Jesteś tutaj:

Konkurs plastyczny „Proste zasady, by pokonać odpady”

Data: 10.02.2020 r., godz. 15.35    438
Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Proste zasady, by pokonać odpady” zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska.
Na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie w dniu 7 lutego, odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Proste zasady, by pokonać odpady” zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska. Nagrody zostały wręczone przez Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbarę Ziajkowską-Guzek, Hannę Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury oraz Barbarę Kocikowską-Kopyt z WOŚ odpowiedzialną za przebieg konkursu. W konkursie wzięło udział 730 dzieci ze szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 62 prace, które zostały ocenione przez Organizatora akcji. Akcja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci oraz nauczycieli, na temat konieczności ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego postępowania z nimi w gospodarstwach domowych, a w szczególności właściwej segregacji.
Dodatkowo placówki oświatowe, które zgłosiły się do udziału w naszej akcji otrzymają roczną prenumeratę magazynu przyrodniczego „Głos Przyrody”.
Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za aktywny udział w akcji, postawę ekologiczną i promowanie prawidłowych zasad postępowania z odpadami.

Adam Lubiak - Starosta Wołomiński
Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński