Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie starosto, mam kilka pytań dotyczących dróg w naszym powiecie i przyległą do nich infrastrukturą.

1. Dlaczego nie została dokończona inwestycja drogowa z tamtego roku na drodze z Ręczaj Nowych do Poświętnęgo? Położono nowy asfalt, wycięto zarośla, wykopano rowy ale zapomniano o przepustach. Woda stoi nie ma odpływu.

USTAWA o drogach powiatowych, nakazuje zadbanie o meliorację, pogłębienie lub wykopanie rowu oraz zrobienie przepustu przy remoncie lub budowie drogi.

W STARYM KRASZEWIE teraz też jest remont drogi, czy również zostaną wykopane rowy i zrobione przepusty??? Bo po tegorocznych roztopach jedna posesja była zalana.

2. W Dobczynie przy przejeździe kolejowym na jednym pasie droga jest strasznie zniszczona i jest krzywa. Co pogarsza bezpieczeństwo. Czy zostanie to na naprawione, jeżeli ten pas drogi, odcinek drogi należy do PKP to proszę o interwencje u nich. Lub wspólne działanie w tej kwestii.

3. Obiecał Pan, poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie KLEMBÓW poprzez wykarczowanie rowów, zarośniętych krzakami. Jakoś nie widać efektów tych działań.

4. W naszym powiecie jest mnóstwo dróg na których są dziury, pracownicy ZDP zamiast spać po krzakach powinni się zająć ich łataniem. A to że śpią po krzakach w godzinach pracy to wiem, bo sami się tym chwalą. Czy nikt ich nie kontroluje????

5. Mam pytanie dotyczące Urzędu do spraw Melioracji, czy urząd ten jest podległy Starostwie czy Województwie??

Czekam na odpowiedź i działanie w wyżej wymienionych sprawach by żyło nam się lepiej i bezpiecznie, a będzie to docenione w wyborach :-)

pozdrawiam Rafał
(Rafał, 10.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ustawa o drogach publicznych w art. 29 ust. 2 mówi: „W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”. Integralną część zjazdu jest przepust pod tym zjazdem, co zostało poruszone w Art. 30 wspomnianej ustawy, który mówi: „Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.”
Ustawa wspomina również o obowiązku właścicieli odnośnie konieczności występowania do Zarządcy Drogi o zgodę na wybudowanie tych urządzeń. Odnośnie zjazdów i przepustów wykonywanych nielegalnie, bez wiedzy i zgody Zarządcy Drogi podany jest cały szereg czynności egzekucyjnych. Droga Ręczaje Nowe – Poświętne była remontowana. A co za tym idzie nie ma przyzwolenia prawnego do wykonywania przebudów przepustów i zjazdów na koszt i staraniem zarządcy drogi. Nadmienić tu trzeba, że rowy przydrożne mają za zadanie odwadniać wyłącznie drogę. Do odwadniania terenu pól, zagród, terenów prywatnych służą rowy melioracji szczegółowej. Można oczywiście łączyć wszystkie te urządzenia w spójną sieć prowadzącą wody, ale nie można obarczać rowów przydrożnych odpowiedzialnością za meliorowanie całego przyległego terenu. Te same zasady towarzyszą pracom prowadzonym w Kraszewie Starym.

Odnośnie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego w Dobczynie, jak słusznie Pan zauważył jest ona w gestii PKP PLK. Ze swej strony zapewniam, że stosowne wezwanie do naprawy nawierzchni zostanie skierowane do zarządcy sieci kolejowej.

