Jesteś tutaj:

Od 01.09.2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, będzie wydawała orzeczenia w zakresie AUTYZMU, w tym zespołu ASPERGERA.

Data: 16.08.2019 r., godz. 13.00    692
Starosta Wołomiński Adam Lubiak informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce, po okresie przygotowań i kontroli, została wskazana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do orzekania w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Powiat Wołomiński przez trzy miesiące realizował proces przygotowań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Zielonce i Tłuszczu do rozszerzenia obszarów działania
o zespoły orzekające w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Placówkom zapewniono specjalistyczne szkolenia dla psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradniach oraz wyposażono je w niezbędne narzędzia diagnostyczne.
Do procedury weryfikacyjnej Starosta Wołomiński Adam Lubiak zgłosił kolejno Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu.

Proces kontroli i oceny przygotowań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce został zakończony sukcesem.
Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, jako poradnię, w której działają zespoły orzekające w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Procedura kontroli i oceny spełnienia wymagań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu rozpoczęta. Wyniki kontroli wkrótce. 

Wskazanie poradni w Zielonce

Opracowanie: Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Wołominie