Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Nie dawno przejeżdżałem drogą Matarewicza w Ossowie i zauważyłem, że na sporym kawałku został położony nowy asfalt. Wszystko było by pięknie gdyby nie fakt, że studzienki w tej drodze są tak głęboko wpuszczone w asfalt, że szczerze się obawiałem czy nie uszkodzę samochodu. Moje pytanie to: czy prace na tej drodze zostały już zakończone a jeśli tak to, kto dokonywał odbioru technicznego tej drogi…
(Wojciech, 24.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Prace na tym odcinku ulicy Matarewicza nie zostały jeszcze zakończone. Zewnętrzny wykonawca tych robót usunie te niedogodności, wykona odpowiednie poprawki w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie dot. dróg we wsi Słupno. Kiedy zostanie zrobiona porządna nawierzchnia ulic Wodnej i Cichej? Przy ulicy Cichej w Słupnie znajduje się Zakład Wulkanizacji, do którego dziennie przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów…hałas jeżdżących samochodów do Zakładu Wulkanizacyjnego i te nierówności w ulicy. Kto wydał pozwolenie, aby na osiedlu domów jednorodzinnych prowadzić zakład wulkanizacyjny na taką skalę. Niech ktoś z urzędników przyjrzy się temu problemowi. Mieszkamy jak nazwa wskazuje przy ul. Cichej, jednak to kpina i ironia bo ta ulica w ciągu godzin otwarcia wymienionego zakładu przypomina swym natężeniem ruchu komunikacyjnego ulice w większym mieście. Przejazdy pojazdów samochodowych tj. TIR-y i inne duże samochody dostawcze emitują nie tylko hałas, przyczyniają się do powstawania drgań (wibracji), które przenoszone są na konstrukcje budynków. W efekcie mieszkańcy budynków stojących bezpośrednio przy tej ulicy narażeni są na uciążliwe i bardzo szkodliwe dla zdrowia wibracje. Starostwo Powiatowe powinny wystąpić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zbadanie natężenia ruchu na wskazanym przez mieszkańców odcinku drogi. Ponadto był postawiony znak ograniczenia prędkości do 30km/h na wskazanej ulicy, ale właściciel Zakładu Wulkanizacyjnego wymienił go na informację dojazdu do jego firmy. Na ul. Cichej powinno być ograniczenie transportu pojazdami ciężarowymi powyżej 2,5 tony. Wnoszę o umieszczenie znaku wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 2,5 tony. Stan techniczny tej ulicy pogarsza się z roku na rok a UMiG w Radzyminie nie stara się o zmianę nawierzchni tej ulicy. Ponadto nie ma odpowiedniej skrajni i poboczy co powoduje zagrożenia dla poruszających się ta drogą mieszkańców naszego osiedla. Proszę o interwencję w tej sprawie.
(Małgorzata, 16.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Sprawa hałasu generowanego przez ruch samochodowy po ul. Cichej i Wodnej w Słupnie nie była do tej pory rozpatrywana przez Wydział Ochrony Środowiska. Nie wydaje się decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku hałasu powstającego w związku z eksploatacją dróg. Drogi te są zarządzane przez gminę Radzymin i z zgodnie z prawem ochrony środowiska, za dotrzymanie standardów w zakresie emisji hałasu powstającego w związku z eksploatacją drogi, odpowiedzialny jest zarządzający. Ochronę można zapewnić m.in. przez ustawienie zabezpieczeń akustycznych, utrzymanie jakości nawierzchni dróg oraz właściwą organizację ruchu. Rozważę możliwość wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin o przyjrzenie się sprawie.
