Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie,

Jakie przepisy regulują maksymalną dopuszczalną wysokość krawężników na przejściach dla pieszych na drogach naszego powiatu. Zgodnie z § 43 ust. 5 odpowiedniego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie chodnik powinien być wyniesiony ponad jezdnie na wysokość od 6 do 16 cm jednak z wyjątkiem m.in przejść dla pieszych. Ponieważ ta kwestia wydaje się być nieuregulowana przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń czy w takim razie istnieją przepisy lokalne (uchwały rady, zarządzenia) w tej dziedzinie.

Z poważaniem

Artur Koczyk
(Artur, 06.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

W odpowiedzi na Pana pytanie pragnę wyjaśnić, iż kwestię techniczne związane z budową przejść dla pieszych reguluje przepis § 127 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołanym przepisem szerokość przejścia dla pieszych w poziomie jezdni nie powinna być mniejsza niż 4 m. Natomiast na połączeniu chodnika z jezdnią należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i o pochyleniu nie większym niż 15 %. Ponadto w przypadku, gdy na przejściu dla pieszych jest usytuowana wyspa lub pas dzielący jezdnię, przejście dla pieszych w obrębie tejże wyspy lub pasa powinno znajdować się na poziomie jezdni. Dopuszcza się wykonanie w takim miejscu rampy o szerokości przejścia i o pochyleniu nie większym niż 15%, przy czym wyniesienie krawężnika wyspy albo pasa nie powinno być większe niż 2 cm.

Nie ma natomiast żadnych przepisów miejscowych, które dodatkowo regulowałyby interesującą Pana kwestię.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

może jest to wątpliwość na wyrost - nie widziałem planów przebudowy ul.AK. Jak będzie wyglądało skrzyżowanie z ul Chodkiewicza? Ulica ta ma chodnik tylko z jednej strony a przejście przez ul.AK jest po stronie bez chodnika. Czy projektanci i władze wzięły pod uwagę bezpieczeństwo pieszych zmuszanych do przechodzenia przez Ul Chodkiewicza w wyjątkowo mało widocznym miejscu (naroże ograniczone wysokim gęstym żywopłotem). Czy można przesunąć pasy przez ul AK bliżej szkoły tak by były na przedłużeniu istniejącego chodnika?
(Dariusz, 05.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

W projekcie przebudowy Alei Armii Krajowej w Wołominie, jak i przy każdej innej realizowanej przez wołomińskie Starostwo tego typu inwestycji, oczywiście wzięto pod uwagę możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zarówno kierującym jak i pieszym. Na skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza zostanie zbudowany nowy chodnik w miejscu istniejącego, a istniejące przejście dla pieszych przez ul. AK zostanie przesunięte na drugą stronę skrzyżowania - bliżej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Zwracam się z pytaniem, czy uczęszcza Pan drogą łączącą Wołomin - Kobyłkę - Zielonkę? Z tego co mi wiadomo droga ta jest powiatowa. Jadąc tą trasą ma się wrażenie, że dopiero była odwilż po zimie i pojawiły się skandalicznie gigantyczne dziury w drodze! Bardzo mi się podoba wyremontowany odcinek w Kobyłce przy markecie Api, ale nie oczekuję przecież cudów, że pozostała część również będzie wyglądała podobnie. Przy minionych ulewach niemożliwością było ominięcie tych strasznych dziur, ale dziś rano 2-krotnie nie udało mi się tego uniknąć. To był totalny slalom gigant! Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa powiatu jest beznadziejna, ale czy na litość boską olbrzymim kosztem będzie połatanie tych kilkunastu dziur w drodze i zaoszczędzenie mieszkańcom powiatu nerwów podczas jazdy? Nie wspomnę już o zagrożeniu bezpieczeństwa na drodze, a rowerzyści niech lepiej schowają rowery do garażu, bo wolę nie myśleć co mogłoby sie wydarzyć, jak taki rowerzysta nie ominie dziury. Powiem szczerze Panie Starosto - wstyd i jeszcze raz wstyd nam mieszkańcom powiatu, że kolejna władza rządząca nic nie robi z tym problemem.
Oczekuję szybkich i konkretnych działań z Pana strony.
(mal_dan, 05.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Kolejne etapy poprawy wygody poruszania i bezpieczeństwa na całym ciągu komunikacyjnym łączącym Wołomin, poprzez Kobyłkę, Zielonkę i Marki z przebiegającą trasą Białystok – Warszawa będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych. Wykonano już remont części z tych ulic. Obecnie trwa rozbudowa Alei Armii Krajowej w Wołominie. Przeszkodą, którą także tu musimy pokonać jest nieuporządkowanie struktury własnościowej gruntów. Natomiast „dziury”, o których Pani pisze, są łatane „awaryjnie” przez wyznaczoną ekipę drogową, która jest w stałym pogotowiu.


Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Panie Starosto. Ponawiam pytanie odnośnie modernizacji drogi z Zabrańca do Okuniewa. Czy jest planowany remont w/w drogi? Podczas VI sesji rady powiatu został poruszony temat remontu odcinka Zabraniec - Okuniew. Jaka była odpowiedź P.O. Naczelnika Dróg Powiatowych na zadane pytanie?
(Daniel, 04.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Danielu

Mogę Pana poinformować, że już wykonano kompleksowy projekt przebudowy drogi wraz z całą infrastrukturą. To pierwszy ważny etap na drodze do poprawy jakości podróżowania ma tym odcinku. Na dziś Starostwo oczekuje na uprawomocnienie się decyzji środowiskowej, późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uporządkowanie struktury własnościowej działek, na których położona jest droga – co zakończy niezbędne formalności. Wtedy będą mogły rozpocząć się prace budowlane.Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Czy w trakcie Pana kadencji były przeprowadzane spotkania z władzami gmin dot. polepszeniu sytuacji komuikacyjnej w powiecie? Czy inicjował Pan spotkania z PKP, z inwestorami? To już ostatnia chwila na wykorzystanie środków z UE, a nasza powiat nie ma w tym zakresie czym się pochwalić! Proszę spojrzeć na inne powiaty k. Warszawy- stacje PKP są remontowane, wszędzie powstają parkingi, wszędzie widać nowe inwestycje drogowe.
(Kamila, 04.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Kamilo,

Odpowiadając na Pani pytania, chciałbym powiedzieć, że już za kilka dni kierowcy, dojeżdżający do pracy do stolicy i nie tylko, będą mogli skorzystać z parkingu „Parkuj i Jedź" – „P+R” wybudowanego przez wołomińskie Starostwo tuż przy stacji kolejowej w Kobyłce - Ossów. Kolejny taki parking planowany jest przy Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie stacji PKP w Wołominie. Rozważamy kolejne takie inwestycje, które są znacznym ułatwieniem dla mieszkańców, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i komfort dojazdu „z przesiadką”. Więcej informacji na temat poprawy stanu dróg w powiecie, ich rozbudowy i modernizacji, zapewne znalazła Pani w zasobach strony internetowej naszego powiatu: w komunikatach, informacjach i aktualnościach.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy droga w miejscowości Ostrówek gmina Klembów będzie położony nowy asfalt i oczywiście chodnik na odcinku od szkoły do ulicy Leśnej?

Pozdrawiam.
(Krzysztof, 01.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Pragnę poinformować, że obecnie służby Starostwa realizują plan remontów i budowy dróg powstały jeszcze w roku 2010, w którym nie ujęto jednak jakichkolwiek zadań dotyczących tej ulicy.

Dlatego też zapraszam Pana do złożenia wniosku dotyczącego opisanej przez Pana inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Program ten, przygotowywany przez wołomińskie Starostwo, unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat

Zapewniam także, iż każdy wniosek, złożony zgodnie z założeniami „Programu”, zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji wraz ze wzorem wniosku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiatu wołomińskiego znajdzie Pan na naszej stronie WWW.


Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
dlaczego w powiecie wołomińskim i gminie Wołomin nic się nie dzieje. Ząbki ruszyły pełną parą już kilka miesięcy temu a u nas marazm. Pora obudzić się ze snu zimowego i zacząć coś robić. Mam wrażenie, że oba urzędy zaczną
budowy tegoroczne w przyszłym roku. Obym się mylił. Skąd tak duże opóźnienie? Tylko ul Marecka a co z reszta dróg?
(Andrzej, 23.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego Powiatu. Wołomińskie Starostwo prowadzi jednocześnie wiele inwestycji drogowych na terenie całego powiatu. Niektóre z dróg, mające strategiczne położenie w miastach, są drogami powiatowymi a ich remonty i modernizacje są przeprowadzane na zlecenie Starostwa. Czasami mieszkańcy mogą odnosić jednak mylne wrażenie, że prace wykonywane są przez poszczególne gminy. W sumie jednak liczy się efekt – czyli nowa, komfortowa, bezpieczna droga.
Chcę tu wymienić niektóre z tych inwestycji drogowych. Z remontem dwóch ważnych ulic, przy których funkcjonują szkoły i przedszkola, czekano do zakończenia roku szkolnego. Teraz, z początkiem wakacji inwestycje wołomińskiego Starostwa mogły ruszyć. Tak, aby wykonać maksimum prac przy minimum utrudnień dla mieszkańców. Aleja Armii Krajowej w Wołominie zostanie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Geodetów. I wyremontowany zostanie kolejny odcinek blisko dwukilometrowej ul. Batorego w Ząbkach. Zostanie tu wybudowana kanalizacja deszczowa, położona nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki wraz z wygodną ścieżką rowerową a remont zakończy się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Kolejną inwestycją Starostwa wołomińskiego jest niedawno zakończony remont części ulicy Załuskiego w Kobyłce oraz ulicy Mareckiej w Zielonce. To kolejny etap poprawy wygody poruszania się samochodem czy też rowerem i bezpieczeństwa na całym ciągu komunikacyjnym łączącym Wołomin z Markami. Pod koniec przyszłego tygodnia kierowcy, dojeżdżający do pracy do stolicy i nie tylko, będą mogli skorzystać z parkingu „Parkuj i Jedź" – „P+R” wybudowanego przez wołomińskie Starostwo tuż przy stacji kolejowej w Kobyłce. Kolejny taki parking planowany jest przy Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie stacji PKP w Wołominie. Kończy się także remont części ulicy Szkolnej w Urlach. Jeszcze w maju oddano do użytku 25–metrową nową kładkę pieszo-rowerową na rzece Długiej w Kobyłce. W tym tygodniu naprawiono też zniszczony odcinek drogi powiatowej Ostrowik – Cięciwa, którą to drogą w łatwy sposób można dostać się do Okuniewa, Sulejówka czy też tras drogowych prowadzących w kierunku Siedlec bądź Lublina.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Uściński,
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry, Panie Starosto, mam pytanie dotyczące inwestycji na ulicy Mareckiej (na odcinku od Hotelu do ronda Harleya), mianowicie czy inwestycja była rozpoczęta zgodnie z Prawem Budowlanym- rozpoczęcie prac wydaje się, iż było przeprowadzone w miesiącach zimowych wg mnie Prawo Budowlane zabrania rozpoczynania realizacji inwestycji w tym okresie, brak wykonania nawierzchni asfaltowej jest w efekcie zagrożeniem życia dla wszystkich kierowców, mimo ograniczeń prędkości slalomy jakie kierowcy wykonują są wprost nieprawdopodobne i cud że jeszcze nikt nie zginął na pasach lub w poważnym wypadku. Czy Starostwo ma jakikolwiek wpływ na wykonawcę inwestycji czy jest to niejako „samowolka” inwestora ? . Pozdrawiam, Jest to niejako moja kolejna próba uzyskania odpowiedzi, proszę o rzeczową informację dla mnie jak i mieszkańców powiatu, mam nadzieje że Pan nie liczy na sytuację iż sprawa ucichnie i nie pozostanie bez odpowiedzi. Sz. Pan Burmistrz bardzo szybko udzielił mi odpowiedzi iż Pan jest w kompetencji do udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, której nie otrzymałem do dnia dzisiejszego ? Czy to może cenzura ?.
(Jakub, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jakubie,

