Jesteś tutaj:

Szkoły powiatu wołomińskiego otrzymały dofinansowanie z programu Erasmus+ na europejskie praktyki i staże zawodowe.

Data: 25.06.2019 r., godz. 11.30    405
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce i Zespół Szkół w Wołominie zakwalifikowały się do programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w 2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 353 480 EURO.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszicaw Wołominie we wrześniu rozpoczną realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus + o nazwie „Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie” w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019”.

Uczniowie wyjadą na trzytygodniowe praktyki zawodowe w grupach po 18 osób kształcących się w 5 kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik logistyk oraz technik spedytor. W projekcie wezmą udział również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, w ramach edukacji włączającej. Kraje do których młodzież wyjedzie w ramach projektu to Włochy, Hiszpania i Bułgaria. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 150 000,00 EURO.

Od 1 września 2019 r. w programie będą uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, którzy będą realizować projekt „Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim”. Młodzież odbędzie, w cyklach trzytygodniowych, praktyki zawodowe w Hiszpanii. Kwota dofinansowania dla Zespołu Szkół w Zielonce wynosi 113 856,00 EURO.

Do programu zakwalifikował się także projekt Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85: "Europejskie Staże Zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań". Projekt uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019. Program zakłada dwa czterotygodniowe staże w Hiszpanii, w których udział wezmą uczniowie drugich i trzecich klas Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi oraz uczniowie drugich i trzecich klas Technikum z Zespołu Szkół w Wołominie. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 89 624,00 EURO.

Czas trwania wszystkich projektów - 24 miesiące.