Jesteś tutaj:

KONKURS OFERT

Data: 31.10.2019 r., godz. 14.45    480
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Uprzejmie informujemy, że weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r. poz.1640), którego przepisy dotyczą nowego trzystopniowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci
i młodzieży, opartego przede wszystkim na opiece środowiskowej i ambulatoryjnej.
W związku z powyższym Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w najbliższym czasie ogłosi postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów na świadczenia udzielane w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, do których rodzice lub opiekunowie z osobami nieletnimi będą mogli się zgłaszać bez skierowania.