Należy zauważyć, że przedmiotem prowadzonych prac nie było odnowienie nawierzchni ulicy tylko wykonanie kanalizacji deszczowej, zaś na okres miesięcy zimowych – od 21 grudnia do 22 marca roboty budowlane zostały wstrzymane, a ulica warunkowo dopuszczona do ruchu. Do końca czerwca wykonawca skończy układanie nawierzchni, ustawi znaki pionowe i wymaluje znaki poziome, co zakończy remont ul. Mareckiej.


Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto trwa remont ul. Załuskiego w Kobyłce, niestety zauważyłem że asfalt nie jest kładziony na całym odcinku pomiędzy rondem i skrzyżowaniem z ulicą Orszagha. Co jest powodem że gruntowny remont jezdni nie jest przeprowadzany na całym odcinku na którym modernizowano kanalizacje burzową? Kiedy remont obejmie pozostałą część jezdni do ul. Orszagha? Szczerze powiedziawszy obawiam się że łatane obecnie dziury w przyszłym roku na wiosnę obnażą tragiczny stan jezdni, a przejazd autem osobowym nie będzie możliwy.

Pozdrawiam
(Tomasz, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Roboty na ulicy Załuskiego są prowadzone zgodnie z przyjętym w zeszłym roku zakresem rzeczowo finansowym, który we wrześniu 2010 określony został umową z wykonawcą wybranym w przetargu. Na chwilę obecną wykorzystano wszystkie możliwości prawne zwiększając zamówienie do określonych prawem zamówień publicznych granic. Starostwo Powiatowe w Wołominie dysponuje wykonanym w 2010 roku projektem budowy kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy Załuskiego. W miarę posiadanych środków finansowych kontynuowane będą prace poprzez ogłaszanie kolejnych przetargów na wykonanie robót.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Pana!

Próbuję zarejestrować stowarzyszenie z siedzibą w Markach. Moje dokumenty wyszły z XIV wydziały KRS w Warszawie i dotarły do Państwa 6 maja. Pytanie:
jak długo trzeba czekać aby otrzymać odpowiedź na temat statutu od organu prowadzącego?

Pozdrawiam,

Łukasz
(Łukasz, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ponieważ nie podał Pan nazwy powstającej organizacji nie mogę udzielić dokładnej odpowiedzi.

Jednak standardowa procedura przedstawia się następująco: Organ nadzorujący do którego wpływają z Krajowego Rejestru Sądowego wnioski w sprawie rejestracji organizacji lub zmiany statutu, w terminie 14 dni od daty wpływu "ma prawa wypowiedzieć się w sprawie wniosku". W tym czasie wniosek jest analizowany pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. O ile organ nadzorujący stwierdzi, że spełnione zostały wszystkie wymogi, a załączony do wniosku projekt statutu nie narusza przepisów sporządza stosowną w tej sprawie notatkę służbową. Jeżeli jednak organ nadzorujący ma jakiekolwiek uwagi zgłasza je do KRS w formie pisma nieprocesowego. Po upływie 14 dni sąd winien wyznaczyć termin posiedzenia rejestrowego - bez względu na to czy organ nadzorujący zgłosił uwagi czy też nie. O ile wniosek wpłynął do Starosty 6 maja, a Pan nie otrzymał do tej pory z sądu jednego egzemplarza pisma Starosty najprawdopodobniej organ nadzorujący nie miał uwag, a dokumenty wraz z notatką oczekują na postanowienie Sądu o rejestracji stowarzyszenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie te. 22 787-43-01 wew. 104

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812311 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.