Sprawa odbudowania lub oczyszczenia rowów i oczyszczenia skrajni drogowej w Klembowie jest jak najbardziej aktualna. Niestety, dróg powiatowych jest 400km, (a to odległość porównywalna z drogą od Warszawy – do Zakopanego). Ich stan jest w większości przypadków bardzo zły. Środki finansowe są ograniczone, a na domiar złego ostatnia zima i opady wiosenne spowodowały ogromne zniszczenia na naszych drogach. W związku z tym w pierwszej kolejności służby starostwa oraz środki finansowe skierowane zostały na utrzymanie przejezdności dróg. Kwestie utrzymaniowe i odtworzeniowe musiały siłą rzeczy zostać przesunięte na plan dalszy. Ne mamy wpływu na pogodę więc pozostaje nam się wyłącznie podporządkować zastanym warunkom. Nie można jednoznacznie określić kiedy zostaną wykonane prace, o których Pan wspomina. Niemniej zapewniam, że sprawa nie zostanie zapomniana.

W sprawie dyscypliny pracowników WDP zapewniam Pana, że pracownicy są kontrolowani i taka sytuacja jeśli miała miejsce musiała być jednostkowym przypadkiem. Niemniej dokonam rozeznania sprawy. Byłbym wdzięczny za bliższe informacje w tej sprawie, aby móc ustalić szczegóły i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do winnych zaniedbań jeśli takie miały miejsce.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest jednostka podległą Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Jego zadaniem jest utrzymywanie i zarządzanie rzekami oraz niektórymi rowami na terenie województwa.

Zapewniam Pana, że robię wszystko, aby rzetelność i skuteczność moich działań dla dobra obywateli powiatu wołomińskiego była zawsze jednakowa i na najwyższym poziomie, bez względu na to, czy mamy do czynienia z rokiem wyborczym czy też nie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień dobry,

Panie Starosto, jestem mieszkanką Radzymina. Mieszkam przy ul. Polnej (jest to droga powiatowa). Czy jest możliwość zamontowania na tej drodze tzw. progi zwalniające lub fotoradar, ponieważ samochody na tej ulicy poruszają się bardzo szybko co jest niebezpieczne dla pieszych ( dzieci ).

Z wyrazami szacunku
Halina
(Halina, 07.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Polna jako droga powiatowa ma charakter zbiorczy (ponad lokalny)
i musi ona spełniać wymogi tranzytowe. Co za tym idzie na drodze odbywac się ma ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz ewentualnej komunikacji zbiorowej, a to wyklucza możliwość zamontowana w tej drodze progów zwalniających. Odnośnie fotoradaru, jego zamontowanie generuje spory koszt i dotychczasowa nie była rozważana możliwość zamontowania go w odniesieniu do dróg powiatowych.

Jednakże dbając o bezpieczeństwo pieszych, we współpracy z Gminą Radzymin opracowany został projekt chodnika dla pieszych w przedmiotowej ulicy. Jego realizacja poprawi stan bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
Mam takie pytania czy zostaną podjęte jakieś inwestycje na ul. Błońskiej w stronę lasu ? Stan jest po prostu fatalny mieszkańcy skarżą sie na doły których nie sposób ominąć nie mówiąc już o kurzu który cały czas unosi się nad ulica.

z góry dziękuje za szybką odpowiedz
(Jacek, 03.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Błońska w Wołominie jest droga gminną. Informacji na ten temat może udzielić wyłącznie Burmistrz Wołomina. Proszę skierować swoje pytanie do Urzędu Miejskiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, z góry przepraszam jeżeli pytanie kieruję nie do odpowiedniego adresata, ale nie wiem kto odpowiada za ten temat. A więc próbuję: kto odpowiada za rowy melioracyjne i ogólnie rzecz ujmując infrastrukturę, która jest w ziemi i odpowiada za osuszanie terenu i pól uprawnych. W zeszłym roku na polach było już źle ale w tym roku jest poprostu tragicznie, rowy są puste a w odległości do 200 m od rowu zalega woda, która powoduje niszczenuie zasiewów i nie możność wejścia w pole. Nie żyjemy na terenach zalewowych aby zmagać się z takim problemem, z tego co pamiętam melioracja była prowadzona na tym terenie blisko 30 lat temu. Od tamtej pory nic nie było naprawiane ani udrażniane. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, z góry dziękuję. Pozdrawiam
(Stanisław z Chrzęsnego, 31.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zagadnienie melioracji terenu gmin jest złożone, a przez to trudne do rozstrzygnięcia. Rowy w zależności od ich lokalizacji są zarządzane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Spółki Wodne, poszczególne Gminy, zarządców dróg, przy której są wykonane oraz prywatnych właścicieli. Dodatkowo w ciągu rowów istnieją przepusty, a te są zarządzane przez ich użytkowników, a są to przeważnie prywatni właściciele oraz zarządcy dróg.
W przypadku niedrożności rowów melioracyjnych na polach najwięcej informacji będzie posiadała Gmina i jej najłatwiej będzie ustalić do kogo należy rów, o którym pan wspomina.

