Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam.

Na ulicy MATAREWICZA 143 w Ossowie (droga powiatowa) zapadł się przepust pod
jezdnią. Utworzył się wybój i niedrożny jest rów odprowadzający wodę z pól.
Czy jest szansa na naprawę?
(Wojciech, 14.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za troskę o wspólne dobro i zgłoszeni awarii. Oczywiście służby starostwa będą monitorowały stan tego przepustu i postarają się nie dopuścić do stanu zagrożenia dla użytkowników. Ostatnia zima dokonała wyjątkowo dużych zniszczeń w drogach powiatowych. Wiele takich przepustów pokazało swoje wady. Może okazać się, że nie starczy nam środków finansowych na natychmiastową naprawę tego przepustu, ale jeśli to tylko będzie możliwe na pewno taka naprawa zostanie dokonana.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam.

Jakie inwestycje starostwo powiatowe zaplanowało w miejscowości Duczki ew.
na ulicy Majdańskiej?
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Majdańska w Duczkach jest drogą Gminną. Starostwo nie ma prawa prowadzić na tej ulicy żadnych robót. Bardzo proszę o zadanie tego pytania Panu Burmistrzowi Wołomina.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Mam pytanie:
1.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu przy określaniu, która droga
będzie drogą gminną a która drogą powiatową?
2. Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając, w której drodze
będzie wykonana kanalizacja sanitarna/ deszczowa/ chodnik/ ciąg
pieszo-rowerowy i w jakiej kolejności będą wykonywane oraz w którym roku?
3.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając która ulica w
danym roku będzie pokryta nakładką asfaltową a która nie?

Pozdrawiam, Kinga
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Poruszyła Pani w swoich pytaniach niezwykle szeroki wachlarz problemów, poczynając od ustawy o reformie administracji samorządowej i powstania powiatów po szczegóły zagadnień czysto technicznych z zakresu projektowania i utrzymania dróg. Być może Pani pytania są związane z jakimś konkretnym problemem. Gdyby mogła go Pani przybliżyć byłoby mi łatwiej szczegółowo wyjaśnić pewne zagadnienia. Ogólne pytania i ograniczona forma wypowiedzi pozwala mi jedynie na ogólną odpowiedź.

Drogi gminne to drogi zarządzane przez gminę. Jeśli dana gmina przyjęła drogę w uchwale o przebiegu dróg jako Gminną to jest ona prawem tak określona. Drogi Powiatowe to część dawnych dróg wojewódzkich, których Marszałek województwa nie przyjął w swój zarząd. Są również drogi nie przyjęte przez nikogo i takie nie mają statusu dróg publicznych. W kwestiach spornych wypowiadają się prawnicy i nie są to rozstrzygnięcia bezwzględnie jednoznaczne tym trudniejsze do przyjęcia przez którąkolwiek ze stron.

Jeżeli chodzi o wybudowanie mediów komunalnych tzn. kanalizacji sanitarnej, wodociągu itp. to decyzje w tej kwestii podejmuje Burmistrz lub Wójt gminy oraz rada Gminy. W przypadku dróg gminnych również o budowie elementów drogi podejmują te same osoby. Odnośnie dróg powiatowych kolejność zadań inwestycyjnych proponuje uchwała o Planie Rozwoju Lokalnego. O kolejności wykonywanych remontów bieżących decyduje ocena stanu technicznego danego odcinka w uzupełnieniu o posiadane środki finansowe oraz uwarunkowania własnościowo - terenowe. W związku z tym wybór kolejności zadań do realizacji jest zawsze wypadkową aktualnych warunków prawnych, technicznych i finansowych.

Odnośnie kolejności wykonania nakładek asfaltowych sytuacja jest analogiczna jak opisana powyżej.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej urmanowski

Pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość odkupienia części drogi dojazdowej od gminy, która służy tylko jako wjazd na moją posesje( ślepa uliczka, droga nie utwardzona)? Jeśli tak do kogo kierować podanie?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
(Adam, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Z punktu widzenia prawa istnieje taka możliwość. Natomiast całość procedur w tej kwestii należy uzgodnić wyłącznie z Gminą jako właścicielem terenu. Starosta nie posiada uprawnień w tej kwestii.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam,
jestem przyszłym mieszkańcem wsi Słupno. Podczas budowy w okolicach ul. Norwida w Słupnie zauważyłem, że rowy melioracyjne, które służą do odprowadzania wody opadowej w kierunku Sierakowa są niedrożne. W gminie dowiedziałem się, że leży to w gestii starostwa. Wysyłano już pisma w tej sprawie, ale problem nie został rozwiązany. Pytanie kto powinien ten problem rozwiązać?
(Robert, 09.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Problem rowów odwadniających leży w gestii Wydziału Dróg Powiatowych. Trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności odwodnienia drogowego na terenie całego powiatu, a jest to 400 km dróg. Planowane jest również poprawienie odwodnienia w drogach powiatowych w Słupnie. Niemniej ze względu na skalę problemu i mocno ograniczone środki finansowe w pełni skuteczne rozwiązanie tej sprawy nie nastąpi natychmiast. Dołożę jednak starań aby odbyło się to najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto. Dziękuję serdecznie za zajęcie się moją sprawą, którą zgłaszałem w lutym po roztopach. Ulica Matarewicza na OSSOWIE została
pozalewana (dziury zasypane łopatą i podgrzane dla lepszego efektu) Nic Pan
w tej kwestii nie zrobił. Co z ograniczeniami, w ruchu które obowiązują na tym terenie. Od szosy łączącej Warszawę z Wołominem obowiązuje ograniczenie w ruchu do 16ton. Służby Panu podległe nie potrafią wyegzekwować tych ograniczeń, bo inaczej miałby Pan problem Którędy wywozić nieczystości stałe z oczyszczalni KAwka. Budynki na Ossowie i Turowie leża tuż przy pasie drogowym. Wyobraża sobie Pan jak potrafi się trząść budynek po przejechaniu kilku tirów w tym samym czasie. Od uczęszczania ta drogą samochodów powstały pęknięcia w budynkach. Ja w chwili obecnej czekam na ekspertyzę i jeśli okaże się to co przewidywałem zgłoszę się do pana osobiście o wypłatę odszkodowanie, za zniszczenia jakie powstały na skutek nie stosowania ograniczeń przez Pana służby. Zrobię wszystko by ograniczyć tą sytuację wszelkimi dostępnymi źródłami medialnymi oraz prawnymi.

Z poważaniem Mieszkaniec Ossowa.
(Łukasz, 08.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nawierzchnia ulicy Materewicza istotnie jest nie najlepszej jakości i może budzić zastrzeżenia. Służby starostwa dokładają wszelkich starań aby utrzymać przejezdność dróg powiatowych. Używane są do tego celu wszelkie dostępne środki techniczne i finansowe. Nie można liczyć jednak na to, że droga w złym stanie technicznym, po naprawie cząstkowej będzie jak nowa.
Stan idealny nie będzie osiągnięty, aż do kapitalnego remontu tej drogi, na który w tej chwili brak jest środków finansowych.

Odnośnie respektowania przepisów o ruchu drogowym nałożonych przez oznakowanie pionowe, pragnę Panu przypomnieć, że jest to bezpośrednia kompetencja Policji. Służbom drogowym Starostwa nie wolno dokonywać egzekucji tych przepisów. Zapewniam, że wystąpię do Komendanta Powiatowego Policji, aby zwrócił szczególną uwagę swoich służb na ruch jaki odbywa się na ul. Materewicza.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się losem mieszkańców wsi Zaścienie w gminie Dąbrówka, zwracałem się do wójta gminy Dąbrówka z prośbą o pomoc w sprawie zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom, wójt powiedział aby pisać do starosty. Samochody ciężarowe Tiry, które poruszają się przez wieś sieją strach a także zniszczenia, w domach pękają tynki, wszystko się trzęsie w nocy nie można zasnąć. Jedyna droga która prowadzi przez wieś nie nadaje się do ruchu, jest zdewastowana przez poruszające się po niej samochody ciężarowe. Chodnik, który powstaje przez wiele lat nie może doczekać się końca, kiedy to nastąpi? Wieś po opadach deszczu zamienia się w bagno, nie ma żadnych odpływów czy odprowadzenia wody poza wieś. Żądamy wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych przez wieś, i inwestycji które doprowadzą nasze miejsce zamieszkania do standardów wieku w którym żyjemy. Mieszkańcy boją się o życie swoich dzieci i własne. Oczekujemy na zaangażowanie się starosty o życie mieszkańców.
(Roman, 06.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że nie jest mi obojętny los żadnego mieszkańca Powiatu Wołomińskiego. Znam szczególnie trudną sytuację mieszkańców Zawad i dołożę starań, aby poprawić istniejący stan. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe odnośnie naprawy nawierzchni tej drogi i jeśli nie wynikną nieprzewidziane okoliczności naprawa powinna się rozpocząć w sierpniu br. Będzie ona obejmować również poprawę odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej. Należy jednak pamiętać, że same rowy przydrożne nie są w stanie zapewnić osuszenia terenów wsi. Ich zadaniem jest odwodnienie drogi, a w następnej kolejności odwadnianie terenów okolicznych. Jeśli rowy przydrożne będą w doskonałej kondycji to mimo wszystko podtapiania posesji będzie wstępowało tak długo dopóki nie zostaną oczyszczone rowy melioracyjne odbierające wodę i transportujące ją do rzeki. Utrzymanie rowy melioracyjnych wsi jest w gestii Wójta oraz Spółek Wodnych. Co oznacza, że Pan Wójt również powinien zaangażować czas i środki w celu poprawy państwa losu.

