Jesteś tutaj:

Konsultacje Społeczne

Data: 19.08.2019 r., godz. 12.15    355
W SPRAWIE PROJEKTU ZASAD PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza
mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na
terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Zasad
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego na
realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi”. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 11 września
2019 r.