Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam, mam pytanie do kogo kierować zapytanie odnośnie przycięcia drzew na ulicy Mazowieckiej we wsi Stare Załubice. Pisałem do burmistrza Radzymina odesłał mnie do zdp wołomin, pisałem rok temu ,pisałem miesiąc temu do zdp i nic. Teraz nawet nikt nie odpowiedział. Drzewa zasłaniają widoczność przy przejściu na drugą stronę jezdni, utrudniają poruszanie się chodnikiem, poza tym rysują samochody. Proszę o przekierowanie sprawy w odpowiednie miejsce.
Z góry dziękuje -mieszkaniec Starych Załubic.
(Witam, mam pytanie do kogo kierować zapytanie odnośnie przycięcia drzew na ulicy Mazowieckiej we wsi Stare Załubice. Pisałem do burmistrza Radzymina odesłał mnie do zdp wołomin, pisałem rok temu ,pisałem miesiąc temu do zdp i nic. Teraz nawet nikt nie odp, 14.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Grzegorzu,

dziękuję za zgłoszenia. W najbliższych dniach pracownicy Starostwa pojadą we wskazane miejsce i po ocenie stanu drzew, jeśli zajdzie taka potrzeba przytną ich korony.

Pragnę zauważyć, że Starostwo otrzymuję bardzo dużo sugestii co do pielęgnacji i zagospodarowania przydrożnej roślinności. Na wszystkie sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa reagujemy Ponadto oczywiście sami corocznie podejmujemy odpowiednia działania np. dokonujemy przeglądu znaków pionowych pod kątem zasłonięcia przez rosnące gałęzie.

Z wyrazami szacunku,
Adam Łossan
wicestarosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,

moje pytanie dotyczy drogi powiatowej o nr 4308W która znajduje się w Kobyłce i jest to ulica Poniatowskiego dalej Napoleona.

Z tego co wiadomo mieszkańcom planowane jest przebudowanie (nie wiem w jakim zakresie) tej drogi. W związku z tym oraz z coraz to pogarszającym się bezpieczeństwem korzystania z tej drogi ( regularnie przekraczane są dozwolone prędkości przez samochody co jest zgłaszane policji ale nie daje efektów) proszę o informacje:

Czy możliwe jest wykonanie w trakcie przebudowy drogi elementów spowalniających ruch samochodów oraz dających możliwość bezpiecznego korzystania przez pieszych (dzieci tędy chodzą do szkoły).Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo. Podałem wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa ale rozumiem że wykonanie wszystkich może nie być możliwe jednak powinno coś zostać wykonane zanim dojdzie tu do poważnych wypadków, zwłaszcza jeśli nadarza się ku temu okazja. Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo.
(Piotr, 10.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4308W obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika. Inwestycja ta wpłynie zarówno na bezpieczeństwo jak i komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy za opinie co do dalszych zmian na drodze nr 4308W.Z wyrazami szacunku,
Adam Łossan
Wicestarosta

Pytanie:
Witam. W związku z Planem Wydatków majątkowych na rok 2016r, w którym to określono Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne w kwocie
51 394,00 zł, proszę o informację czy ww. projekt został wykonany, jakie dalsze działania zostały podjęte celem budowy chodnika w msc. Ostrowik.

Jednocześnie proszę o informację o inwestycjach jakie planowane są jeszcze w tym roku w gm. Poświętne. Z analizy budżetu na 2016 i 2017 rok wynika, że gmina ta jest pomijana w jakiekolwiek inwestycje/remonty/budowy. Czy Pan Starosta przy udziale swoich doradców etc. faworyzuje inne gminy? Proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem
Dominik
(Domnik, 10.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prace nad dokumentacją projektową budowy chodnika w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne zostały zakończone. Ponadto uzyskano decyzję pozwalającą na rozpoczęcie budowy.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2017-2021 Rada Powiatu Wołomińskiego przeznaczyła 300 000 zł na realizację tej inwestycji w 2018 roku.


Z wyrazami szacunku,
Adam Łossan
wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto, czy jest szansa aby jakoś udrożnić ruch na ul. Wyszyńskiego w Zielonce nr 634? Jak wiemy na ulicy są 3 sygnalizacje świetlne, które skutecznie korkują ruch w tej okolicy. Oczywiście wszyscy stojąc w korku mają nadzieję, że wiadukt nad torami skutecznie zmniejszy korki, ale tylko chyba osoby bardzo optymistycznie podchodzący do życia tak myślą. Wiadukt przesunie tylko korki o 100-200 m. Największym problemem są wspomniane sygnalizację świetlne. Czy nie można by zlikwidować część świateł, albo ustawić tak żeby wjazd do Zielonki nie trwał 20 min od ronda z Żołnierskiej?
Droga nr 634 jeszcze długo nie będzie dwupasmowa, a ruch skutecznie blokuje Zielonka. Na pewno można coś zrobić aby usprawnić ruch w tej okolicy

Artur
(Artur, 31.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

droga 634 jest drogą wojewódzką. Powiat nie jest jej zarządcą i niestety Starostwo nie może dokonywać zmian w organizacji ruchu. Z naszych informacji wynika jednak, że województwo pracuje już nad dokumentacją projektową modernizacji tej trasy.


Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Dzień dobry,
na początku dziękuję za zainstalowanie na ulicy Wileńskiej azylów drogowych, poprawiających bezpieczeństwo przechodzących przez jezdnię.
Już teraz widzę poprawę płynności ruchu pieszego. Kierowcy częściej zatrzymują się, aby przepuścić pieszego na pasach.
Mam pytanie, czy planowane jest również poprawienie oświetlenia na przejściach dla pieszych. Mam na myśli głównie przejście przy przychodni NFZ na Wileńskiej i przejście na wysokości marketu Mila.
Będę wdzięczna za odpowiedź i dalsze prace zwiększające bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do/ze szkoły.
(Ela, 02.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przebudowy ul. Wileńskiej. W opracowaniu zostaną uwzględnione elementy zwiększające bezpieczeństwo.


Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Witam. Proszę o komentarz dla portalu ikobylka.pl Czy wydział komunikacji zostanie przeniesiony do Zagościńca?
(Adam, 30.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

w celu uzyskania komentarza dla mediów proszę o kontakt z Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu: wkp@powiat-wolominski.pl lub 22 787 43 01 wew. 105.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że do Zagościńca planujemy przenieść jedynie bazę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Panie Starosto ten komunikat jest co najmniej dziwny można by powiedzieć że nie stosowny.

Data umieszczenia: 22.10.2016 r., godz. 00.00

W dniu dzisiejszym tj. 21 października 2016 r. nie jest możliwy kontakt telefoniczny z wydziałami starostwa mieszczącymi się przy ul. Kobyłkowskiej i ul. Powstańców. Za utrudnienia przepraszamy.
(Pawlak, 07.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

komunikat został umieszczony wcześniej. Data umieszczenia została edytowana na późniejszą w celu utrzymania komunikatu na pierwszej pozycji na liście aktualności do końca dnia.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Witam,
Korzystając z możliwości, że mogę zadać panu pytanie chciałbym uzyskać informacje kiedy i czy w ogóle jest to ujęte w planach, podłączenie sieci wodociągowej i gazowej we wsi Jadwiniew.
Pozdrawiam

Marcin
(Marcin, 07.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

budowa sieci wodociągowej oraz gazowej nie należy do kompetencji powiatu. Proszę o kontakt z urzędem gminy Poświętne.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
1) W związku z wydaniem przez Pana decyzji administracyjnej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, Kiedy planowana jest budowa ulicy Ossowskiej w Zielonce?
2) Czy przypadku zapowiadanej likwidacji gimnazjów, gimnazjum w Zielonce przekształcone będzie w szkołę podstawową?
(Michał, 13.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

ulica Ossowska posiada status drogi gminnej, w związku z czym o szczegółowe informacje dotyczące jej budowy proszę się zwrócić do Urzędu Miasta Zielonka. Również w kompetencji gmin jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W związku z tym decyzję dot. dalszego funkcjonowania Miejskiego Gimnazjum w Zielonce podejmują władze Zielonki.

Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej wykonywanych prac w pasie ul. ks. Marcina Załuskiego w Kobyłce.
1. Dlaczego nie ma i nie było tablic informujących o planowanych pracach?
2. Jakiego rodzaju to są prace?
3. Ile obowiązywała gwarancja na położoną nawierzchnię ulicy?
4. Jaka będzie obowiązywała gwarancja na nawierzchnię położoną teraz na wycięte
Proszę potraktować moje pytania jako wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

Paweł
(Paweł, 10.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

dla uporządkowania odpowiadam w punktach:

1) Pana pytanie dotyczy inwestycji o niewielkim zakresie prac. Montaż tablic informacyjnych nie jest prawnie uregulowany i nie istnieje obowiązek ich stawiania. W praktyce takie tablice ustawiane są przy okazji inwestycji o dużym zakresie i planowanym długim czasie prac. Obecnie prace prowadzone są w wielu miejscach powiatu. Staramy się o nich na bieżąco informować na naszych stronach internetowych, w szczególności o pracach o dużej uciążliwości dla mieszkańców.
2) Prace obejmują budowę brakującej części sieci kanalizacji deszczowej. W ramach prac zostaną również przebudowane inne instalacje podziemne, kolidujące z budowaną nitką kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu głównych prac na remontowanym odcinku odtworzona zostanie nawierzchnia.
3) Na prace związane z remontem nawierzchni obowiązywała gwarancja 3 letnia.
4) Na wykonane prace wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. Należy zaznaczyć iż zgodnie z zamierzeniem jest to rozpoczęcie etapu prac związanego z wykonaniem przebudowy w/w odcinka drogi. W następnych latach prace będą kontynuowane: zostaną wykonane przebudowy skrzyżowań, sygnalizacja świetlna, chodniki ,przebudowa jezdni itd. tym samym gwarancja na odtworzenie nawierzchni nie będzie realizowana. Jeśli prace nie będą kontynuowane, gwarancja na nawierzchnię będzie ważna tak jak na pozostałe elementy prac.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812333 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.