Odnośnie przejazdu samochodów ciężarowych przez wieś mogę tylko zapewnić, że przygotowywane jest ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów przez wieś Zaścienie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Chciałbym ustalić jedną rzecz. Czy Pan Mikulski jest burmistrzem Wołomina czy burmistrzem gminy Wołomin?? Jaka jest poprawna nazwa funkcji pana Mikulskiego?
Z działań podejmowanych przez pana Mikulskiego rzeczywiście wynika, że jest burmistrzem Wołomina bo gminą w ogóle się nie interesuje, a zwłaszcza terenami wiejskimi leżącymi w pobliżu miasta Wołomin. Bardzo proszę o podanie prawidłowej nazwy funkcji sprawowanej przez pana Mikulskiego. Pozdrawiam serdecznie.
(Grzegorz, 05.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na stronach urzędowych Gminy Wołomin oraz w pismach kierowanych do Starostwa od dłuższego czasu używana jest forma „Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina”. Co do szczegółów zmiany nomenklatury zajmowanego przez Burmistrza stanowisko proszę o kontakt bezpośrednio z Urzędem Miejskim w Wołominie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Kiedy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w stosunku do winnych zawalenia się betonowego płotu na teren mojej działki przy ulicy Sokolej 13. Jeśli zawali się również słup wysokiego napięcia to dalszemu uszkodzeniu ulegnie mój domek, który na skutek nielegalnej budowy warsztatu samochodowego na działce obok, przez p.Nowaków został zniszczony. Nielegalne decyzje, nielegalne pozwolenia w konsekwencji samowola budowlana, doprowadziły do katastrofy. Teraz już sprawą zajmie się Sąd i nie wiem czy władze powiatu wołomińskiego wygrają przyszłoroczne wybory. Już pół roku temu GUNB nakazał natychmiastowe działanie w sprawie zniszczonego domu i płotu, ale sąsiad i jego znajomi nikogo się nie boją.
Wszystko do czasu- decyzje WSA są dla nich zaskakujące..
(Mirosław, 04.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Niestety kwestie, które Pan porusza nie należą do ustawowych kompetencji Starosty. Proszę skontaktować się z Urzędem Gminy, który wydał pozwolenie na działalność gospodarczą sąsiadów. Jeżeli budynek został postawiony niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub niezgodnie z wydanym przez Starostwo pozwoleniem na budowę sprawę należy skierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jak można dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy I grupy? Jeżeli mam 26 lat pracy z ZUSu i 7 lat z KRUSu. Mam orzeczenie że jestem całkowicie niezdolny do pracy przez 1 rok i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Skąd i w jaki sposób moge otrzymać jakieś środki na utrzymanie jeżeli żona zarabia 936zł. Mamy córkę na utrzymaniu która musi dojeżdżać do szkoły do Radzymina. Jestem chory na nowotwór płaskonabłonkowy i mam złamanie kompresyjne Th11 kręgosłupa. Moja żona choruję na cukrzyce II stopnia, przyjmuje 2 razy dziennie insulinę, choruję również na chorobę wieńcową oraz na nadciśnienie.
(Jan, 23.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Janie,

Z Pana pytania wnioskuję, że posiada Pan orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na okres 1 roku. Następnym krokiem po otrzymaniu orzeczenia powinno być złożenie wniosku o ustalenie prawa do renty do organu, który wydał orzeczenie, tj. ZUS. Wszelkie informacje i druki są dostępne na stronie www.zus.pl w „poradnikach i ulotkach” w zakładce – świadczenia.

Do czasu otrzymania renty lub w przypadku jej odmowy może Pan ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej na podstawie wydanego przez ZUS orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wszelkie informacje na temat uprawnień i trybu przyznawania świadczeń może Pan uzyskać w gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Dodatkowym świadczeniem, o które może Pan ubiegać się w urzędzie gminy w komórce zajmującej się wypłacaniem zasiłków rodzinnych jest zasiłek pielęgnacyjny. Jednakże, do jego uzyskania niezbędne jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym celu może Pan złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 1 (druki wniosków i zaświadczenia lekarskiego wydawanego do celów orzeczniczych są dostępne na stronie www.powiat-wolominski.pl w „poradniku interesanta” w zakładce – zdrowie). Tu również znajdzie Pan informacje nt. procedury składania wniosku oraz przysługujących osobie niepełnosprawnej ulg i uprawnień. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie oznacza automatycznego przyznania konkretnych świadczeń, ulg lub uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia takie są przyznawane przez różne instytucje tj. ośrodki pomocy społecznej, Wydział Komunikacji i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie złożonych w tych instytucjach wniosków.

W przypadku pytań związanych z wydawaniem orzeczeń do celów nierentownych proponuję kontakt telefoniczny bądź osobisty z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 22 787 43 01 w. 142 lub 143.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812325 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.