10.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Wydział Dróg Powiatowych zajmuje się łataniem nawierzchni na terenie całego powiatu. Kolejność tych działań jest codziennie modyfikowana na podstawie zgłoszeń oraz monitoringu dróg. W pierwszej kolejności naprawiane są wyboje bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu ruchu. W drugiej kolejności mniej niebezpieczne uszkodzenia nawierzchni. Przy 400 km dróg powiatowych i stopniu uszkodzeń nawierzchni jaki wystąpił po tegorocznej zimie zdarza się, że naprawy nie są wykonywane w tempie jaki by satysfakcjonował mieszkańców powiatu.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto, znalazłem na forum poruszony wątek z dnia 10.09.2007 r. w którym Pan Marek opisuje niemoc Burmistrza Radzymina w radzeniu sobie z klęską powodziową w Załubicach Nowych, która dotyka mieszkańców co kilka lat. Pan Starosta kwieciście i dyplomatycznie odpowiada na to zapytanie mówiąc „Jako Zespół Zarządzania Kryzysowego dokładamy wszelkich starań, aby powiat był przygotowany do akcji ratunkowej na wypadek różnego typu sytuacji kryzysowych”. Dodaje Pan również, że „wszyscy zainteresowani wiedzą co trzeba wykonać na rzece Bug od Narwi do Wyszkowa, aby zabezpieczyć się przed powodziami i im zapobiec.” Przedstawia Pan również minutki ze spotkania, które odbyło się z m.in. Burmistrzem Gminy Radzymin i PZZK, które zawierają opis co dana jednostka ma zrobić aby usunąć problem. Wszystko brzmi zgrabnie i dyplomatycznie. Jednak czas jest nieubłagany i czas weryfikuje wiarygodność słów. Bowiem teraz mamy już rok 2010 i gigantyczną powódź w Załubicach Nowych, która zalewa posesje z jeszcze większym impetem. Woda sięga okien, zalane są coraz większe połacie terenu. Z dnia na dzień woda zalewa coraz to nowe posesje.

1) Dlaczego przez 3 lata nie zostały podjęte skuteczne działania, które zostało zapobiegłyby obecnej katastrofie? Co poza ćwiczeniami i spotkaniami zostało zrobione aby uniknąć klęski powodzi? (cytuję Pana słowa: „Przedstawiciele jednostek zapraszani są także na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołominie organizowane na Bugu”) Tu nie chodzi o konferencję i spotkania. Oczekujemy efektów, a nie polityki i dyplomacji.
2) Jakie podejmie Starostwo działania w celu zapobieżenia w przyszłości takim katastrofom? Bardzo proszę o rzetelne i odpowiedzialne deklaracje, gdyż jak Pan sam widzi, obietnice bez pokrycia prędzej czy później zostają skonfrontowane z rzeczywistością.
3) W jaki sposób Starostwo pomoże powodzianom, którzy mają ponad metr na swoich posesjach i woda nie spływa? W jakiej wysokości będą rekompensaty?

Oczekujemy pilnej pomocy w obecnej sytuacji.
(Stefan, 09.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stefanie,

Jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu mam za zadanie w razie powodzi reagować, ratować i bronić. Za wały przeciw powodziowe odpowiedzialne jest RZGW w Warszawie i w jej gestii jest zabezpieczać i dbać o wały nad rzekami.

W kwestii melioracji rzek dużym problemem okazał się unijny program "Natura 2000", który to zabrania pogłębiania rzeki na przykład w okresie lęgowym ptaków. Dodatkowo wały niszczą bobry i nornice, które są zwierzętami znajdującymi się pod ochroną.

Starostwo ze swojej strony prowadzi pomoc doraźną poprzez służby, inspekcje i straże. Rekompensat ze strony starostwa nie przewidujemy. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy ubezpieczające.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam Władzę Powiatu,

Mam pytanie czy Pan Starosta przyjeżdża do Ossowa tylko na 15 sierpnia aby
pokazać, że jest gospodarzem czy w zimowe dni też???? Po zimie zastaliśmy w Ossowie dziury w jezdni sięgające głębokości nawet do 20 cm. Częściowo naprawione przez panów rzucając trochę asfaltu i podgrzanie go a częściowo zasypanie dziur tłuczniem. To z pewnością zagraża życiu i zdrowiu uczestników drogi biegnącej przez wieś Ossów a jednocześnie dość wygodnej obwodnicy Wołomina dla mieszkańców Warszawy i innych podróżnych. Chciałbym więc zapytać kiedy droga popsuta przez budowę kanalizacji będzie przejezdna bez niespodzianek oraz ciągłej naprawy zawieszenia. Szkoda ze nic się tu nie robi. Kiedyś było ograniczenie do 16 ton a w czasie budowy kanalizacji zniknęło i ciągłe przejazdy Tirów omijających Wołomin mam już dosyć i inni mieszkańcy też.

Proszę o zajęcie się to sprawą.
(Łukasz, 05.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W sprawie szkód jakie pozostawiła po sobie firma Gazomontaż interweniuję zarówno w tej firmie, jak również u inwestora tj. w Gminie Wołomin. Niestety obie te jednostki systematycznie uchylają się od odpowiedzialności za poczynione szkody. W takim przypadku sprawa naprawy nawierzchni staje się kłopotliwa i przedłuża się ze szkodą dla użytkowników drogi. Mam nadzieję, że w najbliższym, czasie sytuacja zostanie wyjaśniona. Odnośnie ograniczeń w tonażu pojazdów po przedmiotowej drodze sprawa zostanie sprawdzona.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812324 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.