Natomiast kwestia zlokalizowania zakładu na terenie zabudowy mieszkaniowej i ew. zachowania odległości, wymaga dalszego wyjaśnienia. W przypadku użytkowania obiektów budowlanych (budynku zakładu wulkanizacyjnego) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane właściwym w sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie. Względy formalne powodują, że należy w tej sprawie zwrócić się pisemnie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Moje pytanie jest związane z wydawanie publicznych pieniędzy w błoto a dokładnie chodzi mi o to że są prowadzone prace zmierzające do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jak wiem dobrze ten program został uchwalony 24 maja 2012 roku i obowiązuje do 2016 roku. Uważam że zaledwie po 3 miesiącach od uchwalenia programu tak szybko nie zmieniły się wszystkie inwestycje aby była potrzebna aktualizacja program i mam obawy że jest to tylko po to robione żeby ktoś na tym zarobił czy może się mylę???
(Marta, 09.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
W samym założeniu Wieloletni Program Inwestycyjny jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Część inwestycji się zakończy, pojawiają się nowe potrzeby , które wejdą do programu. Aktualizacja planu nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów - opiera się na wnioskach radnych, samorządów, mieszkańców i ich analizie, opracowaniu przez pracowników Starostwa, bez udziału firm zewnętrznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, czy w związku z unieważnieniem przetargu na budowę kładki na moście prowadzącym do Mostówki zamierza Pan ogłosić ten przetarg ponownie ? Jakie są Pańskie plany w tym temacie ?
(Tomasz, 01.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, Przetarg ponownie został ogłoszony 8 sierpnia br. - wszelkie informacje na stronie http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne. Chciałbym, aby tym razem zgłosił się oferent spełniający wszelkie warunki określone w przetargu, który wykona prace budowalne w kwocie zaplanowanej w budżecie Starostwa.

Z poważaniem
Piotr Uściński Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, mam takie pytanie, przy spełnieniu jakich warunków (po przedstawieniu jakich dokumentów) możliwa jest zmiana użytku gruntowego Lz na Ls, przy założeniu, że dla działki której dotyczy zapytanie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
(Karolina, 01.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Przedstawioną przez Panią sprawę regulują przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o lasach. Jeżeli uproszczony plan urządzania lasów dla konkretnej działki ustala powierzchnię zalesioną i faktycznie na gruncie występuje las, możliwe jest przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji zmienionego użytku gruntowego z Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione na Ls – las i grunty leśne, przez uprawnionego klasyfikatora na wniosek i koszt właściciela. Operat z wykonanych prac podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, następnie po złożeniu wniosku następuje zatwierdzenie wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z operatem. Szczegółowe informacje uzyska Pani Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Chcialbym zapytać kiedy będzie przebudowywana droga 634 oraz droga 631.Korki które sie tworzą w naszym powiecie są coraz gorsze.
(Piotr, 31.07.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
Prace budowalne na drodze 631 rozpoczną się w 2013 r. Plany modernizacji drogi 634 istnieją od lat, sprawa jest stale monitorowana przez Starostwo, przeprowadzono wiele rozmów na temat tej ważnej dla całego powiatu wołomińskiego inwestycji. Szerszych informacji dotyczących przebudowy tych dróg może udzielić Panu inwestor - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich działający w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Zwracam się z prośbą o interwencję do odpowiedniego podległego Panu Wydziału, otóż sprawa dotyczy kanalizacji deszczowej a ściślej zapchanych, niedrożnych studzienek na ul. Krechowieckiej w Kobyłce. Podczas ubiegłorocznych anomalii pogodowych sprawa była poruszana wielokrotnie, oczywiście nic z tym nie zrobiono. W czasie większego deszczu ulicą płynie rwący potok, który wdziera się na posesje mieszkańców, nic dziwnego skoro woda nie ma jak wpłynąć do studzienek, bo są wypełnione po brzegi piachem!!!!! Kierowcy unikając wjazdu autem w „płynącą rzeczkę” poruszają się nowo położonym chodnikiem niszcząc go. Czy nie szkoda wykonanej inwestycji z której zadowoleni sa mieszkańcy????
