Jesteś tutaj:

Finał programu LATO Z UŚMIECHEM 2019

Data: 09.08.2019 r., godz. 16.00    649
Pilotażowy program LATO Z UŚMIECHEM 2019, organizowany po raz pierwszy przez Powiat Wołomiński dla uczniów szkół specjalnych, w terminie 8 lipca - 9 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie dobiegł końca.
W oficjalnym zakończeniu Lata z Uśmiechem 2019 udział wzięli, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk, Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Żędzian, wychowawcy, opiekunowie oraz zaproszeni rodzice.

Wicestarosta Wołomiński złożył podziękowania Pani Annie Woźniak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie za realizację programu, zaangażowanie i otwartość na podejmowane przez Powiat wołomiński inicjatywy oraz Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w szczególności Pani Agacie Żędzian – Zastępcy Dyrektora, za obsługę formalną programu LATO Z UŚMIECHEM 2019, wręczając im pamiątkowe tabliczki.

Ponadto Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk wręczyli imienne podziękowania wychowawcom i opiekunom zaangażowanym w realizację tegorocznej edycji programu LATO Z UŚMIECHEM 2019.

Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Hanna Skrzypczak w wypowiedzi podkreśliła, iż realizacja kończącego się programu to zasługa wielu osób, bez wsparcia i przychylności, których podejmowana inicjatywa nie miałaby racji bytu. Złożyła podziękowania Staroście Wołomińskiemu Adamowi Lubiakowi, Wicestaroście Robertowi Szydlikowi, Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Radzie Powiatu Wołomińskiego za akceptację środków na ten cel.

Dyrektor Szkoły Pani Anna Woźniak przekazała zaproszonym gościom wykonane przez wychowawców i dzieci pamiątkowe rękodzieła. Uwieńczeniem zakończenia programy był pamiątkowy tort z uśmiechniętym słoneczkiem, który podzieliły Panie Hanna Skrzypczak i Agata Żędzian. W okresie pięciu tygodni, od 08 lipca do 09 sierpnia 2019 r. w organizowanych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych brało udział od 18 do 23 uczniów w każdym tygodniu.

Rodzice bardzo wysoko ocenili w ankietach program profilaktyczny, urozmaicenie zajęć kulturalno-sportowych oraz ogromne zaangażowanie wychowawców i opiekunów, wyrażając podziękowania za podjętą inicjatywę i realizację. W okresie pięciu tygodni dzieci nawiązywały nowe przyjaźnie, zdobywały nowe umiejętności, doświadczały przygód, uczestniczyły w wyjazdach do Zoo, Łazienek, Muzeum pieniądza, parku fontann, na Starówkę, a w ostatnim tygodniu odbywały rejs statkiem po Wiśle.

Uczestnicy z radością rysowali uśmiechnięte słoneczka na pożegnanie w dowód podziękowania za wspólnie miniony czas.