Jesteś tutaj:

Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

Data: 12.08.2019 r., godz. 13.30    448
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON – wnioski (...) przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON – wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – semestr zimowy przyjmowane będą w terminie 16.09.2019 r. – 10.10.2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103
w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16