Jeśli chodzi o rowy przydrożne to należy ustalić czyja jest droga przy, której są rowy, z tym jednak, że jeśli chodzi o przepusty pod zjazdami na prywatne posesje to ich drożność leży w gestii właściciela posesji. Ten złożony podział kompetencji szalenie utrudnia utrzymanie melioracji na właściwym poziomie, ale nikt z nas nie ma bezpośredniego wpływu na ten stan.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,

nie wiem czy Pan wie ale w swoim zasięgu działania ma Pan taką miejscowość jak Zaścienie, która należy do Gm. Dąbrówka. Chętnie zaprosiłabym Pana do tej miejscowości, ale niestety nie można bez narażenia życia przez nią przejechać. Panie Starosto proszę o pomoc w remoncie drogi. Proszę nie czekać na jakieś tragiczne zdarzenie albo konieczność wypłacenia wysokich odszkodowań za zniszczone samochody. Proszę także o zainteresowanie się pracami doraźnej naprawy drogi. To pieniądze wyrzucone w błoto - dosłownie. Prace były prowadzone przez tydzień, a postępu prac brak. A tak z ciekawości ile ta naprawa kosztowała i kto ponosi odpowiedzialność na marnotrawstwo pieniędzy?. Podobne zdanie mają pewnie wszyscy mieszkańcy i osoby korzystające z tego odcinka drogi. Proszę o pomoc i konkretne działania a nie obietnice za rok czy dwa, bo chyba cierpliwość mieszkańców jest na wyczerpaniu. Proszę przyjechać i zobaczyć, że sprawa jest poważna.

Pozdrawiam
(Ewa, 18.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zapewniam Panią, że przejeżdżałem tą drogą w ostatnim czasie wielokrotnie. Zdaję sobie sprawę ze skali problemu jaki występuje w Zaścieniach. Służby starostwa pracują nad poprawą tego stanu rzeczy. Naprawa zniszczeń jakie tam występują wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, a co za tym idzie konieczne jest przeprowadzeni stosownych procedur, aby można było postępować zgodnie z prawem. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że droga przez Zaścienie została wykonana z naruszeniem wielu zasad budowy dróg,
co skutkuje w tej chwili tak poważnymi problemami z jej użytkowaniem
i utrzymaniem.

Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że na czterystu kilometrach dróg jakimi gospodaruje Zarząd Powiatu jest kilka tego typu miejsc. Na naprawę wszystkich muszą znaleźć się środki finansowe, a ich ilość jest ograniczona.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Jakie inwestycje powiat zaplanował w bieżącym roku na terenie Gminy Radzymin?
(Piotr, 17.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zgodnie z budżetem uchwalonym przez Radę Powiatu Wołomińskiego w Gminie Radzymin zaplanowano następujące inwestycje:

