Jesteś tutaj:

Rekrutacja uzupełniająca w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński

Data: 26.07.2019 r., godz. 10.00    636
Od 26 lipca 2019 r. od godziny 8.00 i do 30 lipca 2019 r. do godziny 12.00 trwa dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Informacja o wolnych miejscach w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński w podziale na typy szkół oraz profile klas.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński w podziale na typy szkół oraz profile klas (wejdź)

Jest to ostatnia szansa dla uczniów, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły w pierwszej turze rekrutacji.
W tym czasie będzie można złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 sierpnia o godzinie 12.00 zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


Od 19 sierpnia od godziny 12.00 do 27 sierpnia do godziny 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.