Z góry dziekuję za pomoc
(Agata, 04.07.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Instalacje te były poddane już okresowej kontroli i czyszczeniu. Służby Starostwa sprawdzą Pani sygnał i jeśli jest taka potrzeba oczywiście ponownie oczyszczą studzienki.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Kiedy powstanie droga powiatowa (ul. Lipińska) na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Niepodległości w Wołominie? Droga wykonana z płyt betonowych nie może nazywać się powiatową. Jedyne określenie jakie mi przychodzi to droga przeciw pożarowa a i te bywają wykonane w lepszym standardzie. Ostatnio jak jechałem ul. Lipińską to dużo nie brakowało, a stracił bym oponę przez wystające druty z tych betonowych płyt.
(Michał, 29.06.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie na kolejne trzy lata zaplanowano 4,4 mln zł na modernizację ul. Lipińskiej . W planach Starostwa na br. znajduje się wykonanie brakującego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku drogi od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości. Na razie bez wykonania nowej nawierzchni , gdyż po przeprowadzeniu rozpoznania przez służby Starostwa okazało się, że na przyszły rok planowana jest budowa gazociągu oraz uzupełnienie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez innych inwestorów. Dobrą zasadą Starostwa jest ustalanie zakresów prac innych podmiotów, które mogą być zainteresowane umieszczeniem swoich instalacji w ziemi, pod remontowaną drogą ale jeszcze przed położeniem nowej nawierzchni. Taka koordynacja pozwala na uniknięcie kolejnych kosztów, droga nie jest „rozkopywana” przez kolejne lata na zlecenie różnych instytucji i nie utrudnia się dodatkowo ruchu mieszkańcom. Zmodernizowana jezdnia pozostaje odpowiedniej jakości. Więcej informacji na temat realizowanych i planowanych inwestycji Powiatu można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod bannerem WPI.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Mam zapytanie i problem z rowem kończącym się na części mojej działki który kilka lat temu został przebudowany i zasypany według wskazań pracownika który zajmował sie melioracją w UM. Teraz okazuje się że muszę go odkopać do stanu z przed dwudziestu lat bo taką mapę znalazł pan z wydziału ochrony środowiska. Tylko jest problem bo na części gdzie nie było rowu(według map wydanych mi do celów budowlanych)zostały zaplanowane i wykonane przyłącza wody i gazu. Co teraz z tym faktem teraz mam zrobić?
(Marlena, 22.06.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Ponieważ opisana sprawa dotyczy konkretnego postępowania administracyjnego, proponuję aby właściciel nieruchomości zwrócił się na piśmie do Starostwa, gdyż sprawa wymaga zapoznania się ze szczegółami i jej zbadania. Na podstawie przedstawionych zbyt ogólnych informacji obecnie nie jest możliwe wskazanie konkretnego rozwiązania.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne usunięcie zagrażającego życiu mieszkańców i osób pracujących w tej okolicy spróchniałego potężnego drzewa drapaka znajdującego się na terenie publicznym tj. na działce nr 124 obręb 47 (informacja dot. lokalizacji uzyskana przez telefon) . Niebezpieczne drzewo ma korzenie w tzw. wodach płynących / tj. rowie na tyłach centrum budowlanego - na przeciwko - od strony Kobyłki na wysokości hurtowni ul. Wincentego Witosa. Usunięte drzewo będzie pożytecznym i cennym surowcem dla tutejszej gminy jak orzekli mieszkańcy.
Dziękuję za sprawne załatwienie tej sprawy.
(Anna, 21.06.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Bezzwłocznie Wydział Zarządzania Kryzysowego wołomińskiego Starostwa podjął niezbędne działania. Jeszcze w dniu Pani zgłoszenia, około godziny 15:10, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobyłki była na miejscu , dokonała oględzin drzewa - stwierdzono, że na chwilę obecną nie stanowi ono zagrożenia. Nadmieniam, że drzewo to można wyciąć na własny koszt po uzyskaniu pozwolenia z gminy, na terenie której się ono znajduje.

Z poważaniem
Piotr Uściński Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812356 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.