• Projekt drogi łączącej miejscowość Czarna z projektowaną drogą S8,
• Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienie ul. Norwida,
• Projekt remontu uszkodzonego mostu w miejscowości Dybów na rzece rządzy,
• Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie – wykonanie projektu termomodernizacji
• Budowa Kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy LO w Radzyminie
• Wyposażenie dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni ( Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego)
• W ramach remontu w Zespole Szkół Terenów Zieleni będzie wykonany remont łazienek oraz dostosowanie klatek i korytarzy do wymagań przeciw pożarowych.
• Dostosowanie obiektów pomocy społecznej w celu osiągnięcia określonych ustawowo standardów poprzez modernizację i doposażenie. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, moje pytanie brzmi : Kiedy budynek przy ul. Legionów 78, który należy do Starostwa zostanie przystosowany dla niepełnosprawnych? brak podjazdów, wind a na samej górze jest tak ciasno i taki próg że ma Pan szczęście, że jeszcze nikomu nie stała się krzywda. Skoro Pan chciał być Starostą to proszę o aktywny udział w życiu miasta, mieszkańców i proszę ułatwiać im życie, nie podejmowanie żadnych działań nie działa na Pańską korzyść w oczach moich i zapewne innych. Czekam na odpowiedź.
(Teresa, 13.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W bieżącym roku na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Legionów 78 planowane jest wykonanie punktu podawczego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast w roku 2011 przewidywane jest wykonanie szybu windowego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
kiedy będzie przejezdna ulica Zielona w Wołominie
(Piotr, 01.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zarządcą ulicy Zielonej jest Gmina Wołomin. Dlatego proponuję aby swoje pytanie skierował Pan do Urzędu Miejskiego w Wołominie.


Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Czy to prawda, że w tym roku wykonany zostanie remont ul AK w Wołominie na
odcinku Piłsudskiego - Złota? Którędy poprowadzony zostanie objazd -
nieskończoną jeszcze ul Tęczową czy tradycyjnie ul. Kopernika czyli
Głowackiego?
(Jacek, 29.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że w budżecie na rok 2010 zaplanowany jest remont ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej. Aktualnie trwają prace przygotowawcze nad ta inwestycją. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opracowanego projektu organizacji ruchu na czas przebudowy. W związku z powyższym nie można na razie określić którędy zostanie poprowadzony objazd.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
od 15 lat mam nieprzyjemność zamieszkiwania na ul.Mieszka I przy ul.Lipińskiej.Od tylu też lat oczekuję na remont tej ostatniej. Przyzna Pan, że 15 lat jeżdżenia po nawierzchni przypominającej księżycową upoważnia mnie i setki innych korzystających z tego "dobrodziejstwa zdobyczy cywilizacyjnych XXI wieku" do pytania - KIEDY? Kiedy wreszcie będziemy jako mieszkańcy tego samego miasta i kierowcy do równości w zakresie niezbędnego komfortu poruszania się. Do przeskoku ze wsi lat sześćdziesiątych w Miasto leżące 25 kilometrów od stolicy. Ciągłe poszukiwania informacji na nurtujący mnie temat doprowadziły do odkrycia opisu technicznego, którego adres wklejam poniżej
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2009/Lipinska%2027.05.09/Opis%20Techniczny.doc
Jest tam informacja brzmiąca „Remont drogi powiatowej nr 4361W ul.Lipińska w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do Al. Niepodległości w Wołominie”. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź na Moje pytanie. Proszę również o uwzględnienie faktu, że nie pytam tylko w swoim skromnym imieniu. Nie sugeruję natomiast żeby był Pan łaskaw odwiedzić samochodem ten odcinek ul.Lipińskiej (od Sikorskiego do Al.Niepodległości) z uwagi na dbałość o Pana zdrowie i stan techniczny Pańskiego auta.

Z poważaniem
Mirosław
(Mirosław, 27.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że leży mi na sercu dobro mieszkańców naszego powiatu
i komfort użytkowania dróg powiatowych. Wielokrotnie sprawdzając stan dróg podległych moim służbom bywałem również na ul. Lipińskiej i zdaję sobie sprawę z problemów z jakimi Pan i Pańscy sąsiedzi borykacie się codziennie.

Ulica Lipińska jest przebudowywane w etapach. Pierwsze fragmenty modernizowanej ulicy zostały już zakończone. Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego, który został uchwalony przez Radę Powiatu kolejny etap prac powinien rozpocząć się w 2011r. Całość robót planujemy zakończyć w 2013 roku.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812314 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.