Jesteś tutaj:

Informacja o udostępnianiu pasa drogowego do 31 marca 2018 r.

Data: 27.02.2018 r., godz. 15.00    1840
Zarządca drogi informuje, że w okresie zimowym (do 31 marca) nie będzie wyrażać zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.
W sytuacjach szczególnie ważnych społecznie prowadzenie robót w powyższym terminie może być prowadzone, jeśli związane jest to z budową linii napowietrznych lub pracami realizowanymi ze środków unijnych.