Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie informacji czy w najbliższym roku planowane są remonty dróg powiatowych w Ząbkach, chodzi mi konkretnie o ulicę Piłsudskiego?
(Łukasz, 18.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
W budżecie na przyszły rok nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Natomiast plan remontów dróg powiatowych będzie opracowywany w najbliższych miesiącach. Opinia publiczna zostanie poinformowana o planowanych remontach po ostatecznym zatwierdzeniu planu. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Sąsiad wybudował garaż wraz z budynkiem gospodarczym w odległości 1,45 m od mojej posesji z dachem jednospadowym skierowanym w kierunku mojej działki . Zaznaczam, ze działka sąsiada jest szerokości 20 metrów. Jaka jest podstawa prawna takiej budowy.
(Kornela, 05.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Starostwo poprzez swoje służby realizuje zadania z zakresu m.in. rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozpatrywania wniosków o wydanie innych decyzji na podstawie Prawa budowlanego. Ponieważ nie wskazała Pani konkretnej budowy, niezbędne są nam dodatkowe uszczegóławiające dane dotyczące wybudowanego budynku tj. nr ew. działki, miejscowość, imię i nazwisko inwestora. Po ich uzyskaniu będziemy mogli udzielić informacji, o które Pani zapytuje.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem do Pana Starosty dotyczącym ostatecznego terminu oddania do użytku ulicy Armii Krajowej. Ze strony internetowej starostwa powiatu wołomińskiego wynika, iż ulica miała zostać oddana do użytku w połowie października (informacja z dnia 23.09.11r.) Z wcześniejszych informacji wynikało, że remont miał zakończyć się z końcem września. Obecny stan zaawansowania robót wskazuje że nastąpi to w bliżej nieokreślonym terminie. Zdaję sobie sprawę że to wszystko jest dla dobra mieszkańców ale uciążliwości związane z remontem staja się nie do zniesienia, nie mówiąc już o stratach firm które są położone przy tej ulicy. W tej chwili dojazd do własnej posesji graniczy z cudem.
(Barbara, 21.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro,

Dobiega końca przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka alei Armii Krajowej w Wołominie. Ze względów m.in. pogodowych wykonawca zwrócił się do Starostwa o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15.10.2011 r. W trakcie prac budowlanych natknięto się na niezinwentaryzowane instalacje, o których wcześniej nie wiedziano. To dodatkowo przedłużyło zakres i czas prac.

Wykonawca był wielokrotnie informowany przez Starostwo o konieczności przyspieszenia tempa prac i zakończenia ich w przewidywanym terminie wrześniowym, a później październikowym. Ponieważ również ten termin nie został dotrzymany, rozpoczęliśmy już naliczanie kar umownych. To powinno zdopingować wykonawcę do jak najszybszego oddania ulicy do użytku.

Z poważaniem

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Nazywam się Joanna. Jestem od 9-ciu lat zawodową wielodzietną rodziną zastępczą. Wraz z koleżanką, także mamą zastępczą od wielu lat, byłyśmy u Pana w sprawie podwyższenia kwoty pieniędzy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w naszych rodzinach. Pismo w tej sprawie złożyliśmy w marcu tego roku. Do tej pory nie doczekaliśmy się rozpatrzenia naszej prośby. Obiecał nam Pan, że zadba o to, aby prośba nasza nie pozostała bez echa.
(Joanna, 19.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,
Na wstępie chcę wyjaśnić, iż 8 kwietnia br. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyspecjalizowanej służby Starostwa, działając również w moim imieniu, pisemnie odpowiedział zainteresowanym rodzinom m.in. stwierdzając, iż czynione są starania mające na celu wyjście naprzeciw ich i Pani oczekiwaniom.

Najważniejszą i dobrą dla Państwa informacją jest to, iż Sejm przyjął już – wielokrotnie zmienianą w procesie legislacji - ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To nowe prawo zmienia sposób funkcjonowania i wspierania rodzin zastępczych, między innymi dając Starostwu dodatkowe możliwości finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych m.in. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia — raz w roku; przekazanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego; świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego — raz w roku, czy też zatrudnienie osoby do pracy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wielodzietnej rodzinie.

Ponieważ wskazywana Ustawa będzie obowiązywała już od początku 2012r. koszty realizacji zapisów ustawy zostały zgłoszone do projektu budżetu Starostwa na przyszły rok. Planowany wzrost wydatków Starostwa na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wyniesie blisko 60%.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w trakcie bieżącego remontu ul AK w Wołominie nie można przesunąć krawężników na skrzyżowaniu z Piłsudskiego, tak by jezdnie Al. AK w siebie trafiały? Są przesunięte, jest wąsko i istnieje niebezpieczeństwo najechania na ludzi !
Na skrzyżowaniu ze Złotą przycięto naroża posesji - brawo za pomysł.
Z kolei wyjechanie z ul. Chodkiewicza dużym samochodem na AK będzie bolało! Chodnik na AK jest na wysokości maski a kierowca siedzi za ogrodzeniem niczego nie widząc. Tu naroża zostały mimo, że nic nie widać i są obrośnięte żywopłotem (prawa strona ul Chodkiewicza przy wyjeździe na AK)
Czy w ramach ciągle trwającego i jak się okazuje elastycznego podejścia do prac i wykonawcy - nie można uciąć (wzorem ul. Złotej) jednego bliższego zderzakowi samochodu naroża ogrodzenia na ul Chodkiewicza? Koszt niewielki, poprawa bezpieczeństwa ogromna a czas wykonania dla pracujących ekip to jedno popołudnie. Proszę o odpowiedź czy można te dwie rzeczy dla poprawy bezpieczeństwa zrobić?
(Dariusz, 08.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu

Dziękuję Panu za uwagi i zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa na drodze. Celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na Alei Armii Krajowej w Wołominie zostały wykonane m.in. dodatkowe pasy do lewoskrętu przy skrzyżowaniach z ul. Piłsudskiego, ul. Złotą oraz ul. Geodetów oraz wybudowane wysepki bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W odpowiedzi na Pana konkretne pytania informuję, że skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Ze względu na bliską odległość istniejącej zabudowy linia krawężnika została lekko przesunięta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, łuki na tym skrzyżowaniu zostały powiększone, natomiast chodnik pozostawiono o podobnej szerokości . Zachowano przy tym odpowiednie parametry drogi.

Na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Chodkiewicza projektant nie przewidział ścięcia naroży. Według założeń projektu kierowca samochodu wyjeżdżając z ul. Chodkiewicza i zatrzymując się na linii warunkowego zatrzymania bez przeszkód powinien widzieć ruch na al. AK. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istniejące przejście dla pieszych zostanie przeniesione na drugą stronę skrzyżowania.

Dodaję, że zmiany geometrii skrzyżowania, nie objęte projektem przebudowy, a co za tym idzie będące istotną zmianą projektową, wymagającą zgodnie z prawem budowlanym odrębnego pozwolenia na budowę.

Z wyrami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy Pan Starosta widział Al. Armii Krajowej? Czy Pan jeździ codziennie samochodem i czy płaci podatki tak jak my???
Jeżeli tak to DLACZEGO Al. AK jest tak marnie zrobiona?
Studzienki zapadnięte, asfalt położony chyba ręcznie, nierówny i niechlujnie wykonany…

Proszę odpowiedzieć. Marcin.
(Marcin, 06.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Obecnie trwa remont Alei Armii Krajowej w Wołominie. Na modernizowanym przez Starostwo kolejnym odcinku ulicy obecnie nawierzchnię stanowi tzw. podbudowa z masy asfaltowo-betonowej. Ostateczny wygląd i profil jezdnia uzyska w ostatniej fazie inwestycji po położeniu warstwy wykończeniowej.

Pozdrawiam ,
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Panie Starosto,
Zadaję pytanie dotyczące terminu naprawy mostu na rzece Rządzy (wyjazd z Radzymina w kierunku Wyszkowa). Na wiosnę br. pisał Pan o planach, zatem kiedy one zostaną wprowadzone w życie?
(Arkadiusz, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W tym roku zostały zakończone prace projektowe dotyczące modernizacji i remontu mostu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Jestem zameldowany w Ząbkach. W najbliższym czasie planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą - spedycje krajową i międzynarodową. Od 2006 roku posiadam Certyfikat Kompetencji Zawodowych W Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy , muszę wystąpić o licencje na wykonywanie działalności. Czy Państwo wydajecie takie licencje, jeśli tak to gdzie się musze zgłosić i jakie warunki musze spełnić aby taką licencje uzyskać? Dziękuję za odpowiedź.
(Rafał, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na spedycję jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A (tel. (22) 776-32-90, 776-19-41, pokój nr 6) lub wystarczy przesłać taką prośbę na adres e-mail wydziału wk@powiat-wolominski.pl i wniosek zostanie taki zostanie wysłany drogą elektroniczną. Można też w ten sposób uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje.

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego zezwala się na zwałkę gruzu i zasypywanie łąk na terenie Parku Kulturowego w Ossowie? Czy nie podlega to pod przepis o zmianie stosunków wodnych? Wszyscy jesteśmy nękani przez podtopienia, więc niszczenie terenów zalewowych powinno być ograniczone. Nie można uzyskać pozwolenia na budowę na działkach położonych kilometr od kaplicy ,a takie wysypisko nikomu nie przeszkadza.
(Wojciech, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojciechu

Starostwo nie wydawało żadnych pozwoleń w opisanej przez Pana sprawie. Obowiązujące przepisy prawa mówią, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Burmistrz (w tym przypadku zapewne Wołomina lub Zielonki) może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie odpowiednich urządzeń zapobiegających podtopieniom czy też zalewaniu sąsiadów. Także Burmistrz, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).


Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Od dawna śledzę uważnie pytania do Pana i Pana poprzedników sprawujących ten urząd odnośnie doprowadzenia ul Lipińskiej do stanu używalności zgodnego z wymogami ludzi żyjących w Europie.Przeczytałem Pańską odpowiedź (cytat poniżej) dotyczącą tego tematu i nie mogę zrozumieć jak się ona ma do wyjaśnień Pana Urmanowskiego,którego odpowiedzi również cytuję aby miał Pan pełny obraz sytuacji. Proszę więc o przedstawienie stanowiska władz powiatu w tej sprawie. Czyżby można było ją powoli zacząć określać mianem "neverending story"?
(Mirosław, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mirosławie

Tak jak wcześniej sygnalizowałem, obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu jeszcze w tym roku. Opinia publiczna zostanie poinformowana o zawartości programu, o planowanych inwestycjach i kolejności ich wykonania. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812343 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.